Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HUK Logo
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag

Undervisningen på HEG er kendetegnet ved:

 1. Eleverne arbejder med anvendelsesorienterede løsninger på praksisnære og relevante problemstillinger, gerne i samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
 2. Eleverne lærer at forholde sig reflekterende til omverdenen og at tage ansvar.
 3. Eleverne udvikler evnen til at samarbejde og at arbejde selvstændigt.
 4. Eleverne lærer at kommunikere konstruktivt, tænke kreativt og at være innovative.
 5. Eleverne lærer at manøvrere på et omskifteligt arbejdsmarked.

 

 1. Læreren styrker elevernes læringsproces gennem en tydelig pædagogisk ledelse af undervisningen.
 2. Læreren skal gennem velovervejede og reflekterede didaktiske valg omkring undervisningsformer og metoder skabe en varieret undervisning, som motiverer eleverne og skaber læring.
 3. Læreren er positivt understøttende i forhold til elevens faglige udfordringer.
 4. Læreren og eleverne indgår i et forpligtende samarbejde for at styrke læring og trivsel.
 5. Læreren sikrer, at eleverne modtager en tydelig feedback og feedforward, som støtter og udvikler elevens læring.
 6. Lærerne arbejder i professionelle læringsfællesskaber, hvor de gennem sparring er samskabende om udvikling af undervisning.

 

 1. Undervisningen er målrettet, velstruktureret og planmæssig.
 2. Undervisningen er tværfaglig, helhedsorienteret og meningsfuld for eleverne.
 3. Undervisningen fremmer elevernes sociale og menneskelige egenskaber.
 4. Undervisningen udfordrer eleverne, stiller krav til dem og vækker deres nysgerrighed, læringslyst og mod på at prøve noget nyt.
 5. Undervisningen anerkender og udvikler elevernes potentiale og talent.
 6. Undervisningen understøtter gode relationer eleverne imellem og skaber tilhørsforhold.
 7. Undervisningen bidrager gennem almen dannelse og faglig fordybelse til udviklingen af elevernes identitet.
 8. Undervisningen understøtter, at eleverne tager ansvar og bliver selvstyrende i forhold til egne læreprocesser.

 

 1. Skolen har et anerkendende læringsmiljø, som giver fællesskab og trivsel.
 2. Skolens læringsmiljø skaber sammenhæng mellem teori og praksis, baseret på velunderbygget og opdateret viden og teknologier.
 3. Skolen, teams og lærere vedligeholder og udvikler deres pædagogiske, didaktiske og fagfaglige kompetencer.