Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HUK Logo
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Overordnet tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet på skolen.

Skolens kvalitetssystem knytter sig op til skolens vision, mission, målsætninger og strategier, herunder skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag.
Mål og strategier er udmøntet i en række handlingsplaner, som evalueres en gang årligt af ledelsen. Handlingsplanerne kan være fastlagt på skoleniveau, på afdelingsniveau eller være uddannelsesspecifikke.

Skolens arbejde med opbevaring og behandling af personoplysninger er forankret i skolens kvalitetsgruppe.

Samtlige evalueringer skal opbygges så der i videst muligt omfang successivt foreligger data for 5 år til beskrivelse af udviklingen.

Principper og tilrettelæggelse af det systematiske kvalitetsarbejde fremgår af underpunkterne.