Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HEG logo i rød
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Fælles om en bedre fremtid

Ulandssekretariatet havde tilbage i perioden omkring 2015 en medarbejder udsendt i Tanzania. En medarbejder der troede på, at vi i Danmark kunne være med til at bistå Tanzania med viden om teknologi og innovation. En viden der kunne styrke det tanzaniske samfund og landbrug.

Denne tanke er grobund for det samarbejde der dengang opstod mellem HEG - Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser og Ulandssekretariatet. Siden da, har HEG valgt at kører det spændende projekt videre på egen hånd med bevilling fra GlOBUS – puljen for globalt engagement, uddannelse og samarbejde.

GlOBUS støtter samarbejde mellem danske uddannelsesinstitutioner og partnere i det Globale Syd for at skabe engagement i det internationale udviklingssamarbejde og Verdensmålene.

Samarbejdet har betydet at HEG siden 2016 har kunne sende elever afsted på et 5 ugers ophold i Tanzania. Et ophold som både styrker elevernes faglige, men også menneskelige færdigheder. På HEG er vi stolte af at være med til at gøre en forskel, men også at kunne tilbyde vores elever en helt unik mulighed under deres uddannelsesforløb.

Det er 4. gang, at HEG sender et hold af dygtige lærlinge afsted på et fem ugers ophold i Tanzania. Vores lærlinge bliver delt op i hold, og skal i de fem uger bo og arbejde hos forskellige samarbejdspartnere hvor de skal medvirke til en læringsproces hos de lokale lærlinge/medarbejdere.

 

 

AGC DSC 5944.Psd 2_aksel
Citat tegn

Jeg tror på, at vores elever kommer hjem med en masse gode oplevelser i bagagen, at de kommer hjem som mere livsduelige mennesker der har været ude i verden og se og opleve hvordan man bor, lever og arbejder i et helt andet land end Danmark, og har en helt anden hverdag end den hverdag de kender.

Alle elever, uden undtagelse, har ved castingsamtalen nævnt, at de ser frem til at opleve en anden kultur, og til at knytte nye venskaber med nye Tanzaniske mekanikere. Dette fortæller mig, at disse virksomhedsophold er værdifulde for den enkelte elev, men også værdifulde i forhold til at lære af hinanden og ikke mindst forstå hinanden. Jeg håber og tror på, at vores Tanzaniske venner også får noget værdifuldt ud af, at have gæster fra skandinavisen.

Jeg er både stolt og taknemmelig for, at vi har fået dette projekt hjem, og er særdeles taknemmelig for det gode samarbejde der har været med folkene bag Globus-puljen

Aksel Gaardsted Christiansen, Uddannelseschef - Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Verdensmål

Mål: 4 Kvalitetsuddannelse

Som et højt udviklet land er Danmark medansvarlig for at udbrede teknologiske og praktiske færdigheder til områder i verden, hvor adgangen til disse er begrænset. Med elever/lærlinge uddannet på højeste niveau inden for Entreprenør- og Landbrugsmaskinuddannelsen står Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser i en unik position til at udbrede kompetencer og viden inden for netop landbrugsområdet til lokale i lande, hvor afhængigheden af færdigheder inden for især landbrug er livsnødvendig karakter. Kvalitetsuddannelse er et nøgleområde i forhold til at sikre, at befolkningen i det Globale Syd opnår nødvendige færdigheder inden for eksempelvis landbrug generelt og bæredygtigt landbrug specifikt. HEG vil blandt andet gennem projektet lægge vægt på, at de lokale virksomheder skal teame en lokal lærling op med en dansk, for på denne måde positivt at påvirke en kulturændring, hvor der i højere grad lægges vægt på uddannelsesaspektet i de tanzaniske virksomheder.


Mål:17 partnerskab for handling

Gennem projektet yder HEG sit bidrag til at styrke Nord-Syd samarbejdet, ved blandt andet øget adgang til videnskab, teknologi og innovation, og samtidig øge vidensdelingen mellem de involverede parter. Udbredelsen af teknologi og innovation kan bidrage til, at tanzaniske virksomheder kan optimere deres processer, og på den måde skabe økonomisk overskud. HEG’s elever vil opdage en udpræget forskel mellem hjemlige og lokale forhold når det kommer til teknologi, og det vil tilbyde disse en indsigt i problemløsning og tilpasning på højt niveau. Erfaringer som disse er oplagte at videreformidle gennem efterfølgende engangementsindsatser, således at viden om forholdene i tredjelande udbredes videst muligt. Klan det skabe en interesse for FN’s verdensmål og erhvervsuddannelserne, så er det hele indsatsen værd.

En oplevelse for livet

Opholdet og samarbejdet er en kæmpe oplevelse for både lærlinge, undervisere og de lokale medarbejdere.

 

Morten Nielsen
Citat tegn

Sommetider har man ikke det værktøj eller de reservedele, som der skal til, men så må man finde på kreative løsninger for at løse opgaven. Så det er mere på det menneskelige plan, at lærlingene tager noget med derfra. Jeg tror det først virkelig går op for dem, når de er kommet hjem derfra.

Morten Nielsen, faglærer på HEG

Vores erfaringer fra tidligere viser at vores lærlinge især udvikler sig på det personlige plan, hvor de udvikler sig som menneske og bliver mere selvstændige både privat og i arbejdsregi.

Da forholdende er så markant forskellige fra vores hverdag, er det nødvendigt at være omstillingsparat og kunne finde kreative løsninger.

Min bedste oplevelse, er selve oplevelsen og også det at man bliver udfordret i sit fag.” Jesper, tidligere lærling i Tanzania.

Det næste hold

Alexander Joachim Hougaard Jensen (Volvo Entreprenørmaskiner), Karl Dohn Ibsen (Salling Traktorservice A/S), Oliver Frederik Elmerkjær (Sivertsen A/S), Mathias Dan Kristensen (Kragmann A/S), Martin Stillhoff Villumsen (Johs. Møllers Maskiner A/S), Jesper Snedker Baljum (Bredsgaard A/S), Anders Kloster Keseler (Traktor & Høstspecialisten A/S), Oliver Fjordbak Christensen (Brdr. Thorsen Maskincenter I/S).

Forberedelser er godt i gang til at disse otte friske HEG elever sendes afsted i uge 3. Vi på HEG ønsker dem et rigtig godt og lærerigt ophold.

 

 

Holdet 2023

Alexander Joachim Hougaard Jensen, Karl Dohn Ibsen, Oliver Frederik Elmerkjær, Mathias Dan Kristensen, Martin Stillhoff Villumsen, Jesper Snedker Baljum, Anders Kloster Keseler, Oliver Fjordbak Christensen.