Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HUK Logo
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Type

Kategorier

Hydraulik

Vi anbefaler kursister, at deltage i hydraulikkurserne trin for trin (1-4) for at få optimalt udbytte af kurserne.

AMU 48110

Hydraulik & diagramlæsning (1)

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Vi anbefaler, at alle kursister starter med kurset 48110: Hydraulik og diagramlæsning på offroad materiel (1), hvorved det bedste kursusudbytte opnås. Efterfølgende kan vi tilbyde disse kurser:48111 - Hydraulikteknik på offroad materiel (2)49816 - Mobilhydraulisk anlæg: sammenkobling og indregulering 1 (3a)49817 - Mobilhydraulisk anlæg: sammenkobling og indregulering 2 (3b)41693 - LS-hydraulik på mobile maskiner (4) Deltageren kan montere og idriftsætte hydrauliske styringer for tryk og flow på offroad materiel, herunder udvælge komponenter som fx retningsventiler, strømreguleringsventiler, cylindre og motorer. Deltageren forstår principperne bag hydrauliske pumper og motorer med fast deplacement og kanudføre pumpetest samt beregne pumpekapacitet og virkningsgrad. Deltageren kan fremstille og læse hydraulikdiagrammer for mindre hydrauliske anlæg i henhold til Dansk Standard.

AMU 48111

Hydraulikteknik på offroad materiel (2)

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren kan montere og idriftsætte hydrauliske systemer med proportionalventiler og hydraulikpumper med variabel deplacement på offroad materiel. Deltageren kan kontrollere og redegøre for hydrauliske anlægs olierenhed og foretage en olieprøvetagning, og ud fra måleresultatet rådgive kunden om anbefalet vedligeholdelsesprogram for det hydrauliske anlæg.

AMU 21056

CETOP level 1: Grundlæggende mobilhydraulik

Aars

På kurset lærer deltagerne grundlæggende om hydrauliske systemer og deres komponenter. De kan hjælpe med at inspicere og reparere både lavtryks- og højtrykshydrauliske anlæg. Desuden kan de bygge hydrauliske systemer ved hjælp af rør og slanger baseret på diagrammer og systembeskrivelser. Deltagerne vil få kendskab til de fysiske begreber og deres anvendelse samt forståelsen af, hvordan simple hydrauliske systemer fungerer. De vil lære at læse og forstå simple hydrauliske diagrammer og symboler. Derudover vil deltagerne kunne opbygge og justere enkle hydrauliske systemer. De vil også forstå betydningen af renhed i forhold til det udstyr, de arbejder med, og hvordan de sikrer renheden under installation, drift og reparation. Kurset fokuserer også på personlig sikkerhed under arbejdet. Efter kurset kan deltageren:- Anvende viden om tryk, flow, kraft, moment, hastighed og effekt.- Anvende viden om korrekt brug af værktøj, samt udføre arbejde med hydrauliske komponenter og anlæg efter gældende sikkerhedsprocedure.- Kendskab til grundlæggende hydrauliske komponenter samt deres funktionsprincipper i almindelige hydrauliksystemer.- Inspicere, måle og tilpasse gastrykket for akkumulatorer inden for klasse C.- Anvende viden om hydrauliske væskers egenskaber, samt klassificering, viskositet og forhold for oliens levetid og vedligeholdelse.- Anvende viden om ISO-forureningsklassificeringen af hydraulikolie, herunder udfylde relevant dokumentation for forureningsgrad samt forholde sig til resultatet.- Anvende viden om klassificering af oliefiltre samt deres placering i hydrauliske systemer.- Foretage olieprøver direkte i partikelmåler.- Læse og forstå hydraulikdiagrammer for mindre hydrauliske anlæg.- Opsætning og igangsætte mindre hydrauliske anlæg ud fra relevant dokumentation.- Dokumentere og foretage indstilling og kontrol af tryk og flow ud fra data.

AMU 49816

Mobilhydraulisk anlæg: Sammenkobling og indregulering 1

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren vil efterkurset kunne sammenkoble og indregulere proportionale retningsventiler, montere og indregulere sikkerhedsventiler, indregulere variable pumper, sammenkoble og indregulere belastningsfølsomme hydrauliske systemer samt montere og indregulere hydrauliske fodbremseventiler.

Se alle kurser inden for Hydraulik

Elektronik

Vi anbefaler kursister, at deltage i elektronikkurserne trin for trin (1-3) for at få optimalt udbytte af kurserne.

AMU 48114

Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset er grundlæggende, og deltagerne behøver ikke at have kendskab til elektriske kredsløb i forvejen. Deltageren vil lære, at analysere, mindre el diagrammer og fejlfinde i enkle elektroniske kredsløb. Der vil blive arbejdet med strøm, spænding, modstand og effekt samt disse begrebers indbyrdes påvirkning. I løbet af kurset vil du også få kendskab til funktionen og udmålingen af almindeligt forekommende elektroniske komponenter.

AMU 48115

Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 2

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset henvender sig til alle, som skal foretage eftersyn eller reparation af elektriske kredsløb på mobile maskiner. Kurset er grundlæggende, og deltagerne behøver ikke at have kendskab til elektriske kredsløb i forvejen. Kurset bibringer deltagerne et godt fundament for efterfølgende at deltage i produktspecifikke kurser. Deltageren vil lære grundlæggende begreber i elektriske kredsløb. Derudover lægges der især vægt på diagramlæsning, måleteknik og systematisk fejlfinding. Efter kurset kan deltageren:- Anvende multimeterets funktioner effektivt- Analysere diagrammer og anvende disse i forbindelse med fejlfinding- Afgøre om fejl i et elektrisk kredsløb skyldes defekte komponenter eller forsyningsfejl. Desuden opnår deltageren kendskab til:- Almindeligt forekommende komponenter, herunder relæer, dioder - Styringskredsløb, hvori der indgår følere- Computerstyring, herunder PWM- Grundlæggende canbusstyring

AMU 49457

Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 3

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren vil lære principperne i spændingsregulering og kunne lave de nødvendige beregninger for at kunne opbygge og fejlfinde på proportionalventiler med spændingsregulering. Deltageren vil få kendskab til PWM signaler og kunne udmåle spænding og duty cycle. På kurset vil deltageren lære at idriftsætte og justere analoge og digitale controllere til styring af forskellige ventiler. Herunder også CAN-BUS controllere. Der vil blive arbejdet med principperne i CAN-BUS. Derunder digital kommunikation, udmåling samt fejlfinding, både på enkelte komponenter samt komplette  systemer. Under forløbet vil deltageren lære at anvende forskellige typer måleudstyr, bl.a. oscilloskop og CAN-BUS logger. Undervisningen er fordelt skiftevis som teoriundervisning i klasselokalet, samt gruppearbejde med praktiske opgaver i hydraulikværkstedet hvor der udmåles på komponenter og anlæg.

El drevne køretøjer

AMU 48113, 49967

El drevne off road køretøjer, fejlfinding og rep.

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Du kan med den opnåede viden: Foretage kontrol, fejlfinding og reparation på den eldrevne entreprenør- og landbrugsmaskines el-mekaniske, el-hydrauliske og eldrevne transmissionssystemer. Anvende relevant dokumentation og værktøjer til kontrol og fejlfinding på den eldrevne entreprenør- og landbrugsmaskines el-mekaniske, el-hydrauliske og eldrevne transmissionssystemer.

AMU 49967

Sikkerhed, fejlfinding og reparation

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Du vil selvstændigt kunne udføre L-AUS (Lavspænding Arbejde Under Spænding) på offroad køretøjer efter gældende love og regler med anvendelse af stærkstrømsbekendtgørelsen. Du vil kunne forstår og anvende viden om sikkerhedsaspekter ved udmåling af elektriske anlæg i drift. Du forstår og kan anvende viden om valg og korrekt anvendelse af relevant værktøj i henhold til gældende måleteknik, love, regler og standarder. Du kan foretage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger under afprøvning af elektriske anlæg på offroad materiel. Du kan med den opnåede viden: Foretage kontrol, fejlfinding og reparation på den eldrevne entreprenør- og landbrugsmaskines el-mekaniske, el-hydrauliske og eldrevne transmissionssystemer. Anvende relevant dokumentation og værktøjer til kontrol og fejlfinding på den eldrevne entreprenør- og landbrugsmaskines el-mekaniske, el-hydrauliske og eldrevne transmissionssystemer.

AMU 48113

El-sikkerhed på offroad køretøjer

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Du vil selvstændigt kunne udføre L-AUS (Lavspænding Arbejde Under Spænding) på offroad køretøjer efter gældende love og regler med anvendelse af stærkstrømsbekendtgørelsen. Du vil kunne forstår og anvende viden om sikkerhedsaspekter ved udmåling af elektriske anlæg i drift. Du forstår og kan anvende viden om valg og korrekt anvendelse af relevant værktøj i henhold til gældende måleteknik, love, regler og standarder. Du kan foretage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger under afprøvning af elektriske anlæg på offroad materiel. Du kan yde den nødvendige førstehjælp til tilskadekomne personer i forbindelse med L-AUS.

Aircondition

AMU 49459

Aircondition og klimaanlæg

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset er KMO godkendt, og uddannelsen giver hermed mulighed for at opfylde kravene, for at kunne besidde fyldebevis og derved kunne servicere, efterse og fejlsøge på køretøjsmonteret køle- og klimaanlæg op til 2,5 kg. Deltageren vil kunne håndtere kølemiddel og trykflasker på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, og være bekendt med sikkerhedsdatablad, lovgivning omkring transport, registrering og korrekt miljøhåndtering af kølemidler. På kurset vil aircondition anlæggets virkemåde og anlæggets forskellige komponenter blive gennemgået med funktion og virkemåde, herunder kompressor med fast og variabel fortrængning, kondensator, filter, skueglas, ekspansionsventil, termostat, pressostat, fordamper, isvagt og vedligehold og reparation af komponenterne. Deltagerne får udleveret kompendier og undervisningsmaterialer, som afklarer de fysiske love og regler som ligger til grunde for funktionen i aircondition anlæg af forskellige typer. På kurset vil deltagerne også blive bekendt med trykbetegnelser, datasøgning, temperaturforskelle og  andre termologier inden for området. I det praktiske kommer deltagerne til at aftappe kølemiddel, trykprøvers anlæg, vacuumsuge og påfylde korrekt fyldemængde ud fra data, og vil kunne anvende intalpiskema til fastsættelse af korrekt fyldemængde. Dette vil blive udført på forskellige fyldestation og efter vægt.