Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HEG logo i rød
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Type

Kategorier

Sikkerhed

HEG tilbyder flere forskellige typer af sikkerhedskurser fx lovpligtigt eftersyn af marksprøjter, årligt sikkerhedseftersyn på personlifte, teleskoplæsser og meget mere.

AMU 49628

Eftersyn på personløftere

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset indeholder:- Lovgivning bag lovpligtigt hovedeftersyn- CE-mærkning- Overensstemmelseserklæring- Relevante standarder til mobile personløftere- Krav til det lovpligtige hovedeftersyn- Krav til dokumentation for det lovpligtige hoved-eftersyn- Krav til virksomheder der udfører lovpligtigt hovedeftersyn- Krav til den der udfører lovpligtigt hovedeftersyn- Brug af eftersynsmapper og checklister til mobile personløftere- Gennemgang af sikkerhedsfunktioner og kategori inddeling- Krav til udskifteligt udstyr- Krav til arbejdsstandplads- Krav til lastholderventiler- Praktiske øvelser i udførelse af lovpligtigt hoved-eftersyn på mobile personløftere- Praktiske øvelser i udfyldelse af checklister- Teoritest- Praktisk test Kurset omhandler: sakselift, trailerlift, teleskoplift, knækarmslift og teleskoplæsser.

AMU 49630

Eftersyn på Entreprenør og landbrugsmaskiner

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kursusindhold:-Lovgivning bag lovpligtigt hovedeftersyn- CE-mærkning- Overensstemmelseserklæring- Relevante standarder til entreprenør og landbrugsmaskiner- Krav til det lovpligtige hovedeftersyn- Krav til dokumentation for det lovpligtige hovedeftersyn- Krav til virksomheder der udfører lovpligtigt hovedeftersyn- Krav til den der udfører lovpligtigt hovedeftersyn- Hvilke maskintyper ved entreprenør og landbrug skal have udført lovpligtigt hovedeftersyn- Brug af eftersynsmapper og checklister til entreprenør og landbrugsmaskiner- Gennemgang af sikkerhedsfunktioner- Krav til udskifteligt udstyr- Praktiske øvelser i udførelse af lovpligtigt hoved-eftersyn på entreprenør og landbrugsmaskiner- Praktiske øvelser i udfyldelse af checklister- Teori test- Praktisk test

AMU 47364

Sikkerhedseftersyn anhuggergrej / udskifteligt udstyr

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset henvender sig til de personer som foretager eftersyn på løfte, hejse og transportmateriel og som gerne vil tilbyde kunderne en totalløsning på lovpligtige sikkerhedseftersyn. Kursets tager afsæt i de gældende love, standarder og Arbejdstilsynets vejledninger i eftersyn af anhuggergrej samt journalpligt. Deltageren vil herefter kunne foretage hovedeftersyn af anhuggergrej og udskifteligt udstyr til løfte og hejseredskaber, efter fabrikantens krav, gældende lovkrav og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Deltageren vil ydermere få kendskab til brugsanvisning, mærkning, konstruktionsopbygning, Arbejdstilsynets sikkerhedskrav og kassationskriterier. Samt belastningsprøve og revneprøve. Deltageren vil kunne kontrollere det udskifteligt udstyrs mekaniske og hydrauliske sikkerheds tilstand samt anvende og udfylde tjekliste. På kurset vil der blive gennemgået eftersyn på flere typer anhuggergrej fx:- Rundsling og fladstropper- Wire, kovser, ferule, wirelåse,- Kroge, kæder, garniturering, overgangsled, samle led- Pladekløer, C-krog, vakuumløftere, løfte åg, pallegafler, tangkrog, grab osv.

AMU 49978

Lovpligtigt syn af sprøjteudstyr

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset indeholder:- Lovgivning om sprøjter og sprøjtesyn- Relevante standarder i forbindelse med sprøjtesynet- Krav til teststeder og testudstyr- Dokumentation for udførelsen af sprøjtesynet- Sprøjteopbygning- Kalibrering af sprøjter- Brug af sprøjtesyns mappen og synsrapport- Teoretiske og praktiske øvelser i udførelse af sprøjtesyn- Sikkerhed og sundhed for synspersonalet- Afsluttende test

AMU 48495

Personlift: Lovpligtigt eftersyn, faldhindrende udstyr

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset henvender sig til de personer som foretager eftersyn på mobile løfte og transportredskaber(personlifte) og som gerne vil tilbyde kunderne en totalløsning på lovpligtige sikkerhedseftersyn. Kurset tager afsæt i de gældende love, standarder og Arbejdstilsynets vejledninger i eftersyn af faldhindrende udstyr. Deltageren vil herefter kunne foretage hovedeftersyn af faldhindrende udstyr, efter fabrikantens krav, gældende lovkrav og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Deltageren vil ydermere få kendskab til brugsanvisning, mærkning, konstruktionsopbygning, Arbejdstilsynets sikkerhedskrav og kassationskriterier. Deltageren vil kunne kontrollere det faldhindrende udstyrs sikkerheds tilstand, samt anvende og udfylde tjekliste. På kurset vil der blive gennemgået eftersyn på flere typer af faldhindrende udstyr.

AMU 46899

Sikkerhed på løfte- og hejseredskaber

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren vil efter kurset, kunne foretage 12 mdr. lovpligtig sikkerhedseftersyn, herunder statisk belastningsprøve på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis, efter Arbejdstilsynets forskrifter AT-anvisning nr. 2.3.0.2 og 2.3.0.3 og maskindirektiv. Kurset tager afsæt i gældende lovgivning, standarder fx EN 12999, direktiver og andre krav til  køretøjsmonterede løfte- og hejseredskaber fx kraner, wirehejs og læssebagsmæk. Deltageren får udleveret kompendier og andet materiale, der anvendes som opslagsværk og baggrundsviden til eftersynsrunden og vil bagefter kunne dokumentere eftersynets gennemførsel ved hjælp af kontrolskema. Kontrolskema og kompendiet dækker alle hovedpunkterne som skal efterses ved eftersynsrunden, også wirekontrol efter ISO standard 4309.

AMU 48811

Syn af mark- og tågesprøjter - opdateringskursus

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?  Deltageren kan udføre lovpligtigt syn af pesticidsprøjter i henhold til gældende version af Miljøstyrelsens vejledning om syn af sprøjter. Endvidere får deltageren kendskab til gældende lovgivning, relevante standarder, samt nye teknologier vedrørende syn af sprøjter.

AMU 49377

Sikker adfærd i produktionen

Aars

På dette kursus lærer du at medvirke til udvikling af sikker adfærd i produktionsvirksomheder samt anvende en funktionel model for adfærdsregulering. Du lærer også at medvirke aktivt i at instruere kollegaer om sikker adfærd i forbindelse med interne aktiviteter på dit arbejde, ligesom du med din egen adfærd kan være model for kollegaer angående sikker adfærd på arbejdspladsen.    Lånt godkendelse fra EUC Nordvest.

Hydraulik

Vi anbefaler kursister, at deltage i hydraulikkurserne trin for trin (1-4) for at få optimalt udbytte af kurserne.

AMU 49816

Mobilhydraulisk anlæg: Sammenkobling og indregulering 1

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren vil efterkurset kunne sammenkoble og indregulere proportionale retningsventiler, montere og indregulere sikkerhedsventiler, indregulere variable pumper, sammenkoble og indregulere belastningsfølsomme hydrauliske systemer samt montere og indregulere hydrauliske fodbremseventiler.

AMU 48110

Hydraulik & diagramlæsning (1)

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Vi anbefaler, at alle kursister starter med kurset 48110: Hydraulik og diagramlæsning på offroad materiel (1), hvorved det bedste kursusudbytte opnås. Efterfølgende kan vi tilbyde disse kurser:48111 - Hydraulikteknik på offroad materiel (2)49816 - Mobilhydraulisk anlæg: sammenkobling og indregulering 1 (3a)49817 - Mobilhydraulisk anlæg: sammenkobling og indregulering 2 (3b)41693 - LS-hydraulik på mobile maskiner (4) Deltageren kan montere og idriftsætte hydrauliske styringer for tryk og flow på offroad materiel, herunder udvælge komponenter som fx retningsventiler, strømreguleringsventiler, cylindre og motorer. Deltageren forstår principperne bag hydrauliske pumper og motorer med fast deplacement og kanudføre pumpetest samt beregne pumpekapacitet og virkningsgrad. Deltageren kan fremstille og læse hydraulikdiagrammer for mindre hydrauliske anlæg i henhold til Dansk Standard.

AMU 48111

Hydraulikteknik på offroad materiel (2)

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren kan montere og idriftsætte hydrauliske systemer med proportionalventiler og hydraulikpumper med variabel deplacement på offroad materiel. Deltageren kan kontrollere og redegøre for hydrauliske anlægs olierenhed og foretage en olieprøvetagning, og ud fra måleresultatet rådgive kunden om anbefalet vedligeholdelsesprogram for det hydrauliske anlæg.

AMU 41693

LS-hydraulik på mobile maskiner (4)

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Under kurset vil deltageren hovedsageligt arbejde med fejlsøgning på LS-hydraulik. Der arbejdes med korrekt brug af måleudstyr samt test og udmåling af velfungerende anlæg og pumper i forskellige situationer. Deltageren vil derefter lave udmålinger på anlæg med forskellige indbyggede fejl, for efter kurset at kunne genkende de forskellige symptomer på anlæg der ikke kører optimalt. I forløbet vil deltageren arbejde med de forskellige muligheder for fejlretning på hydrauliksystemerne.Undervisningen er fordelt skiftevis som teoriundervisning i klasselokalet samt gruppearbejde med praktiskeopgaver i hydraulikværkstedet, hvor der laves forsøg med de forskellige komponenter på testbænkene.

AMU 48406

Hydrauliske forbindelser til off road materiel

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren har kendskab til regler og standarder omkring hydrauliske forbindelser og kan blandt andet på den baggrund fremstille rør- og slangeforbindelser til hydrauliske anlæg.

CETOP kurser

AMU 21056

CETOP level 1: Grundlæggende mobilhydraulik

Aars

På kurset lærer deltagerne grundlæggende om hydrauliske systemer og deres komponenter. De kan hjælpe med at inspicere og reparere både lavtryks- og højtrykshydrauliske anlæg. Desuden kan de bygge hydrauliske systemer ved hjælp af rør og slanger baseret på diagrammer og systembeskrivelser. Deltagerne vil få kendskab til de fysiske begreber og deres anvendelse samt forståelsen af, hvordan simple hydrauliske systemer fungerer. De vil lære at læse og forstå simple hydrauliske diagrammer og symboler. Derudover vil deltagerne kunne opbygge og justere enkle hydrauliske systemer. De vil også forstå betydningen af renhed i forhold til det udstyr, de arbejder med, og hvordan de sikrer renheden under installation, drift og reparation. Kurset fokuserer også på personlig sikkerhed under arbejdet. Efter kurset kan deltageren:- Anvende viden om tryk, flow, kraft, moment, hastighed og effekt.- Anvende viden om korrekt brug af værktøj, samt udføre arbejde med hydrauliske komponenter og anlæg efter gældende sikkerhedsprocedure.- Kendskab til grundlæggende hydrauliske komponenter samt deres funktionsprincipper i almindelige hydrauliksystemer.- Inspicere, måle og tilpasse gastrykket for akkumulatorer inden for klasse C.- Anvende viden om hydrauliske væskers egenskaber, samt klassificering, viskositet og forhold for oliens levetid og vedligeholdelse.- Anvende viden om ISO-forureningsklassificeringen af hydraulikolie, herunder udfylde relevant dokumentation for forureningsgrad samt forholde sig til resultatet.- Anvende viden om klassificering af oliefiltre samt deres placering i hydrauliske systemer.- Foretage olieprøver direkte i partikelmåler.- Læse og forstå hydraulikdiagrammer for mindre hydrauliske anlæg.- Opsætning og igangsætte mindre hydrauliske anlæg ud fra relevant dokumentation.- Dokumentere og foretage indstilling og kontrol af tryk og flow ud fra data.

CETOP Level 1 - hydraulik prøve

Aars

CETOP Level 1 Hydraulik Prøve Vi afholder CETOP Level 1 Hydraulik Prøve torsdag den 19. september 2024. Denne prøve er primært rettet mod personer, der allerede har gennemført CETOP Level 1 kurset og ønsker at få deres færdigheder og viden officielt anerkendt med en certificering, der er respekteret i hele branchen. Pris pr. deltager: kr. 3.000,00 + moms (inkl. forplejning). Programmet for dagen På prøvedagen vil der være en grund opsamling på information og materiale, fra CETOP Level 1 kursus. Opsamlingen vil vare cirka halvdelen af dagen, og vil være inden selve prøven går i gang.Dette giver deltagerne mulighed for at få opfrisket deres viden og sikre, at de er fuldt forberedte til både den teoretiske og praktiske del af prøven.   Prøven består af: En kombineret teoretisk og praktisk prøve. Censor vil være til stede under hele prøveafviklingen for at sikre en retfærdig vurdering. Umiddelbart efter prøven vil vi fejre de kursister, der har bestået, med en mindre uformel fejring.Det bliver en god anledning til at netværke og fejre jeres succes med kollegaer og censor.   Vi ser frem til at se dig til prøven og fejre din succes! For yderligere information og tilmelding, kontakt Annemette L. Lorenzen på tlf.: 9698 1071 eller mail all@heguddannelser.dk.

Elektronik

Vi anbefaler kursister, at deltage i elektronikkurserne trin for trin (1-3) for at få optimalt udbytte af kurserne.

AMU 48114

Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset er grundlæggende, og deltagerne behøver ikke at have kendskab til elektriske kredsløb i forvejen. Deltageren vil lære, at analysere, mindre el diagrammer og fejlfinde i enkle elektroniske kredsløb. Der vil blive arbejdet med strøm, spænding, modstand og effekt samt disse begrebers indbyrdes påvirkning. I løbet af kurset vil du også få kendskab til funktionen og udmålingen af almindeligt forekommende elektroniske komponenter.

AMU 48115

Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 2

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset henvender sig til alle, som skal foretage eftersyn eller reparation af elektriske kredsløb på mobile maskiner. Kurset er grundlæggende, og deltagerne behøver ikke at have kendskab til elektriske kredsløb i forvejen. Kurset bibringer deltagerne et godt fundament for efterfølgende at deltage i produktspecifikke kurser. Deltageren vil lære grundlæggende begreber i elektriske kredsløb. Derudover lægges der især vægt på diagramlæsning, måleteknik og systematisk fejlfinding. Efter kurset kan deltageren:- Anvende multimeterets funktioner effektivt- Analysere diagrammer og anvende disse i forbindelse med fejlfinding- Afgøre om fejl i et elektrisk kredsløb skyldes defekte komponenter eller forsyningsfejl. Desuden opnår deltageren kendskab til:- Almindeligt forekommende komponenter, herunder relæer, dioder - Styringskredsløb, hvori der indgår følere- Computerstyring, herunder PWM- Grundlæggende canbusstyring

AMU 49457

Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 3

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren vil lære principperne i spændingsregulering og kunne lave de nødvendige beregninger for at kunne opbygge og fejlfinde på proportionalventiler med spændingsregulering. Deltageren vil få kendskab til PWM signaler og kunne udmåle spænding og duty cycle. På kurset vil deltageren lære at idriftsætte og justere analoge og digitale controllere til styring af forskellige ventiler. Herunder også CAN-BUS controllere. Der vil blive arbejdet med principperne i CAN-BUS. Derunder digital kommunikation, udmåling samt fejlfinding, både på enkelte komponenter samt komplette  systemer. Under forløbet vil deltageren lære at anvende forskellige typer måleudstyr, bl.a. oscilloskop og CAN-BUS logger. Undervisningen er fordelt skiftevis som teoriundervisning i klasselokalet, samt gruppearbejde med praktiske opgaver i hydraulikværkstedet hvor der udmåles på komponenter og anlæg.

El drevne køretøjer

AMU 48113, 49967

El drevne off road køretøjer, fejlfinding og rep.

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Du kan med den opnåede viden: Foretage kontrol, fejlfinding og reparation på den eldrevne entreprenør- og landbrugsmaskines el-mekaniske, el-hydrauliske og eldrevne transmissionssystemer. Anvende relevant dokumentation og værktøjer til kontrol og fejlfinding på den eldrevne entreprenør- og landbrugsmaskines el-mekaniske, el-hydrauliske og eldrevne transmissionssystemer.

AMU 49967

Sikkerhed, fejlfinding og reparation

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Du vil selvstændigt kunne udføre L-AUS (Lavspænding Arbejde Under Spænding) på offroad køretøjer efter gældende love og regler med anvendelse af stærkstrømsbekendtgørelsen. Du vil kunne forstår og anvende viden om sikkerhedsaspekter ved udmåling af elektriske anlæg i drift. Du forstår og kan anvende viden om valg og korrekt anvendelse af relevant værktøj i henhold til gældende måleteknik, love, regler og standarder. Du kan foretage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger under afprøvning af elektriske anlæg på offroad materiel. Du kan med den opnåede viden: Foretage kontrol, fejlfinding og reparation på den eldrevne entreprenør- og landbrugsmaskines el-mekaniske, el-hydrauliske og eldrevne transmissionssystemer. Anvende relevant dokumentation og værktøjer til kontrol og fejlfinding på den eldrevne entreprenør- og landbrugsmaskines el-mekaniske, el-hydrauliske og eldrevne transmissionssystemer.

AMU 48113

El-sikkerhed på offroad køretøjer

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Du vil selvstændigt kunne udføre L-AUS (Lavspænding Arbejde Under Spænding) på offroad køretøjer efter gældende love og regler med anvendelse af stærkstrømsbekendtgørelsen. Du vil kunne forstår og anvende viden om sikkerhedsaspekter ved udmåling af elektriske anlæg i drift. Du forstår og kan anvende viden om valg og korrekt anvendelse af relevant værktøj i henhold til gældende måleteknik, love, regler og standarder. Du kan foretage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger under afprøvning af elektriske anlæg på offroad materiel. Du kan yde den nødvendige førstehjælp til tilskadekomne personer i forbindelse med L-AUS.

Aircondition

AMU 49459

Aircondition og klimaanlæg

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset er KMO godkendt, og uddannelsen giver hermed mulighed for at opfylde kravene, for at kunne besidde fyldebevis og derved kunne servicere, efterse og fejlsøge på køretøjsmonteret køle- og klimaanlæg op til 2,5 kg. Deltageren vil kunne håndtere kølemiddel og trykflasker på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, og være bekendt med sikkerhedsdatablad, lovgivning omkring transport, registrering og korrekt miljøhåndtering af kølemidler. På kurset vil aircondition anlæggets virkemåde og anlæggets forskellige komponenter blive gennemgået med funktion og virkemåde, herunder kompressor med fast og variabel fortrængning, kondensator, filter, skueglas, ekspansionsventil, termostat, pressostat, fordamper, isvagt og vedligehold og reparation af komponenterne. Deltagerne får udleveret kompendier og undervisningsmaterialer, som afklarer de fysiske love og regler som ligger til grunde for funktionen i aircondition anlæg af forskellige typer. På kurset vil deltagerne også blive bekendt med trykbetegnelser, datasøgning, temperaturforskelle og  andre termologier inden for området. I det praktiske kommer deltagerne til at aftappe kølemiddel, trykprøvers anlæg, vacuumsuge og påfylde korrekt fyldemængde ud fra data, og vil kunne anvende intalpiskema til fastsættelse af korrekt fyldemængde. Dette vil blive udført på forskellige fyldestation og efter vægt.

Have- & parkmaskiner

AMU 48573

2- og 4-taktsmotor, reparation af have/parkmaskiner, 1

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren har efter kurset viden og færdigheder til at, foretage kontrol, eftersyn og simpel fejlfinding af 2- og 4-taktsmotorer, herunder motorens enkeltkomponenter og udskifte defekte komponenter. Blandt andet vil emner som brændstofsystemer, tændingssystemer, kølesystemer, udmåling af motorkomponenter og fejlfinding være indeholdt i kurset. Undervisningen vil veksle mellem teoriundervisning i både klasselokale og værksted og praktisk arbejde i værkstedet. Alt i et behageligt og uformelt undervisningsmiljø. Kurset vil give et godt fundament for at arbejde med motorer inden for skov-, have– og parkbranchen og motorer af lignende karakter.

AMU 48505

Håndholdt have/parkmaskiner, justering og enkel reparation, 1

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Under kurset opnår kursisten kendskab til funktion, simpel fejlsøgning og justering af håndholdte have og parkmaskiner. Dette sker gennem undervisning i værksted såvel som teorilokale.Efter kurset vil kursisten være i stand til at råde og vejlede kunder inden for vedligehold af have ogparkmaskiner. Kurset vil omfatte maskiner som motorsav, buskrydder, hækkeklippere og lignende maskiner ogder vil være arbejde med instruktionsbøger tilhørende disse maskiner. Generel forståelse for 2- og 4- taktmotorer er en forudsætning for at kunne få et optimalt udbytte af kurset.

AMU 48503

Håndholdt have/parkmaskiner, fejlfinding og reparation, 2

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kursisten som deltager på dette kursus har typisk allerede deltaget i Håndholdte have- og parkmaskiner, 1 og ønsker at bygge oven på dette kursus. Der vil være undervisning inden for elektriske og mekaniske systemer på have og parkmaskiner og 2- og 4- taktmotorer vil blive udbygget med diagnoseværktøjer til indstilling og fejlsøgning. En grundlæggende forståelse for funktionen i eksempelvis motorsave og buskryddere er en forudsætning for at få et optimalt udbytte af kurset.

AMU 48502

Kørende have/parkmaskiner, justering og enkel reparation, 1

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren kan foretage grundlæggende justeringer på kørende have- og parkmaskiner. Endvidere kan deltageren fejlsøge og foretage mindre reparationer ved hjælp af tilhørende instruktionsmateriale.

AMU 48504

Kørende have/parkmaskiner, fejlfinding og reparation, 2

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren kan indstille, fejlsøge og reparere kørende have- og parkmaskiner. Endvidere kan deltageren benytte relevante diagnoseværktøjer til indstilling, udmåling og fejlsøgning på maskinernes systemer.

Opkvalificeringsforløb til dig inden for entreprenørbranchen

AMU 48110, 49628, 48495, 48114, 45141, 49459, 48115, 48111, 48113, 49967, 48718

Opkvalificerings-forløb til dig inden for entreprenør-branchen

Aars

Opkvalificeringsforløb til dig inden for entreprenørbranchen Bliv klar til at tackle udfordringerne inden for entreprenørbranchen med vores skræddersyede opkvalificeringsforløb. Uanset om du vender tilbage efter en pause fra branchen eller kommer med en baggrund som bilmekaniker, lastbilsmekaniker, smed eller lignende, er dette forløb designet til at genopfriske og udvide dine færdigheder. Over en længere periode vil du deltage i en kursusrække, nøje sammensat i tæt dialog med ledende virksomheder inden for entreprenørmaskinernes verden. Vi anbefaler fuldførelse af hele forløbet for at sikre den mest sammenhængende og omfattende læringsoplevelse. Forløbet løber fra den 26. august 2024 til den 15. maj 2025.På forløbet vil du deltage på følgende kurser:2024- Hydraulik og diagramlæsning på offroad materiel, 1, afholdes i uge 35- Aircondition og klimaanlæg, afholdes i uge 41- Hydraulik på offroad materiel, 2, afholdes i uge 48- Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 2, afholdes i uge 50- Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj (varmt arbejde), afholde i uge 50 2025- El-sikkerhed på offroad køretøjer, afholdes i uge 5- El drevne offroad køretøjer, fejlfinding og rep., afholdes i uge 5- Eftersyn på personløftere, afholdes i uge 12- Personlift:lovpl. eftersyn, faldhindrende udstyr, afholdes i uge 12- Entreprenørmaskiner avanceret, indstil/udmål 1, uge 20Deltagerne forventes at have kompetencer svarende til vores kursus, grundlæggende elektronik for mobile køretøjer (AMU mål 48114). Der er også mulighed for at vælge sikkerhedseftersynskurset for entreprenør- og landbrugsmaskiner (AMU mål 49630) i stedet for kurset i sikkerhedseftersyn på personløftere (AMU mål 49628). Hvis det ønskes at komme på sikkerhedseftersynskurset for entreprenør- og landbrugsmaskiner, bedes du tage kontakt til Annemette L. Lorenzen.    Kontakt Heine R. Jensen på tlf.: 9117 6794 eller hrj@heguddannelser.dk, hvis du har spørgsmål til indholdet.Kontakt Annemette L. Lorenzen på 9698 1071 eller all@heguddannelser.dk, hvis du vil høre mere om de konkrete datoer eller vil tilmeldes forløbet.

Maskintegning & svejsning

AMU 49653

MAG-svejsning proces 135

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Efter gennemført kursus har deltageren opnået teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af MAG svejsning proces 135 af kant- og stumpsømme i plade, på følgende områder: Tilsatsmaterialer Svejsefejl og kontrolmetoder Fugeformer og tildannelse Miljø og sikkerhed Efter gennemført kursus kan deltageren, ud fra instruktion og vejledning på et grundlæggende niveau udføre MAG-svejsning proces135 af kant- og stumpsømme i plade i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.4 jf. CR/ISO 15608 i, godstykkelse 3-6 mm. Deltageren kan udføre nedennævnte svejsninger: FW-P-PA – kantsøm liggende FW-P-PG – kantsøm lodret faldende FW-P-PB – kantsøm stående BW-P-PA – stumpsøm oven ned BW-P-PG – stumpsøm lodret faldende Alle øvelsesopgaver gennemføres på grundlag af såvel mundtlige som skriftlige instruktioner og bedømmes visuelt iht. DS/EN ISO 5817, level C. Lånt godkendelse fra Mercantec, Viborg

AMU 49626

TIG-svejsning proces 141

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Efter gennemført kursus har deltageren opnået teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af TIG svejsning proces 141 af kant- og stumpsømme i plade, på følgende områder: Tilsatsmaterialer Svejsefejl og kontrolmetoder Fugeformer og tildannelse Miljø og sikkerhed Efter gennemført kursus kan deltageren, ud fra instruktion og vejledning på et grundlæggende niveau udføre Tig-svejsning proces 141 af kant- og stumpsømme i plade i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.4 jf. CR/ISO 15608, godstykkelse 2-6 mm. Deltageren kan udføre nedennævnte svejsninger: BW-P-PA - hjørnesømme med / uden spalte      BW-P-PA - stumpsømme I-fuge      BW-P-PC - stumpsømme I-fuge FW-P- PB - kantsømme stående Alle øvelsesopgaver gennemføres på grundlag af såvel mundtlige som skriftlige instruktioner og bedømmes visuelt iht. DS/EN ISO 5817, level C. Lånt godkendelse fra Mercantec, Viborg

AMU 49625

Lysbuesvejsning

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Efter gennemført kursus har du opnået teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af lysbuesvejsning proces 111 af kantsømme i plade, på følgende områder: Tilsatsmaterialer Svejsefejl og kontrolmetoder Fugeformer og tildannelse Miljø og sikkerhed Efter gennemført kursus kan du, ud fra instruktion og vejledning på et grundlæggende niveau udføre lysbuesvejsning med beklædt elektrode proces 111, af kantsømme i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.4 defineret i DS/ISO 15608 i, godstykkelse 5-8 mm. Du kan udføre nedennævnte svejsninger: FW-P-PA - kantsømme liggende FW-P-PB - kantsømme stående FW-P-PF - kantsømme lodret stigende Alle øvelsesopgaverne gennemføres på grundlag af mundtlige som skriftlige instruktioner og bedømmes visuelt iht. DS/EN-ISO 5817, level C. Lånt godkendelse fra Mercantec, Viborg

AMU 48926

Grundlæggende CAD

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Anvende tegneprogrammets basale funktioner til tegning af simple solider med huller og rejfninger. Fremstille og målsætte arbejdstegning i 2D fra 3D solid samt definere materialetyper. Tilpasse og redigere solider (mål på sketch/extrudering) samt gemme filerne i forskellige formater (stp, sat, dxf mv). Konstruere givne assemblys af egen eller udleverede part filer og importere standardkomponenter fra toolbox/content center. Fremstille arbejdstegninger, herunder eksploderede, af assemblys inkl. stykliste og positionsnumre. Lånt godkendelse fra Marcantec, Viborg

AMU 48927

Grundlæggende maskintegning

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Aflæse og anvende enkle emne/arbejdstegninger til emnefremstilling. Udarbejde arbejdstegninger efter gældende standarder for retvinklet projektion enten på udleverede CAD solider eller med almindelige tegneredskaber. Aflæse almindeligt forekommende emnetegninger. Målsætte snit-billeder og gevindaftegninger, enten på udleverede CAD solider eller med almindeligt forekommende tegneredskaber. Anvende emnetegninger i industriel produktion, herunder til sporbarhed af færdigvarer. Lånt godkendelse fra Mercantec, Viborg

AMU 49485

Svejsning med fleksibel svejserobot

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren har viden om: - Ved hvilke typer af svejseopgaver/produktionsopgaver der med fordel kan anvendes mobil og let omstilbar svejserobot - Sikkerheds og arbejdsmiljørisici forbundet med betjening af fleksibel svejserobot - Robottens opbygning og funktionalitet, herunder indbygget fiksturværktøj og programmeringsmuligheder og begrænsningDeltageren kan med udgangspunkt i ovenstående viden: - Vurdere i hvilke situationer manuel svejsning kan erstattes med svejsning med mobil og let omstilbar svejserobot. - Opsætte og betjene mobil og let omstilbar svejserobot - Foretage programmering og optimering af mobil og let omstilbar svejserobot, herunder opstilling med fikstur. Lånt godkendelse fra EUC Nordvest, Hjørring

AMU 44530

§ 17 (Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring)

Aars

Deltagerne har kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring), herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse. Derudover har deltagerne en teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil. 

Entreprenør- og landbrugsmaskiner

AMU 48691

Traktor enkel, indstilling og udmåling 1

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren kan indstille den enkle traktors forskellige funktioner ved hjælp af relevant dokumentation. Endvidere kan deltageren udføre målinger på den enkle traktors mekaniske, elektriske og hydrauliske funktioner.

AMU 48716

Entreprenørmaskiner enkel, indstil/udmål 1

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren kan betjene og indstille den enkle entreprenørmaskines forskellige funktioner ved hjælp af relevant dokumentation. Endvidere kan deltageren udføre målinger på den enkle entreprenørmaskines mekaniske, elektriske og hydrauliske funktioner.

AMU 49651

Mejetærsker: Opbygning og funktion

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Efter endt uddannelse har deltageren udført betjening, fejlfinding og reparation på en tidssvarende mejetærsker.

AMU 48449

Ballepresser: Fejlfinding og reparation

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Fejlfinding og reparation af ballepresserens elektriske, hydrauliske og mekaniske komponenter, blandt andet ved brug af diagnoseværktøj.

AMU 49652

Ballepresser: Opbygning og funktion

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Efter endt uddannelse har deltageren udført kontrol, fejlfinding og reparation på en tidssvarende ballepresser.

AMU 49658

Ballepresser: Kalibrering og synkronisering

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kalibrering og synkronisering af ballepresserens mekaniske, hydrauliske og elektroniske komponente

AMU 47866

Opbygning, funktion og reparation af finsnitter

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren kan betjene og indstille finsnitterens forskellige funktioner ved hjælp af relevant dokumentation. Deltageren kan udføre fejlfinding og reparationer på maskinens mekaniske systemer og hydrauliske anlæg med tilhørende el-styringer.

AMU 47867

Fejlfinding og reparation af finsnitter

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Efter gennemført uddannelse kan deltageren udføre diagnose, fejlfinding og reparation ved hjælp af specialværktøj på finsnitterens mekaniske, hydrauliske, elektriske og elektroniske systemer ved hjælp af softwarebaseret diagnoseværktøj og servicemanualer.

AMU 48717

Entreprenørmaskiner enkel, fejlfind / reparer 2

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren kan foretage kontrol, fejlfinding og reparation på den enkle entreprenørmaskines mekaniske, elektriske og hydrauliske funktioner. Endvidere kan deltageren anvende relevant dokumentation og diagnoseværktøj til kontrol og fejlfinding på den enkle entreprenørmaskines funktioner.

AMU 48718

Entreprenørmaskiner avanceret, indstil/udmål 1

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren kan betjene og indstille den avancerede entreprenørmaskines forskellige funktioner ved hjælp af relevant dokumentation. Endvidere kan deltageren udføre målinger på den avancerede entreprenørmaskines mekaniske, elektriske og hydrauliske funktioner.

AMU 49814

Motor: Nye teknologier på motorer - ajourføring

Aars

Efter endt uddannelse kan deltageren afprøve, indstille og vedligeholde en tidssvarende motor, der er monteret på avancerede landbrugs- og entreprenørmaskiner køretøjer.

AMU 48693

Traktor enkel, fejlfinding og reparation 2

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren kan foretage kontrol, fejlfinding og reparation på den enkle traktors mekaniske, elektriske og hydrauliske funktioner. Endvidere kan deltageren anvende relevant dokumentation og diagnoseværktøj.

AMU 48694

Traktor enkel, opdatering og nye teknologier 3

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren kan foretage kontrol, fejlfinding og reparation på den enkle traktors mekaniske, elektriske og hydrauliske funktioner med fokus på nye teknologier.

AMU 48695

Traktor avanceret, indstilling og udmåling 1

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren kan indstille den avancerede traktors forskellige funktioner og udføre målinger på den avancerede traktors mekaniske, elektriske og hydrauliske funktioner.

AMU 48696

Traktor avanceret, fejlfinding og reparation 2

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren kan foretage kontrol, fejlfinding og reparation på den avancerede traktors mekaniske, elektriske og hydrauliske funktioner.

AMU 48697

Traktor avanceret, opdatering og nye teknologier 3

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren kan foretage kontrol, fejlfinding og reparation på den avancerede traktors mekaniske, elektriske og hydrauliske funktioner med fokus på nye teknologier.

AMU 49629

Autostyring: Opbygning og funktion

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Efter endt uddannelse har deltageren udført opsætning, kalibrering og afprøvning på et tidssvarende autostyringssystem på landbrugsmaskiner.

AMU 49649

Autostyring: Nye teknologier - ajourføring

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Efter endt uddannelse har deltageren udført betjening, opsætning og fejlfinding på et tidssvarende autostyringssystem, monteret på landbrugsmaskiner.