Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HUK Logo
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Overordnet tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet på skolen.

Skolens kvalitetssystem knytter sig op til skolens langsigtede mål og skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Læs mere her.

De langsigtede mål er udmøntet i en række strategier med tilhørende handlingsplaner, som evalueres en gang årligt. Handlingsplanerne kan være fastlagt på skole niveau, på afdelings niveau eller være uddannelsesspecifikke.


Samtlige evalueringer skal opbygges, så der i videst muligt omfang successivt foreligger data for 5 år til beskrivelse af udviklingen.

Principper og tilrettelæggelse af det systematiske kvalitetsarbejde fremgår af underpunkterne.