Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HEG logo i rød
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

AKADEMI

Vi tilbyder akademifag og –uddannelser til virksomheder og brancher, der ønsker at videreuddanne medarbejdere inden for ledelse, salg samt tekniske områder.

HEG tilbyder akademiuddannelser til virksomheder i samarbejde med Erhvervsakademi Dania. Vi tilbyder videreuddannelse på akademiniveau til virksomheder, der med efteruddannelse for medarbejdere vil skabe økonomisk og organisatorisk udvikling. 

Undervisningen på akademiuddannelserne kobler ny teori med praksis og har som mål, at kursisten får nye kompetencer, værktøjer og tanker, som vil gøre nytte hjemme i virksomheden. Vi lægger derfor vægt på, at undervisningen er præget af konkrete opgaver og workshops med afsæt i virksomheden og branchen. Underviserne er selv stærke praktikere.

Uanset om du ved præcis, hvad I skal blive klogere på eller blot har en ide om hvad, der kunne give værdi, så kan vi hjælpe jer.

Kontakt os for at høre mere om konkrete akademifag og –uddannelser.

*tilmelding går til Erhvervsakademi Dania

Tilmeld dig her*

Akademifag i ledelse

Organisation og arbejdspsykologi

Aars

Tilmeld dig denne åbne akademiuddannelse nu.  Organisation og arbejdspsykologi (10 ECTS-point)  Vil du forstå, hvordan struktur, processer og kultur fungerer i organisationer, så du kan sikre god motivation og trivsel hos både teams og individer på din arbejdsplads?I dette fag får du et teoretisk grundlad med afsæt i både lokale og globale sammenhænge.Du får konkrete redskaber til at kunne identificere symptomer og de relaterede problemstillinger i praksis, så du kan udarbejde og formidle løsningsforslag med fokus på samarbejdsprocesser og organisationens formål.  Når du har gennemført, kan du Forstå kompleksiteten ved og udvikle organisationers struktur, processer, kultur og etik Forstår arbejdspsykologi med fokus på motivation og trivsel og arbejdsmiljø for teams og individer Identificere symptomer og problemstillinger for at kunne udarbejde praktiske løsningsforslag Bidrage til organisatoriske samarbejdsprocesser og organisationens målopfyldelse Håndtere og justere udviklingsorienterede og tværlige samarbejdsprocesser Gennemføre dataindsamling ud fra metodeteori Udvikle din egen praksis ud fra en struktureret sammenhæng inden for organisation og arbejdspsykologi UndervisningsdatoUndervisningen finder sted på skolens adresse i perioden 25. september – 17. november 2023. Undervisningsdatoer: 25. - 26. september, 9. – 11. oktober og 23. - 24. oktober. Eksamen er mundtlig og forventes afholdt 17. november 2023. Du kan tilmelde dig akademifaget ved at udfylde tilmeldingsformularen. AkademiuddannelseVi kan i samarbejde med Erhvervsakademi Dania tilbyde akademiuddannelse og -fag. En akademiuddannelse er din mulighed for at efter- eller videreuddanne dig på niveau med en kort videregående uddannelse mens du er i job. Du kan både læse enkeltfag eller tage en hel akademiuddannelser. En fuld akademiuddannelse giver dig, ud over adgangen til at læse på diplomniveau, også et stærkere fundament for dit daglige virke. AdgangskravFor at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring. LedelseVil du som leder gerne have en personlig ledelsesstil med fokus på ledelse af dine medarbejdere, teams og ledelse gennem forandringer, så er deltidsuddannelsen i ledelse et oplagt valg for dig. På uddannelsen vil du lære at bringe dine egne kompetencer i spil, på en måde, så du har et godt fundament til at opnå gode resultater som leder.

Lederens forretningsforståelse

Aars

Tilmeld dig denne åbne akademiuddannelse nu.  Lederens forretningsforståelse (10 ECTS-point)  Træf ledelsesmæssige beslutninger på baggrund af din organisations økonomiske data. Du kommer til at kunne snakke med om likviditet, balance, resultatopgørelse og KPI’er, når du eksempelvis har lært at aflæse et årsregnskab. Forretningsforståelse som ledelsesværktøj giver dig mulighed justere din ledelsespraksis efter din organisations økonomiske data og levere input med udgangspunkt i dine egne investerings- og finansieringsanalyser. Du bliver i stand til at definere nøgletal for din egen ledelsessituation ud fra din organisations forretningsplan. Når modulet er gennemført, kan du: Forstå økonomiske begreber som resultatopgørelse, balance, likviditet, driftskapital m.v. Forstå og definere lederens behov for økonomisk information Forstå sammenhængen mellem resultatopgørelse, balance og likviditet Aflæse et årsregnskab og din organisations nøgletal/ KPI’er Lave analyser for likviditet, investering og finansiering Anvende forskellige former for økonomirapportering Definere behovet for økonomiske data for at kunne sikre et korrekt ledelsesmæssigt beslutningsgrundlag Undervisningen finder sted på skolens adresse i perioden 3. januar - 29. februar 2024. Undervisningsdatoer: 3. - 4. januar, 15. – 17. januar og 5. – 6. februar 2024. Eksamen er mundtlig og forventes afholdt 29 februar 2024. Du kan tilmelde dig akademifaget ved at udfylde tilmeldingsformularen. AkademiuddannelseVi kan i samarbejde med Erhvervsakademi Dania tilbyde akademiuddannelse og -fag. En akademiuddannelse er din mulighed for at efter- eller videreuddanne dig på niveau med en kort videregående uddannelse mens du er i job. Du kan både læse enkeltfag eller tage en hel akademiuddannelser. En fuld akademiuddannelse giver dig, ud over adgangen til at læse på diplomniveau, også et stærkere fundament for dit daglige virke. AdgangskravFor at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring. LedelseVil du som leder gerne have en personlig ledelsesstil med fokus på ledelse af dine medarbejdere, teams og ledelse gennem forandringer, så er deltidsuddannelsen i ledelse et oplagt valg for dig. På uddannelsen vil du lære at bringe dine egne kompetencer i spil, på en måde, så du har et godt fundament til at opnå gode resultater som leder.

Det strategiske lederskab

Aars

Tilmeld dig denne åbne akademiuddannelse nu.  Det strategiske lederskab (10 ECTS-point)  Opgrader dig selv til det strategiske ledelsesniveau, så dine input om netop de strategiske forandringer er med til at realisere din organisations mål.Du lærer om forandringsledelse og -processer, så du kan udvikle og implementere en proces, der skaber ejerskab, mening og handling hos dine medarbejdere og organisation.Du skaber og formidler udviklingsmæssige tiltag med din indsigt i organisationens værdisæt, branche og relationer til interessenter og din egen ledelsestilgang.Når modulet er gennemført, kan du: Forstå det strategiske lederskabs processer, vilkår og perspektiver Forstå virkninger af konkret ledelsespraksis i forbindelse med strategiske tiltag og udviklingsprocesser på organisatorisk og personlig plan Identificere dine egne og din organisations udviklingsbehov ud fra din organisations strategi Omsætte strategiske mål til konkrete og realistiske kulturtilpassede udviklingsprocesser, som skaber ejerskab og handling Anvende forandringsledelse på alle niveauer i organisationen Undervisningen finder sted på skolens adresse i perioden 23. september – 15. november 2024. Undervisningsdatoer: 23.-24. september, 7.-9. oktober og 21.-22. oktober. Eksamen er mundtlig og forventes afholdt 15. november 2024. Du kan tilmelde dig akademifaget ved at udfylde tilmeldingsformularen. AkademiuddannelseVi kan i samarbejde med Erhvervsakademi Dania tilbyde akademiuddannelse og -fag. En akademiuddannelse er din mulighed for at efter- eller videreuddanne dig på niveau med en kort videregående uddannelse mens du er i job. Du kan både læse enkeltfag eller tage en hel akademiuddannelser. En fuld akademiuddannelse giver dig, ud over adgangen til at læse på diplomniveau, også et stærkere fundament for dit daglige virke. AdgangskravFor at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring. LedelseVil du som leder gerne have en personlig ledelsesstil med fokus på ledelse af dine medarbejdere, teams og ledelse gennem forandringer, så er deltidsuddannelsen i ledelse et oplagt valg for dig. På uddannelsen vil du lære at bringe dine egne kompetencer i spil, på en måde, så du har et godt fundament til at opnå gode resultater som leder.

Projektledelse

Aars

Tilmeld dig denne åbne akademiuddannelse nu.  Projektledelse (10 ECTS-point)  Vil du kunne lede et projekt fra start til slut? Dette fag giver dig viden og redskaber til alle faser fra forberedelse, gennemførsel og til afslutning. Du får overblik over forskellige projekttyper, og hvordan du anvender dem i din organisations kontekst. Med din viden kan du identificere problemstillinger under hele forløbet og styre projektet på rette vej ved at justere arbejdsgange og -processer i relation til projektmål og delmål. Du lærer at formidle din projektstyring til alle interessenter, så de kan se dit overblik. Når du har gennemført, kan du Forstå alle faser i et projekt, de forskellige projekttyper og den organisatoriske kontekst Identificere problemstillinger og lave løbende justeringer i relation til projektformål og delformål Formidle dine identificerede problemstillinger og løsningsmuligheder til projektets interessenter Udvikle din egen ledelsespraksis inden for projektstyringsområdet UndervisningsdatoUndervisningen finder sted på skolens adresse i perioden 26. februar - 25. april. Undervisningsdatoer: 26. - 27. februar, 10. – 12. marts og 31. marts - 1. april. Eksamen er mundtlig og forventes afholdt 25. april 2025. Du kan tilmelde dig akademifaget ved at udfylde tilmeldingsformularen. AkademiuddannelseVi kan i samarbejde med Erhvervsakademi Dania tilbyde akademiuddannelse og -fag. En akademiuddannelse er din mulighed for at efter- eller videreuddanne dig på niveau med en kort videregående uddannelse mens du er i job. Du kan både læse enkeltfag eller tage en hel akademiuddannelser. En fuld akademiuddannelse giver dig, ud over adgangen til at læse på diplomniveau, også et stærkere fundament for dit daglige virke. AdgangskravFor at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring. LedelseVil du som leder gerne have en personlig ledelsesstil med fokus på ledelse af dine medarbejdere, teams og ledelse gennem forandringer, så er deltidsuddannelsen i ledelse et oplagt valg for dig. På uddannelsen vil du lære at bringe dine egne kompetencer i spil, på en måde, så du har et godt fundament til at opnå gode resultater som leder.

Ledelse i praksis

Aars

Tilmeld dig denne åbne akademiuddannelse nu.  Ledelse i praksis Her får du udviklet din forståelse for det personlige lederskab i dagligdagens komplekse praksis. Du får teoretiske redskaber til at kunne vurdere og foretage justeringer i praksisnære problemstillinger. Du opnår indsigt i din egen ledelsespraksis, så du kan planlægge en strategi for din egen udvikling som leder. Du lærer at formidle både ledelsesmæssige problemstillinger og dine løsningsmuligheder til dine medarbejdere og samarbejdspartnere. Når du har gennemført modulet, kan du i praksis Varetage ledelsesmæssige funktioner Vurdere problemstillinger og justere arbejdsgange og -processer Planlægge strategi for din egen ledelsesmæssige udvikling Anvende ledelseskommunikation med fokus på formidling Håndtere udviklingsorienterede situationer inden for ledelsesområdet, både operationelt og taktisk Reflektere over ledelsespraksis i eget erhverv AkademiuddannelseVi kan i samarbejde med Erhvervsakademi Dania tilbyde akademiuddannelse og -fag. En akademiuddannelse er din mulighed for at efter- eller videreuddanne dig på niveau med en kort videregående uddannelse mens du er i job. Du kan både læse enkeltfag eller tage en hel akademiuddannelser. En fuld akademiuddannelse giver dig, ud over adgangen til at læse på diplomniveau, også et stærkere fundament for dit daglige virke. AdgangskravFor at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring. LedelseVil du som leder gerne have en personlig ledelsesstil med fokus på ledelse af dine medarbejdere, teams og ledelse gennem forandringer, så er deltidsuddannelsen i ledelse et oplagt valg for dig. På uddannelsen vil du lære at bringe dine egne kompetencer i spil, på en måde, så du har et godt fundament til at opnå gode resultater som leder.

Afgangsprojekt

Aars

Tilmeld dig denne åbne akademiuddannelse nu.  Afsluttende projekt (10 ECTS-point) Afgangsprojektet giver dig mulighed for at afprøve de kompetencer og færdigheder, som du har opnået i løbet af uddannelsen. Du arbejder med din egen valgte problemstilling, som knytter sig til ledelsesområdet. Du får mulighed for at arbejde strategisk med et projekt og anvende de praktiske redskaber, som gør, at du kan vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til ledelse. Du arbejder tværfagligt og er med til identificere og udvikle din egen ledelsespraksis undervejs. Afgangsprojektet giver dig mulighed for at • Arbejde med et projekt i alle dets faser fra research til formidling• Deltage i strategisk arbejde som udvikler, fortolker, formidler af mål og strategier i forhold til den valgte problemstilling• Arbejde udviklingsorienteret og/eller tværfagligt• Anvende ledelsesteorier og metoder på en reflekteret måde• Udvikle og formidle løsningsmuligheder• Identificere og udvikle din egen ledelsespraksis undervejs AkademiuddannelseVi kan i samarbejde med Erhvervsakademi Dania tilbyde akademiuddannelse og -fag. En akademiuddannelse er din mulighed for at efter- eller videreuddanne dig på niveau med en kort videregående uddannelse mens du er i job. Du kan både læse enkeltfag eller tage en hel akademiuddannelser. En fuld akademiuddannelse giver dig, ud over adgangen til at læse på diplomniveau, også et stærkere fundament for dit daglige virke. AdgangskravFor at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring. LedelseVil du som leder gerne have en personlig ledelsesstil med fokus på ledelse af dine medarbejdere, teams og ledelse gennem forandringer, så er deltidsuddannelsen i ledelse et oplagt valg for dig. På uddannelsen vil du lære at bringe dine egne kompetencer i spil, på en måde, så du har et godt fundament til at opnå gode resultater som leder.

Akademiuddannelse for business to business sælger

Salg og salgspsykologi

Aars

Salg og salgspsykologi (10 ECTS-point) Styrk dine kompetencer inden for salg med dette akademi-fagmodul. Der er fokus på personlig adfærd, kropssprog og spørgeteknik. Du lærer at skabe værdi for kunden ved lytte aktivt og tilpasse din salgstale til deres behov. Du får indblik i, hvad personlig adfærd hos dig eller kunden betyder i en salgssituation. Du får redskaber til finpudse dine teknikker til opsøgende salg over telefonen, gennem brev eller i butik.    Når du har gennemført, har du kendskab til .. Identifikation af kundemotiver og –mål Spørgeteknik og aktiv lytning Kropssprog Telefon og mødebookning Salg, der skaber værdi At skrive salgsbreve Præsentationsteknik Personlig adfærd   Undervisningen finder sted på skolens adresse i perioden 20. september – 17. november 2022. Undervisningsdatoer: 20. - 21. september, 10. - 12. oktober og 31. oktober - 1. november 2022. Eksamen er mundtlig og forventes afholdt 17. november 2022. Du kan tilmelde dig akademifaget ved at udfylde tilmeldingsformularen. AkademiuddannelseVi kan i samarbejde med Erhvervsakademi Dania tilbyde akademiuddannelse og -fag. En akademiuddannelse er din mulighed for at efter- eller videreuddanne dig på niveau med en kort videregående uddannelse mens du er i job. Du kan både læse enkeltfag eller tage en hel akademiuddannelser. En fuld akademiuddannelse giver dig, ud over adgangen til at læse på diplomniveau, også et stærkere fundament for dit daglige virke.

Erhvervssret

Aars

Erhvervsret (10 ECTS-point) Har du styr på det juraen i din virksomhed? Dette akademimodul giver dig et bredt indblik i den lovgivning, som virksomheder bruger i det daglige arbejde. Det er eksempelvis aftaleret, ansættelsesret og konkurrencelovgivningen. Du bliver i stand til at forebygge og håndtere juridiske problemstillinger i din virksomhed, fordi du kender til de mest almindelige udfordringer. Der er fokus på både det nationale og internationale perspektiv, så din virksomhed kan klare sig juridisk i på det globale marked.   Når du har gennemført, har du kendskab til .. Retskilder, domstolssystemet og procesret Aftaleret Køberet: nationalt og internationalt E-handel Markedsførings- og konkurrenceret Erstatning og forsikring Ansættelsesret Insolvensret Kreditsikring: Pant, kaution og ejendomsforhold   Undervisningen finder sted på skolens adresse i perioden 23. januar – 22. marts 2023. Undervisningsdatoer: 23. - 24. januar, 6. - 8. februar og 27. - 28. februar 2023. Eksamen er mundtlig og forventes afholdt 22. marts 2023. Du kan tilmelde dig akademifaget ved at udfylde tilmeldingsformularen. AkademiuddannelseVi kan i samarbejde med Erhvervsakademi Dania tilbyde akademiuddannelse og -fag. En akademiuddannelse er din mulighed for at efter- eller videreuddanne dig på niveau med en kort videregående uddannelse mens du er i job. Du kan både læse enkeltfag eller tage en hel akademiuddannelser. En fuld akademiuddannelse giver dig, ud over adgangen til at læse på diplomniveau, også et stærkere fundament for dit daglige virke.

Kommunikation i praksis

Aars

Kommunikation i praksis (10 ECTS-point) Forstår din modtager altid dit budskab? Du kan forstærke dine muligheder for at nå igennem til din modtager ved at kende til dialogbaseret kommunikation i praksis. Når du kender til kommunikationspsykologi og de relevante planlægnings- og formidlingsredskaber, kan du vælge de rette sprogformer og medier, så du når ud til din modtager i praksis. Du bliver i stand til at kunne vurdere og løse daglige kommunikationsopgaver på en professionel måde, som understøtter din organisations strategi og mål.   Når du har gennemført, kan du … Forstå principperne bag dialogbaseret kommunikation og de dynamiske processer Forstå sprogformer og medievalgs formål i forhold til kommunikationsbudskaber og -mål Anvende sprogformer og sprogbrug efter medievalg Vælge de rette formidlingsformer for en given opgave Udarbejde skriftlig og digital daglige kommunikationsopgaver til din organisation Anvende relevante planlægnings- og formidlingsredskaber Reflektere over din egen og din organisations kommunikation Få dit budskab igennem med gode præsentationsteknikker   Undervisningen finder sted på skolens adresse i perioden 12. april – 2. juni 2023. Undervisningsdatoer: 12. - 13. april, 24. - 26. april og 10. - 11. maj 2023. Eksamen er mundtlig og forventes afholdt 2. juni 2023. Du kan tilmelde dig akademifaget ved at udfylde tilmeldingsformularen. AkademiuddannelseVi kan i samarbejde med Erhvervsakademi Dania tilbyde akademiuddannelse og -fag. En akademiuddannelse er din mulighed for at efter- eller videreuddanne dig på niveau med en kort videregående uddannelse mens du er i job. Du kan både læse enkeltfag eller tage en hel akademiuddannelser. En fuld akademiuddannelse giver dig, ud over adgangen til at læse på diplomniveau, også et stærkere fundament for dit daglige virke.

Strategisk salg og key account management

Aars

Strategisk salg og key account management (10 ECTS-point) På dette modul kan du opbygge kompetencer til selvstændigt at analysere, tilrettelægge og gennemføre salg på strategisk niveau. Du lærer om strategisk kundeforståelse og værdiskabelse, CRM, styring og udvikling og behandling af leads (kundeemner). Og du opnår indsigt i metoder og teorier i relation til key account management. Hertil kommer viden om samt forståelse for indkøbsstrategi og risikostyret tilpasning af salgsindsatsen hertil.    Når du har gennemført, kan du … arbejde systematisk med i praksis at opstille og følge op på salgsmål arbejde systematisk med i praksis at afdække og analysere værdiskabende forhold for kunden arbejde systematisk med i praksis at analysere og tilpasse sig en kundes købsadfærd og indkøbsstrategi med udgangspunkt i central teori omkring værdikæden. anvende centrale metoder og værktøjer til at inddrage sociale medier og netværk i sin salgsplan anvende centrale metoder og værktøjer til at planlægge en forhandlingssituation vælge og anvende relevante redskaber, metoder og teknikker inden for strategisksalg, samt planlægge eget salg og kundekommunikation på strategisk niveau håndtere udarbejdelse af en general salgsplan, såvel som en specifik kundeplaner for egne key accounts håndtere afdækningen af kundens værdikæde og analysere nøgle til kundens konkurrencekraft. håndtere gennemførelse af forhandling med fokus på fælles værdiskabelse vælge og anvende relevante redskaber, metoder og teknikker til identifikation og imødegåelse af risici ved salgsplanen, samt håndtering af system til lagring og opfølgning på kundedialogen.   Undervisningen finder sted på skolens adresse i perioden 3. oktober – 1. december 2023. Undervisningsdatoer: 3. - 4. oktober, 23. - 25. oktober og 6. - 7. november 2023. Eksamen er mundtlig og forventes afholdt 1. december 2023. Du kan tilmelde dig akademifaget ved at udfylde tilmeldingsformularen. AkademiuddannelseVi kan i samarbejde med Erhvervsakademi Dania tilbyde akademiuddannelse og -fag. En akademiuddannelse er din mulighed for at efter- eller videreuddanne dig på niveau med en kort videregående uddannelse mens du er i job. Du kan både læse enkeltfag eller tage en hel akademiuddannelser. En fuld akademiuddannelse giver dig, ud over adgangen til at læse på diplomniveau, også et stærkere fundament for dit daglige virke.

Afsluttende projekt

Aars

Afsluttende projekt (10 ECTS-point) Afgangsprojektet giver dig mulighed for at afprøve de kompetencer og færdigheder, som du har opnået i løbet af uddannelsen. Du arbejder med din egen valgte problemstilling, som knytter sig til sælgerområdet. Du får mulighed for at arbejde strategisk med et projekt og anvende de praktiske redskaber, som gør, at du kan vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til salget. Du arbejder tværfagligt og er med til identificere og udvikle din egen rolle som sælger undervejs.   Afgangsprojektet giver dig mulighed for at Arbejde med et projekt i alle dets faser fra research til formidling Deltage i strategisk arbejde som udvikler, fortolker, formidler af mål og strategier i forhold til den valgte problemstilling Arbejde udviklingsorienteret og/eller tværfagligt Anvende ledelsesteorier og metoder på en reflekteret måde Udvikle og formidle løsningsmuligheder Identificere og udvikle din egen rolle som sælger undervejs   Undervisningen finder sted på skolens adresse i perioden 8. januar – 8. marts 2024. Undervisningsdatoer: 8. - 10. januar, uge 5 eller 6 2023. Aflevering af afsluttende projekt 1. marts 2024 og mundtligt eksamen forventes afholdt 8. marts 2024. Du kan tilmelde dig akademifaget ved at udfylde tilmeldingsformularen. AkademiuddannelseVi kan i samarbejde med Erhvervsakademi Dania tilbyde akademiuddannelse og -fag. En akademiuddannelse er din mulighed for at efter- eller videreuddanne dig på niveau med en kort videregående uddannelse mens du er i job. Du kan både læse enkeltfag eller tage en hel akademiuddannelser. En fuld akademiuddannelse giver dig, ud over adgangen til at læse på diplomniveau, også et stærkere fundament for dit daglige virke.

Nyttig viden

Vi tilbyder

Der er en grund til, at kursister fra hele Danmark vender tilbage til HEG, når de har behov for kurser og videreuddannelse. Vi har alt under samme tag – kompetencer, ildsjæle og rigtig gode kursusfaciliteter - hvis vi selv skal sige det.

Vi kan i samarbejde med Erhvervsakademi Dania tilbyde akademiuddannelse og -fag. En akademiuddannelse er din mulighed for at efter- eller videreuddanne dig på niveau med en kort videregående uddannelse mens du er i job. Du kan både læse enkeltfag eller tage en hel akademiuddannelse. En fuld akademiuddannelse giver dig, ud over adgangen til at læse på diplomniveau, også et stærkere fundament for dit daglige virke.

Tilmelding & økonomi

Alle deltagere skal tilmeldes via kontakt med vores kursusadministrator Isabella på tlf. 9698 1003 eller mail ich@HEGuddannelser.dk.

Deltagerbetaling for akademifagene er i 2024: 8.500,00 kr. pr. fag inkl. forplejning i løbet af kursusdagen (formiddag-frokost-eftermiddag). 

Vi kan tilbyde indkvartering på vores erhvervskollegie.
Der kan søges tilskud via omstillingsfonden på op til kr. 10.000 pr. deltager pr. år - kontakt os på tlf. 9698 1000 (tast 1 for kurser) for at høre mere om dine muligheder. Der er ligeledes mulighed for at søge SVU efter gældende regler.

Indkvartering & forplejning

Vi tilbyder indkvartering på skolehjem i forbindelse med din kursus deltagelse. Hent vores kursistfolder her.  

Praktisk info

Vi afholder kurser på skolens adresser:

Østre Boulevard 10, 9600 Aars
Nordvestvej 3, 9600 Aars
Kirketoften 7, 9500 Hobro eller
Fjernundervisning

Du finder nærmere information i dit indkaldebrev. Vi tilbyder mulighed for parkering ved skolen.

Vi tilbyder

Vi tilbyder

Der er en grund til, at kursister fra hele Danmark vender tilbage til HEG, når de har behov for kurser og videreuddannelse. Vi har alt under samme tag – kompetencer, ildsjæle og rigtig gode kursusfaciliteter - hvis vi selv skal sige det.

Vi kan i samarbejde med Erhvervsakademi Dania tilbyde akademiuddannelse og -fag. En akademiuddannelse er din mulighed for at efter- eller videreuddanne dig på niveau med en kort videregående uddannelse mens du er i job. Du kan både læse enkeltfag eller tage en hel akademiuddannelse. En fuld akademiuddannelse giver dig, ud over adgangen til at læse på diplomniveau, også et stærkere fundament for dit daglige virke.

Generated with Avocode.Accordion_open Copy 2Group 4CTA_arrowGroup 6ShapeLine 5Line 5
Tilmelding & økonomi

Tilmelding & økonomi

Alle deltagere skal tilmeldes via kontakt med vores kursusadministrator Isabella på tlf. 9698 1003 eller mail ich@HEGuddannelser.dk.

Deltagerbetaling for akademifagene er i 2024: 8.500,00 kr. pr. fag inkl. forplejning i løbet af kursusdagen (formiddag-frokost-eftermiddag). 

Vi kan tilbyde indkvartering på vores erhvervskollegie.
Der kan søges tilskud via omstillingsfonden på op til kr. 10.000 pr. deltager pr. år - kontakt os på tlf. 9698 1000 (tast 1 for kurser) for at høre mere om dine muligheder. Der er ligeledes mulighed for at søge SVU efter gældende regler.

Generated with Avocode.Accordion_open Copy 2Group 4CTA_arrowGroup 6ShapeLine 5Line 5
Indkvartering & forplejning

Indkvartering & forplejning

Vi tilbyder indkvartering på skolehjem i forbindelse med din kursus deltagelse. Hent vores kursistfolder her.  

Generated with Avocode.Accordion_open Copy 2Group 4CTA_arrowGroup 6ShapeLine 5Line 5
Praktisk info

Praktisk info

Vi afholder kurser på skolens adresser:

Østre Boulevard 10, 9600 Aars
Nordvestvej 3, 9600 Aars
Kirketoften 7, 9500 Hobro eller
Fjernundervisning

Du finder nærmere information i dit indkaldebrev. Vi tilbyder mulighed for parkering ved skolen.

Generated with Avocode.Accordion_open Copy 2Group 4CTA_arrowGroup 6ShapeLine 5Line 5
Kontakt
Generated with Avocode.Accordion_open Copy 2Group 4CTA_arrowGroup 6ShapeLine 5Line 5

Tilmeldingsformular akademi

Ring til Isabella på 9698 1003
- eller udfyld formularen

Du kan tilmelde dig en akademiuddannelse ved at udfylde formularen, så ringer vi dig op efterfølgende. Har du spørgsmål er du naturligvis meget velkommen til at kontakte Isabella, som sidder klar til at hjælpe dig.

Akademiuddannelse
Deltagerinformation
Faktureringsoplysninger
Uddannelse og erfaring