Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HEG logo i rød
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlaget på HEG bygger på vores værdigrundlag, der fastlægger:

”Vi tager altid udgangspunkt i det anerkendende samarbejde, der skaber værdi”.

Værdigrundlaget udgør fundamentet for alt, vi gør - herunder ledelse - mens ledelsesgrundlaget angiver rammerne for ledelse og beskriver, hvad vi på HEG ser som god ledelse.

Formålet med vores ledelsesgrundlag er:


Ledelse, ledere og udførelse af ledelse:
Ledelse er den proces at gennemføre en aktivitet ved hjælp af og gennem andre personer. Ledelse udøves dermed af alle, og der er mange ledelsesroller. Ledelsesgrundlaget her er dog rettet imod bestemte organisatoriske jobfunktioner og omfatter:


Ledelse af projekter, fagområder, indsatser osv. er også væsentlige ledelsesopgaver, er således i udgangspunktet ikke omfattet af dette ledelsesgrundlag.

Alt ledelse skal tage udgangspunkt i et ledelsesteam.

Ledere skal sørge for, at der arbejdes hen imod opfyldelsen af fastsatte mål. Disse mål er fastsat i vores strategi, handlingsplaner og politikker. Målene og vægtningen af dem vil skifte over tid, og det vil ledelsesopgaven således også. Effektiv ledelse vil kunne måles på evnen til at opnå de opstillede mål. Men vil også blive målt på evnen til kontinuerligt at have fingeren på pulsen og agere proaktivt på ændrede vilkår. Det er afgørende, at ledere både fokuserer på skolens målopfyldelse og agilitet.

Kurs, koordinering og commitment. 
Den traditionelle tilgang, hvor informationer tilgår ledelsen, der træffer beslutninger og udsteder ordrer, er i udgangspunktet død. Ledelsens opgave i dag er ikke at udstede ordrer, men at facilitere de rammer, der gør at medarbejderne selv kan træffe de nødvendige beslutninger i deres udførelse af kerneopgaven. Dette sker eksempelvis gennem definition af rammer, styrkelse af fællesskaber mv. Beslutninger skal træffes decentralt, og ledere skal ikke være flaskehalse i beslutningsprocessen.

Som medarbejder kan man forvente, at lederen sætter rammerne, men også at lederen kun undtagelsesvis giver svaret eller træffer beslutningen. Ved problemer, der ikke umiddelbart kan løses individuelt eller i teamet, bidrager lederen med sparring eller ved at viderebringe problemstillingen til et andet forum. De væsentligste redskaber, ledelsen har, består i at skabe fælles kurs, koordinering og commitment.

Sammenfatning
Ledelse skal fokusere på, at vi når mål og skaber resultater. Værdigrundlaget definerer, at det er her, vi skaber værdi. Værdigrundlaget definerer også, at denne værdiskabelse tager udgangspunkt i det anerkendende samarbejde. Vi får dermed tydeligt defineret, hvad ledelsesopgaven går ud på. Med andre ord mener vi på HEG, at:

 

 ”lederes vigtigste opgave er at opnå værdiskabelse igennem det anerkendende samarbejde - ved at skabe fælles kurs, koordinering og commitment”.