Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HUK Logo
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Hydraulik

Vi anbefaler kursister, at deltage i hydraulikkurserne trin for trin (1-4) for at få optimalt udbytte af kurserne.

AMU 48110

Hydraulik & diagramlæsning (1)

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Vi anbefaler, at alle kursister starter med kurset 48110: Hydraulik og diagramlæsning på offroad materiel (1), hvorved det bedste kursusudbytte opnås. Efterfølgende kan vi tilbyde disse kurser:48111 - Hydraulikteknik på offroad materiel (2)49816 - Mobilhydraulisk anlæg: sammenkobling og indregulering 1 (3a)49817 - Mobilhydraulisk anlæg: sammenkobling og indregulering 2 (3b)41693 - LS-hydraulik på mobile maskiner (4) Deltageren kan montere og idriftsætte hydrauliske styringer for tryk og flow på offroad materiel, herunder udvælge komponenter som fx retningsventiler, strømreguleringsventiler, cylindre og motorer. Deltageren forstår principperne bag hydrauliske pumper og motorer med fast deplacement og kanudføre pumpetest samt beregne pumpekapacitet og virkningsgrad. Deltageren kan fremstille og læse hydraulikdiagrammer for mindre hydrauliske anlæg i henhold til Dansk Standard.

AMU 48111

Hydraulikteknik på offroad materiel (2)

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren kan montere og idriftsætte hydrauliske systemer med proportionalventiler og hydraulikpumper med variabel deplacement på offroad materiel. Deltageren kan kontrollere og redegøre for hydrauliske anlægs olierenhed og foretage en olieprøvetagning, og ud fra måleresultatet rådgive kunden om anbefalet vedligeholdelsesprogram for det hydrauliske anlæg.

AMU 49816

Mobilhydraulisk anlæg: Sammenkobling og indregulering 1

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren vil efterkurset kunne sammenkoble og indregulere proportionale retningsventiler, montere og indregulere sikkerhedsventiler, indregulere variable pumper, sammenkoble og indregulere belastningsfølsomme hydrauliske systemer samt montere og indregulere hydrauliske fodbremseventiler.

AMU 41693

LS-hydraulik på mobile maskiner (4)

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Under kurset vil deltageren hovedsageligt arbejde med fejlsøgning på LS-hydraulik. Der arbejdes med korrekt brug af måleudstyr samt test og udmåling af velfungerende anlæg og pumper i forskellige situationer. Deltageren vil derefter lave udmålinger på anlæg med forskellige indbyggede fejl, for efter kurset at kunne genkende de forskellige symptomer på anlæg der ikke kører optimalt. I forløbet vil deltageren arbejde med de forskellige muligheder for fejlretning på hydrauliksystemerne.Undervisningen er fordelt skiftevis som teoriundervisning i klasselokalet samt gruppearbejde med praktiskeopgaver i hydraulikværkstedet, hvor der laves forsøg med de forskellige komponenter på testbænkene.

AMU 48406

Hydrauliske forbindelser til off road materiel

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren har kendskab til regler og standarder omkring hydrauliske forbindelser og kan blandt andet på den baggrund fremstille rør- og slangeforbindelser til hydrauliske anlæg.

Elektronik

Vi anbefaler kursister, at deltage i elektronikkurserne trin for trin (1-3) for at få optimalt udbytte af kurserne.

AMU 48114

Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset er grundlæggende, og deltagerne behøver ikke at have kendskab til elektriske kredsløb i forvejen. Deltageren vil lære, at analysere, mindre el diagrammer og fejlfinde i enkle elektroniske kredsløb. Der vil blive arbejdet med strøm, spænding, modstand og effekt samt disse begrebers indbyrdes påvirkning. I løbet af kurset vil du også få kendskab til funktionen og udmålingen af almindeligt forekommende elektroniske komponenter.

AMU 48115

Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 2

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset henvender sig til alle, som skal foretage eftersyn eller reparation af elektriske kredsløb på mobile maskiner. Kurset er grundlæggende, og deltagerne behøver ikke at have kendskab til elektriske kredsløb i forvejen. Kurset bibringer deltagerne et godt fundament for efterfølgende at deltage i produktspecifikke kurser. Deltageren vil lære grundlæggende begreber i elektriske kredsløb. Derudover lægges der især vægt på diagramlæsning, måleteknik og systematisk fejlfinding. Efter kurset kan deltageren:- Anvende multimeterets funktioner effektivt- Analysere diagrammer og anvende disse i forbindelse med fejlfinding- Afgøre om fejl i et elektrisk kredsløb skyldes defekte komponenter eller forsyningsfejl. Desuden opnår deltageren kendskab til:- Almindeligt forekommende komponenter, herunder relæer, dioder - Styringskredsløb, hvori der indgår følere- Computerstyring, herunder PWM- Grundlæggende canbusstyring

AMU 49457

Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 3

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren vil lære principperne i spændingsregulering og kunne lave de nødvendige beregninger for at kunne opbygge og fejlfinde på proportionalventiler med spændingsregulering. Deltageren vil få kendskab til PWM signaler og kunne udmåle spænding og duty cycle. På kurset vil deltageren lære at idriftsætte og justere analoge og digitale controllere til styring af forskellige ventiler. Herunder også CAN-BUS controllere. Der vil blive arbejdet med principperne i CAN-BUS. Derunder digital kommunikation, udmåling samt fejlfinding, både på enkelte komponenter samt komplette  systemer. Under forløbet vil deltageren lære at anvende forskellige typer måleudstyr, bl.a. oscilloskop og CAN-BUS logger. Undervisningen er fordelt skiftevis som teoriundervisning i klasselokalet, samt gruppearbejde med praktiske opgaver i hydraulikværkstedet hvor der udmåles på komponenter og anlæg.

El drevne køretøjer

AMU 48113, 49967

Sikkerhed, fejlfinding og reparation

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Du vil selvstændigt kunne udføre L-AUS (Lavspænding Arbejde Under Spænding) på offroad køretøjer efter gældende love og regler med anvendelse af stærkstrømsbekendtgørelsen. Du vil kunne forstår og anvende viden om sikkerhedsaspekter ved udmåling af elektriske anlæg i drift. Du forstår og kan anvende viden om valg og korrekt anvendelse af relevant værktøj i henhold til gældende måleteknik, love, regler og standarder. Du kan foretage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger under afprøvning af elektriske anlæg på offroad materiel. Du kan med den opnåede viden: Foretage kontrol, fejlfinding og reparation på den eldrevne entreprenør- og landbrugsmaskines el-mekaniske, el-hydrauliske og eldrevne transmissionssystemer. Anvende relevant dokumentation og værktøjer til kontrol og fejlfinding på den eldrevne entreprenør- og landbrugsmaskines el-mekaniske, el-hydrauliske og eldrevne transmissionssystemer.

AMU 48113

El-sikkerhed på offroad køretøjer

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Du vil selvstændigt kunne udføre L-AUS (Lavspænding Arbejde Under Spænding) på offroad køretøjer efter gældende love og regler med anvendelse af stærkstrømsbekendtgørelsen. Du vil kunne forstår og anvende viden om sikkerhedsaspekter ved udmåling af elektriske anlæg i drift. Du forstår og kan anvende viden om valg og korrekt anvendelse af relevant værktøj i henhold til gældende måleteknik, love, regler og standarder. Du kan foretage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger under afprøvning af elektriske anlæg på offroad materiel. Du kan yde den nødvendige førstehjælp til tilskadekomne personer i forbindelse med L-AUS.

AMU 49967

El drevne off road køretøjer, fejlfinding og rep.

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Du kan med den opnåede viden: Foretage kontrol, fejlfinding og reparation på den eldrevne entreprenør- og landbrugsmaskines el-mekaniske, el-hydrauliske og eldrevne transmissionssystemer. Anvende relevant dokumentation og værktøjer til kontrol og fejlfinding på den eldrevne entreprenør- og landbrugsmaskines el-mekaniske, el-hydrauliske og eldrevne transmissionssystemer.

Aircondition

AMU 49459

Aircondition og klimaanlæg

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset er KMO godkendt, og uddannelsen giver hermed mulighed for at opfylde kravene, for at kunne besidde fyldebevis og derved kunne servicere, efterse og fejlsøge på køretøjsmonteret køle- og klimaanlæg op til 2,5 kg. Deltageren vil kunne håndtere kølemiddel og trykflasker på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, og være bekendt med sikkerhedsdatablad, lovgivning omkring transport, registrering og korrekt miljøhåndtering af kølemidler. På kurset vil aircondition anlæggets virkemåde og anlæggets forskellige komponenter blive gennemgået med funktion og virkemåde, herunder kompressor med fast og variabel fortrængning, kondensator, filter, skueglas, ekspansionsventil, termostat, pressostat, fordamper, isvagt og vedligehold og reparation af komponenterne. Deltagerne får udleveret kompendier og undervisningsmaterialer, som afklarer de fysiske love og regler som ligger til grunde for funktionen i aircondition anlæg af forskellige typer. På kurset vil deltagerne også blive bekendt med trykbetegnelser, datasøgning, temperaturforskelle og  andre termologier inden for området. I det praktiske kommer deltagerne til at aftappe kølemiddel, trykprøvers anlæg, vacuumsuge og påfylde korrekt fyldemængde ud fra data, og vil kunne anvende intalpiskema til fastsættelse af korrekt fyldemængde. Dette vil blive udført på forskellige fyldestation og efter vægt.