Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HEG logo i rød
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Mi casa es su casa Velkommen til skolehjemmet

Kære skolehjemselev. Dette er DIN side. Det er her, du finder alt den information som er 'need to know' og 'nice to have' i mens du bor her. Er du fx klar over reglerne for rygning? Har du styr på kørselspenge? Fravær? Gæster på værelset? Kommende aktiviteter? Gæster til overnatning?
Det er DIT ANSVAR at være opdateret på skolehjemmets regler, og her på siden finder du dem alle.
God fornøjelse.

FYI! Hvis du ønsker en printet version af skolehjemsfolderen, så kan den hentes i receptionen.

HEG Aars 8506981

Kære skolehjemselev. Dette er DIN side. Det er her, du finder alt den information som er 'need to know' og 'nice to have' i mens du bor her. Er du fx klar over reglerne for rygning? Har du styr på kørselspenge? Fravær? Gæster på værelset? Kommende aktiviteter? Gæster til overnatning?
Det er DIT ANSVAR at være opdateret på skolehjemmets regler, og her på siden finder du dem alle.
God fornøjelse.

FYI! Hvis du ønsker en printet version af skolehjemsfolderen, så kan den hentes i receptionen.

Ingen vej uden om, læs skolens Studie-og Ordensreglement her!

Nyttig viden

Om skolehjemmet

På HEG´s skolehjem i Aars bor der ca. 300 elever fra alle skolens forskellige uddannelser. 

Hverdagen

Ny skolehjemselev

ANKOMST/INDKVARTERING

Indkvartering forgår ved, at du melder dig hos vagten på tidspunktet, der står på din indkaldelse. Vagten vil herefter vise dig dit værelse og faciliteterne i huset. Hvis du er forhindret i at møde til denne tid, så kontakt venligst skolen.

Indkvarteringen foregår på dobbeltværelser med fælles toilet og bad. Der kan forekomme værelsesflytning i løbet af opholdet. I perioder hvor kapaciteten på skolehjemmet ikke er tilstrækkelig, kan det i nogle tilfælde blive aktuelt med ekstern indkvartering f.eks. ved Sport & Academy i Farsø.

VÆRELSET

Du skal selv holde orden og gøre rent på dit værelse.
Affald skal bæres ud i containerne minimum en gang ugentligt og en servicemedarbejder vil med mellemrum komme og tilse, at værelserne er i ordentlig stand. En gang om dagen vil der blive soigneret af skolens rengøringspersonale. Dette forudsætter dog at der er ryddet op på værelset. Manglede oprydning og rengøring bliver faktureret jf. ordensreglerne.

Der er dyne, hovedpude og undermadras på værelset, men du skal selv medbringe linned (lagen, dyne- og pudebetræk og håndklæder). Manglende anvendelse bliver faktureret jf. ordensreglerne.

Du er ansvarlig for værelset, og hæfter for eventuelle skader på værelset (inventar og installationer). Det er dermed vigtigt at kontrollere værelset for fejl og mangler, som noteres på den elektroniske mangelliste inden 3 dage, efter ankomst. (Vejledning forefindes på skolens hjemmeside, under fanen ”skolehjem”).

VIGTIGE TIDER
Morgenvækning
Kl. 07:30. Vagten kalder over højtaleranlægget og vækker 1. gang.
Hvis du har meget svært ved at komme op om morgenen, kan du bestille / aftale vækning hos skolehjemsvagten.

Spisetider
Morgenmad 07:30 – 08:00
Frokost 11:10 – 12:00
Aftensmad 16:50 – 17:45
Aftenkaffe 19:00 – 21:00
Nattero 23:00

ELEVVAGT

Der er på skolehjemmet en elevvagtordning (kl. 20:30 med oprydning i spisesalen), som du er forpligtet til at deltage i, ellers har det konsekvenser for dig og resten af de boende elever på skolehjemmet. Vagterne fordeles mellem de elever, der bor på skolehjemmet. Pligterne består i:
- Oprydning og udluftning af fælles opholdsrum.
- Indberetning til receptionen eller vagten om eventuelle overtrædelser af skolehjemmets regler.
- Medvirke til ro og orden på skolehjemmet.

AFREJSE

Når tiden er kommet til afrejse, skal nøgler afleveres om morgenen senest kl. 08:00 i receptionen. Værelset tjekkes for eventuelle skader eller mangler i løbet af dagen af en service medarbejder. Du behøver derfor ikke at være tilstede på værelset, men vil blive kontaktet efterfølgende, hvis der findes fejl og mangler, som ikke er opgivet på mangellisten ved indflytning.
Du er erstatningsansvarlig for forvoldte skader. Bemærk! Du skal altid afrejse i.f.m. ferie og undervisningsfrie perioder.

WEEKEND

Elever, som har meget langt hjem til deres bopæl, kan bevilges ophold på skolen i weekenden. Øvrige elever har ikke adgang til skolehjemmet i weekenden. Ønske om ophold i weekender skal meddeles til receptionen, senest onsdag eftermiddag før weekenden. Tilmelding sker ved betaling via mobilepay, samtidig med at du tilmelder dig i receptionen. Ophold og forplejning i weekenden koster kr. 200,-. Vi forventer, at du rydder op efter dig selv og i øvrigt behandler skolens lokaler og ejendom på en ordentligt måde – ordensreglementet er også gældende i weekenden.
Det er ikke tilladt at have gæster i weekenden. I weekender med boende elever udpeges en elevvagt for overstående, og der er ligeledes tilkaldevagt for en skolehjemsvagt tilknyttet, hvis der opstår behov herfor.

BRANDINSTRUKS

På samtlige værelser og lokaler er der opsat brandinstrukser, som du skal læse og sætte dig ind i ved ankomst. Der er automatisk brandalarmeringsanlæg på skolehjemmet og med jævne mellemrum er der brandøvelser.

FORSIKRING

Opholdet på skolehjemmet er ikke omfattet af skolens forsikring.
Vi anbefaler, at man selv undersøger om man er dækket af egen
forsikring.

Praktisk info

Telefon:
Elever kan på hverdage ringe til skolens reception fra kl. 07:30 - 15:30 på tlf. 9698 1000

Vagten træffes fra kl. 15:30 på tlf. 9698 1024

Aktivitetsmedarbejder kan træffes hverdage fra kl. 07:45 - 15:30 tlf. 23396314

Elevcoach kan træffes hverdage fra kl. 08:00 - 16:00 tlf. 6155 4068

Din adresse: Din postadresse under opholdet er:
Dit navn og værelsesnummer
c/o HEG - Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
Skolehjemmet
Østre Boulevard 10
9600 Aars

Du skal ikke ændre din folkeregisteradresse.
Du skal kun meddele adresseændring til posthuset.

Post kan afhentes i receptionen alle dage:
mandag til torsdag fra kl. 07:30 – 15:30 og fredag fra kl. 07:30 – 14:10.

Parkering:
Er du i bil kan du parkere på elev- og kursistparkeringen P2 - P14. Det er ikke tilladt at parkere langs Vølundsvej.

HUSORDEN:

- Musik er dejligt, men tag hensyn til din nabo (ro kl. 22:30).
- Service må ikke fjernes fra kantinen.
- Ryd altid op efter dig i fællesrummene.
- Vold eller trusler mod andre, tyveri og hærværk samt mobning vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra skolehjemmet.

Ordensreglement for ophold på skolehjemmet er en del af det ordensreglement, som du skrev under på, da du startede på uddannelsen. Studie- og ordensreglementet kan du også finde her. 

Aktivitets- & beboermøde:
Der afholdes aktivitets- og beboermøde den 1. onsdag i hver måned kl. 15:05 - 16:00 i skolens kantine. Vi drøfter stort som småt, og alle skolens elever er velkommen til at møde op. Den faste dagsorden vedrører
undervisning, aktiviteter, kost, værelserne og samarbejdet med skolehjemmets personale.

Du skal selv medbringe:
• Den skriftlige indkaldelse
• Nem-ID (anmodning om udbetaling af befordring og udfyldelse af mangelliste)
• Sygesikringsbevis
• Attest, hvis du lider af en sygdom, der kræver særlige forholdsregler
• Evt. medicin (skolen udleverer ikke smertestillende)
• Idrætstøj, hvis dette har interesse
• Evt. badetøj
• Sengetøj

Gæster:
Det er kun tilladt at have gæster på skolehjemmet i tidsrummet 15 – 22.30.,efter aftale med medarbejder.

Vaskeri:
Der er vaskemaskine og tørretumbler til fri afbenyttelse, for boende elever, i kælderen (under receptionen). Vaskemidlet doseres automatisk – du skal blot vælge program. Vær opmærksom på, at uafhentet vasketøj fjernes to gange om ugen.

IT-UDSTYR & INTERNET:
I krostuen på 1. sal, forefindes IT-rum med pc’er og printer, som er til fri afbenyttelse for skolens elever.

Se IT-vejledninger under afsnittet "For elever" - "IT-support" nederst på hjemmesiden.
https://heguddannelser.dk/it/for-elever

Brug af IT-udstyr og internetadgang skal altid ske i henhold til ”Retningslinjer for brug af IT-udstyr og internetadgang på HEG”.

FORSØRGER:
Beboere, på skolehjemmet, med forsørgerpligt for børn under 18 år, fritages for betaling af skolehjemsbidraget.
Udfyld venligst blanketten fra skolens hjemmeside og aflever denne ved uddannelsessekretæren med kopi af fødsels- eller dåbsattest for barnet.

RYGNING, ALKOHOL & STOFFER:
Det er ikke tilladt at ryge på skolens område, ej heller E-cigaretter. Der er røgfri skoletid hver dag i tidsrummet 07.45-16.00.

Der er alkoholforbud på skolen, hvilket betyder at der ej heller må opbevares alkohol på værelserne. Findes der alkohol på værelserne betyder det én uges bortvisning fra skolehjemmet, besked til mester samt forældre hvis du er u/18 år.
Hash og andre euforiserende stoffer er ej heller tilladt på skolehjemmet.

Hvis vi har mistanke om påvirkning af ovenstående, har vi ret til at tage en test, og herefter har du mulighed for at deltage i et behandlingsforløb som du skal opfylde, for at fortsætte som elev på skolen.

Kontakt

På skolehjemmet er der personale hele døgnet, dog kun tilkaldevagt i weekenden.

Daglig kontaktperson:

Carina Nørgaard Mogensen
Daglig kontaktperson 
tlf. 9698 1020
cnm@HEGuddannelser.dk
Åben hverdage kl. 07:30 - 15:30

Elevcoach Rasmus G. Pedersen

Aktivitetsmedarbejder (Siv Rangen - barsel) Christina Hornskov Lyngholm

 

Skolehjemsvagter:

Skolehjemsvagten kan træffes på tlf. 96981024
Søndag kl. 18:00 - 07:45, mandag - torsdag kl. 15:30 - 07:45.
Tilkaldevagt weekend fredag kl. 14:10 - søndag kl. 18:00

 

Jens Erik Dalbøge

Ole Hansen

Thomas Mortensen

Lars Henry Reimer

”Sammenholdet er virkelig godt, fordi du hele tiden er sammen med dine kammerater. Vi kan lave alt muligt, spille billard, tage i svømmehallen nede i byen, vi kan træne nede i træningscenteret i hallen og kælderen, - der er vanvittigt mange ting!” “Hvis du keder dig, så er det i hvert fald din egen skyld!”

På HEG’s Skolehjem bor der elever fra mange forskellige uddannelser, som i fritiden kan
have glæde af et socialt og aktivt fællesskab, ved siden af hverdagens uddannelse.

Skolehjemmet tilbyder en række fritidsaktiviteter, som man frit kan vælge imellem.
Biograf med Playstation 4, Billard/ Pool, Bordtennis, Dart, Airhockey, Bordfodbold, IT lokale, Krostue med radio og TV, Sportshal ”Energien”, Motionsrum, Beachvolley, Tennisbane, Udendørs basketball, Klatretårn, MTB cykler m.m.

Reglementet og sikkerhedsretningslinjer for aktiviteterne skal overholdes.
Lokalerne aflåses kl. 22.30 på hverdage.

Aktivitetstilbuddene er rigtig gode her omkring, der er mange forskellige aktiviteter til hver mand. Der er alt fra udspring fra tårnet, til at man kan komme ned og cykle på MTB i de omkringliggende skove. Og du kan komme over og spille i hallen hvis det er det du gerne vil. 

Du kan desuden deltage i følgende aktiviteter i nærområdet til favorable priser:
> Aars svømmehal
> Biografbilletter til Aars Teater Bio
> Gokart hos Himmerlands Gokart Center
> Tropisk badeland hos Landal Feriepark i Rønbjerg
> Himmerland Fodboldgolf
> Golf hos Aars Golfklub

Vi henviser til prislisten, som ligger i mappen på skolehjemsværelset samt på hjemmesiden (med forbehold for prisstigninger).

Der vil ugentligt være åbent “værksted” i vores smedeværksted og i autoværksted med
tilknyttet lærer.


Løbende er der forskellige aktiviteter som fx virksomhedsbesøg, foredrag mv. Er du på Facebook er du velkommen til at følge vores side herinde @skolehjemaars. Her bliver løbende lagt informationer op omkring aktiviteter og eventuelle ændringer.

Afrejse m.v.

Når tiden kommer til afrejse, skal værelsesnøglen/brikken afleveres om morgenen kl. 8.00 i receptionen.

Værelset tjekkes for eventuelle skader eller mangler i løbet af dagen af en servicemedarbejder.

Du behøver derfor ikke at være tilstede på værelset, men du vil blive kontaktet efterfølgende, hvis der findes fejl og mangler, som ikke er opgivet på mangellisten ved indflytning.

Du er erstatningsansvarlig for forvoldte skader. Bemærk! Du skal altid afrejse i forbindelse med ferie og undervisningsfrie perioder.

Klik her for at gå til evalueringsskemaet.

Om skolehjemmet

Om skolehjemmet

På HEG´s skolehjem i Aars bor der ca. 300 elever fra alle skolens forskellige uddannelser. 

Generated with Avocode.Accordion_open Copy 2Group 4CTA_arrowGroup 6ShapeLine 5Line 5
Hverdagen

Hverdagen

Generated with Avocode.Accordion_open Copy 2Group 4CTA_arrowGroup 6ShapeLine 5Line 5
Ny skolehjemselev

Ny skolehjemselev

ANKOMST/INDKVARTERING

Indkvartering forgår ved, at du melder dig hos vagten på tidspunktet, der står på din indkaldelse. Vagten vil herefter vise dig dit værelse og faciliteterne i huset. Hvis du er forhindret i at møde til denne tid, så kontakt venligst skolen.

Indkvarteringen foregår på dobbeltværelser med fælles toilet og bad. Der kan forekomme værelsesflytning i løbet af opholdet. I perioder hvor kapaciteten på skolehjemmet ikke er tilstrækkelig, kan det i nogle tilfælde blive aktuelt med ekstern indkvartering f.eks. ved Sport & Academy i Farsø.

VÆRELSET

Du skal selv holde orden og gøre rent på dit værelse.
Affald skal bæres ud i containerne minimum en gang ugentligt og en servicemedarbejder vil med mellemrum komme og tilse, at værelserne er i ordentlig stand. En gang om dagen vil der blive soigneret af skolens rengøringspersonale. Dette forudsætter dog at der er ryddet op på værelset. Manglede oprydning og rengøring bliver faktureret jf. ordensreglerne.

Der er dyne, hovedpude og undermadras på værelset, men du skal selv medbringe linned (lagen, dyne- og pudebetræk og håndklæder). Manglende anvendelse bliver faktureret jf. ordensreglerne.

Du er ansvarlig for værelset, og hæfter for eventuelle skader på værelset (inventar og installationer). Det er dermed vigtigt at kontrollere værelset for fejl og mangler, som noteres på den elektroniske mangelliste inden 3 dage, efter ankomst. (Vejledning forefindes på skolens hjemmeside, under fanen ”skolehjem”).

VIGTIGE TIDER
Morgenvækning
Kl. 07:30. Vagten kalder over højtaleranlægget og vækker 1. gang.
Hvis du har meget svært ved at komme op om morgenen, kan du bestille / aftale vækning hos skolehjemsvagten.

Spisetider
Morgenmad 07:30 – 08:00
Frokost 11:10 – 12:00
Aftensmad 16:50 – 17:45
Aftenkaffe 19:00 – 21:00
Nattero 23:00

ELEVVAGT

Der er på skolehjemmet en elevvagtordning (kl. 20:30 med oprydning i spisesalen), som du er forpligtet til at deltage i, ellers har det konsekvenser for dig og resten af de boende elever på skolehjemmet. Vagterne fordeles mellem de elever, der bor på skolehjemmet. Pligterne består i:
- Oprydning og udluftning af fælles opholdsrum.
- Indberetning til receptionen eller vagten om eventuelle overtrædelser af skolehjemmets regler.
- Medvirke til ro og orden på skolehjemmet.

AFREJSE

Når tiden er kommet til afrejse, skal nøgler afleveres om morgenen senest kl. 08:00 i receptionen. Værelset tjekkes for eventuelle skader eller mangler i løbet af dagen af en service medarbejder. Du behøver derfor ikke at være tilstede på værelset, men vil blive kontaktet efterfølgende, hvis der findes fejl og mangler, som ikke er opgivet på mangellisten ved indflytning.
Du er erstatningsansvarlig for forvoldte skader. Bemærk! Du skal altid afrejse i.f.m. ferie og undervisningsfrie perioder.

WEEKEND

Elever, som har meget langt hjem til deres bopæl, kan bevilges ophold på skolen i weekenden. Øvrige elever har ikke adgang til skolehjemmet i weekenden. Ønske om ophold i weekender skal meddeles til receptionen, senest onsdag eftermiddag før weekenden. Tilmelding sker ved betaling via mobilepay, samtidig med at du tilmelder dig i receptionen. Ophold og forplejning i weekenden koster kr. 200,-. Vi forventer, at du rydder op efter dig selv og i øvrigt behandler skolens lokaler og ejendom på en ordentligt måde – ordensreglementet er også gældende i weekenden.
Det er ikke tilladt at have gæster i weekenden. I weekender med boende elever udpeges en elevvagt for overstående, og der er ligeledes tilkaldevagt for en skolehjemsvagt tilknyttet, hvis der opstår behov herfor.

BRANDINSTRUKS

På samtlige værelser og lokaler er der opsat brandinstrukser, som du skal læse og sætte dig ind i ved ankomst. Der er automatisk brandalarmeringsanlæg på skolehjemmet og med jævne mellemrum er der brandøvelser.

FORSIKRING

Opholdet på skolehjemmet er ikke omfattet af skolens forsikring.
Vi anbefaler, at man selv undersøger om man er dækket af egen
forsikring.

Generated with Avocode.Accordion_open Copy 2Group 4CTA_arrowGroup 6ShapeLine 5Line 5
Praktisk info

Praktisk info

Telefon:
Elever kan på hverdage ringe til skolens reception fra kl. 07:30 - 15:30 på tlf. 9698 1000

Vagten træffes fra kl. 15:30 på tlf. 9698 1024

Aktivitetsmedarbejder kan træffes hverdage fra kl. 07:45 - 15:30 tlf. 23396314

Elevcoach kan træffes hverdage fra kl. 08:00 - 16:00 tlf. 6155 4068

Din adresse: Din postadresse under opholdet er:
Dit navn og værelsesnummer
c/o HEG - Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
Skolehjemmet
Østre Boulevard 10
9600 Aars

Du skal ikke ændre din folkeregisteradresse.
Du skal kun meddele adresseændring til posthuset.

Post kan afhentes i receptionen alle dage:
mandag til torsdag fra kl. 07:30 – 15:30 og fredag fra kl. 07:30 – 14:10.

Parkering:
Er du i bil kan du parkere på elev- og kursistparkeringen P2 - P14. Det er ikke tilladt at parkere langs Vølundsvej.

HUSORDEN:

- Musik er dejligt, men tag hensyn til din nabo (ro kl. 22:30).
- Service må ikke fjernes fra kantinen.
- Ryd altid op efter dig i fællesrummene.
- Vold eller trusler mod andre, tyveri og hærværk samt mobning vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra skolehjemmet.

Ordensreglement for ophold på skolehjemmet er en del af det ordensreglement, som du skrev under på, da du startede på uddannelsen. Studie- og ordensreglementet kan du også finde her. 

Aktivitets- & beboermøde:
Der afholdes aktivitets- og beboermøde den 1. onsdag i hver måned kl. 15:05 - 16:00 i skolens kantine. Vi drøfter stort som småt, og alle skolens elever er velkommen til at møde op. Den faste dagsorden vedrører
undervisning, aktiviteter, kost, værelserne og samarbejdet med skolehjemmets personale.

Du skal selv medbringe:
• Den skriftlige indkaldelse
• Nem-ID (anmodning om udbetaling af befordring og udfyldelse af mangelliste)
• Sygesikringsbevis
• Attest, hvis du lider af en sygdom, der kræver særlige forholdsregler
• Evt. medicin (skolen udleverer ikke smertestillende)
• Idrætstøj, hvis dette har interesse
• Evt. badetøj
• Sengetøj

Gæster:
Det er kun tilladt at have gæster på skolehjemmet i tidsrummet 15 – 22.30.,efter aftale med medarbejder.

Vaskeri:
Der er vaskemaskine og tørretumbler til fri afbenyttelse, for boende elever, i kælderen (under receptionen). Vaskemidlet doseres automatisk – du skal blot vælge program. Vær opmærksom på, at uafhentet vasketøj fjernes to gange om ugen.

IT-UDSTYR & INTERNET:
I krostuen på 1. sal, forefindes IT-rum med pc’er og printer, som er til fri afbenyttelse for skolens elever.

Se IT-vejledninger under afsnittet "For elever" - "IT-support" nederst på hjemmesiden.
https://heguddannelser.dk/it/for-elever

Brug af IT-udstyr og internetadgang skal altid ske i henhold til ”Retningslinjer for brug af IT-udstyr og internetadgang på HEG”.

FORSØRGER:
Beboere, på skolehjemmet, med forsørgerpligt for børn under 18 år, fritages for betaling af skolehjemsbidraget.
Udfyld venligst blanketten fra skolens hjemmeside og aflever denne ved uddannelsessekretæren med kopi af fødsels- eller dåbsattest for barnet.

RYGNING, ALKOHOL & STOFFER:
Det er ikke tilladt at ryge på skolens område, ej heller E-cigaretter. Der er røgfri skoletid hver dag i tidsrummet 07.45-16.00.

Der er alkoholforbud på skolen, hvilket betyder at der ej heller må opbevares alkohol på værelserne. Findes der alkohol på værelserne betyder det én uges bortvisning fra skolehjemmet, besked til mester samt forældre hvis du er u/18 år.
Hash og andre euforiserende stoffer er ej heller tilladt på skolehjemmet.

Hvis vi har mistanke om påvirkning af ovenstående, har vi ret til at tage en test, og herefter har du mulighed for at deltage i et behandlingsforløb som du skal opfylde, for at fortsætte som elev på skolen.

Generated with Avocode.Accordion_open Copy 2Group 4CTA_arrowGroup 6ShapeLine 5Line 5
Kontakt

Kontakt

På skolehjemmet er der personale hele døgnet, dog kun tilkaldevagt i weekenden.

Daglig kontaktperson:

Carina Nørgaard Mogensen
Daglig kontaktperson 
tlf. 9698 1020
cnm@HEGuddannelser.dk
Åben hverdage kl. 07:30 - 15:30

Elevcoach Rasmus G. Pedersen

Aktivitetsmedarbejder (Siv Rangen - barsel) Christina Hornskov Lyngholm

 

Skolehjemsvagter:

Skolehjemsvagten kan træffes på tlf. 96981024
Søndag kl. 18:00 - 07:45, mandag - torsdag kl. 15:30 - 07:45.
Tilkaldevagt weekend fredag kl. 14:10 - søndag kl. 18:00

 

Jens Erik Dalbøge

Ole Hansen

Thomas Mortensen

Lars Henry Reimer

Generated with Avocode.Accordion_open Copy 2Group 4CTA_arrowGroup 6ShapeLine 5Line 5
Aktiviteter

”Sammenholdet er virkelig godt, fordi du hele tiden er sammen med dine kammerater. Vi kan lave alt muligt, spille billard, tage i svømmehallen nede i byen, vi kan træne nede i træningscenteret i hallen og kælderen, - der er vanvittigt mange ting!” “Hvis du keder dig, så er det i hvert fald din egen skyld!”

På HEG’s Skolehjem bor der elever fra mange forskellige uddannelser, som i fritiden kan
have glæde af et socialt og aktivt fællesskab, ved siden af hverdagens uddannelse.

Skolehjemmet tilbyder en række fritidsaktiviteter, som man frit kan vælge imellem.
Biograf med Playstation 4, Billard/ Pool, Bordtennis, Dart, Airhockey, Bordfodbold, IT lokale, Krostue med radio og TV, Sportshal ”Energien”, Motionsrum, Beachvolley, Tennisbane, Udendørs basketball, Klatretårn, MTB cykler m.m.

Reglementet og sikkerhedsretningslinjer for aktiviteterne skal overholdes.
Lokalerne aflåses kl. 22.30 på hverdage.

Aktivitetstilbuddene er rigtig gode her omkring, der er mange forskellige aktiviteter til hver mand. Der er alt fra udspring fra tårnet, til at man kan komme ned og cykle på MTB i de omkringliggende skove. Og du kan komme over og spille i hallen hvis det er det du gerne vil. 

Du kan desuden deltage i følgende aktiviteter i nærområdet til favorable priser:
> Aars svømmehal
> Biografbilletter til Aars Teater Bio
> Gokart hos Himmerlands Gokart Center
> Tropisk badeland hos Landal Feriepark i Rønbjerg
> Himmerland Fodboldgolf
> Golf hos Aars Golfklub

Vi henviser til prislisten, som ligger i mappen på skolehjemsværelset samt på hjemmesiden (med forbehold for prisstigninger).

Der vil ugentligt være åbent “værksted” i vores smedeværksted og i autoværksted med
tilknyttet lærer.


Løbende er der forskellige aktiviteter som fx virksomhedsbesøg, foredrag mv. Er du på Facebook er du velkommen til at følge vores side herinde @skolehjemaars. Her bliver løbende lagt informationer op omkring aktiviteter og eventuelle ændringer.

Generated with Avocode.Accordion_open Copy 2Group 4CTA_arrowGroup 6ShapeLine 5Line 5
Afrejse m.v.

Afrejse m.v.

Når tiden kommer til afrejse, skal værelsesnøglen/brikken afleveres om morgenen kl. 8.00 i receptionen.

Værelset tjekkes for eventuelle skader eller mangler i løbet af dagen af en servicemedarbejder.

Du behøver derfor ikke at være tilstede på værelset, men du vil blive kontaktet efterfølgende, hvis der findes fejl og mangler, som ikke er opgivet på mangellisten ved indflytning.

Du er erstatningsansvarlig for forvoldte skader. Bemærk! Du skal altid afrejse i forbindelse med ferie og undervisningsfrie perioder.

Klik her for at gå til evalueringsskemaet.

Generated with Avocode.Accordion_open Copy 2Group 4CTA_arrowGroup 6ShapeLine 5Line 5

Beredskabsplan

Hvad gør du...?
- hvis der udbryder brand?
- hvis du kommer til skade?
- eller hvis der er brug for en hjertestarter?
Vi har samlet alt den viden, få du kan få brug for, her. Klik dig ind og læse mere - så er du klædt godt på til hvis uheldet er ude!

Beredskabsplan

Opslagstavle...

Her kommer løbende nyheder som