Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HEG logo i rød
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Værdigrundlag

På HEG arbejder vi ud fra følgende værdigrundlag:

Vi tager altid udgangspunkt i det anerkendende samarbejde, der skaber værdi.

 

Relationer

 

Vi har positive forventninger til og respekt for hinandens virkeligheder, mål og fagligheder. Vi rummer forskellighed og ser styrken i den - vi er altid bevidste om, at når mennesker trives, er udviklingspotentialet størst. På demokratisk vis inddrager vi så vidt muligt relevante elever, kursister, kolleger og eksterne i skabelsen af vores fysiske rum og menneskelige fællesskaber. Elever, kursister, medarbejdere og gæster skal føle sig velkomne og være en del af vores store og små fællesskaber.

 

Vi er en åben skole med et eksternt fokus og er et center for viden, udvikling og relationer inden for vores primære fagområder. Vi er alle ambassadører for skolen i de sammenhænge, vi indgår i. Vi styrker vores rolle ved altid at søge at blive hørt og ved selv at høre andre. Det er naturligt for kommende, nye og tidligere elever, kursister og samarbejdspartnere i øvrigt at henvende sig til os.

 

Alt, vi gør, tager udgangspunkt i fællesskab. Vi har en fælles forståelse af mål, kurs og retning og bidrager sammen og hver for sig aktivt til ønskede bevægelser. Alle beslutninger vurderes i forhold til fælles mål med en forståelse af, hvor vi kom fra, og hvor vi er på vej hen. Vi hylder holdspillere og spiller hinanden bedre. På tværs af afdelinger, fagligheder og personligheder er vi hinandens forudsætning og vi respekterer hinandens roller, kompetencer, perspektiver og bidrag. Hver for sig er vi kompetente. Sammen er vi bedst.

 

Fornyelse

 

På udvalgte områder driver vi udviklingen. Vi samarbejder med eksterne parter, der genererer ny viden og udvikler nye teknologier. Vi omsætter ny viden og ny teknologi til anvendelsesorienterede løsninger, der skaber praktisk værdi. I politiske fora arbejder vi på at fremtidssikre vores uddannelser og kurser til mest mulig gavn for elever, kursister, erhverv og samfund.

 

Som organisation og individer er vi opdaterede og på forkant med vores fagområder og løsninger. Gennem teoretisk og praktisk kompetenceudvikling sørger vi for, at vi sammen og hver for sig er kompetente.

 

Fleksibilitet og omstillingsparathed er afgørende, når vi løser vores opgaver. Vi sørger altid for at forstå den udfordring, vi står over for, og dens betydning for os selv og andre. Vi kender den ramme, opgaverne skal løses inden for, og ved, hvornår og hvordan vi fra tid til anden kan udfordre den.

Stabilitet

 

Vi sørger for at have nogle fysiske rammer, som udgør en solid, god og tidssvarende base og sikrer, at vi til stadighed kan fungere både menneskeligt og fagligt på højt niveau. Den økonomiske styring skaber tryghed og er et solidt afsæt for drift og udvikling.

 

Vi har et positivt menneskesyn baseret på en etisk forståelse af, hvad der er rigtigt, rimeligt og ordentligt. Vi ser forskellighed som en styrke og indtænker flere perspektiver i det, vi gør, siger og beslutter. Vi er troværdige, nærværende, holder ord og skaber tryghed omkring vores beslutninger og handlinger.

 

Vi engagerer os fagligt og menneskeligt i de relationer, der opstår mellem os i det daglige arbejde. Vi løser opgaver med høj faglighed og interesse for og indsigt i den værdi, løsningerne skal skabe for elever, kursister, kolleger og eksterne samarbejdspartnere. Vi har både øje for individets og vores fælles mål – internt og eksternt. Vi tager alle ansvar for hverdagens opgaver og opnåelsen af langsigtede mål.

 

Resultater

 

Vi bruger hinandens fagligheder til at opnå større mål, højere kvalitet og bedre resultater. Vi udstråler stor faglig stolthed og udviser sammen og hver for sig mod og handlekraft, når der skal træffes beslutninger. Vi anerkender andres faglighed og ser snitflader og udviklingsmuligheder mellem fagområderne.

 

Vi gør en aktiv forskel ved at skabe nye og videreudvikle eksisterende kompetencer hos både medarbejdere, elever og kursister. Gennem praksisnær undervisning ruster og danner vi elever og kursister, så de får det bedst mulige udgangspunkt for at begå sig arbejdsmarkedet og på videre uddannelser.

 

Vi træffer valg og beslutninger, der er funderet i vores fælles strategier, retning og mål. Vi er bevidste om, at evnen til at vælge til og fra er en forudsætning for udvikling – kun på den måde kan vi med tyngde engagere os i det, vi fokuserer på.