Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HEG logo i rød
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Type

Kategorier

Personaleledelse

AMU 49734

Forandringsledelse

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset indgår også i den grundlæggende lederuddannelse. Efter uddannelsen kan du gennemføre forandrings- og udviklingsprocesser inden for organisatoriske og teknologiske forandringer, som fx digital og bæredygtig omstilling. Du bliver bevidst om faktorer, der kan påvirke medarbejderens motivation, trivsel, effektivitet og kompetenceudvikling i forandringsprocesser. Du er bevidst om sin egen ledelsesrolle i forandrings- og udviklingsprocesser samt initiativer, der fremmer det gode arbejdsmiljø i forbindelse med forandringsledelse.

AMU 49728

Ledelse og det personlige lederskab

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset indgår også i den grundlæggende lederuddannelse. Deltageren udvikler sit kendskab til egen ledelsesstil og bliver bevidst om sin ledelsesrolle i forhold til samarbejdssituationer på alle niveauer i organisationen. Deltageren lærer at skabe rum til ledelse ved fx at skabe overblik, prioritere og delegere opgaver.

AMU 49729

Kommunikation som ledelsesværktøj

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset indgår også i den grundlæggende lederuddannelse. Efter uddannelsen er du bevidst om kommunikationens betydning for egen lederrolle, og du kan aktivt bruge forskellige kommunikationsformer i kommunikationen med medarbejdere, lederkolleger og egen leder.

AMU 49730

Mødeledelse

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset indgår også i den grundlæggende lederuddannelse. Efter uddannelsen kan deltageren som et element i ledelsesfunktionen planlægge, afholde og lede forskellige typer af møder med fokus på at skabe værdi for virksomheden og mening for deltagerne.

AMU 49733

Situationsbestemt ledelse

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset indgår også i den grundlæggende lederuddannelse. Efter kurset kan du anvende situationsbestemt ledelse til at skabe trivsel og motivation og samtidig fremme effektiviteten og produktiviteten. Du kan delegere ansvar, beslutninger og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders og teamets kompetencer.

AMU 40406

Personalejura

Aars

Du lærer at udtænke og formidle løsninger på personalejuridiske problemstillinger og at inddrage arbejdsmiljøet i løsningen. 

AMU 40448

Salgsledelse

Aars

På kurset lærer du om planlægning af relevante aktiviteter, der fører til opfyldelse af salgsmål. Du arbejder også med salgsstrategi ogmotivation.

AMU 49728, 49729, 49732, 49730, 49733, 40406, 49734

Den grundlæggende lederuddannelse (Aars)

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Den grundlæggende lederuddannelse er et kursusforløb, hvor du som deltager kan blive klogere på dig selv, og det du har i dit lederskab, samtidig med, at du kan blive klogere på dine medarbejdere og kollegaer, og hvordan I sammen kan skabe endnu mere værdi i hverdagen. Hvis du ønsker at udvikle dig som leder og som menneske, så er uddannelsen et godt udgangspunkt. I løbet af de 13 kursusdage vil du også blive en del af et netværk, hvor du vil opleve, at de andre deltagere ”bøvler” med ledelsesmæssige udfordringer, der ligner dem, du selv har. Vores erfaring er, at dette netværk lever også efter de 13 dages uddannelse. Den grundlæggende lederuddannelse består af fem moduler af to eller tre dages varighed.De fem moduler er bygget op omkring seks forskellige AMU-mål, så de tilsammen giver en grundlæggende indsigt i, hvad ledelse er, hvem du er som leder, og hvordan du bedst leder dine medarbejdere i virksomheden, så du styrker motivationen. Vi tilbyder alle deltagere en DiSC personprofil til kr. 2.000,00 ekskl. moms. Analyserne præsenteres på modul 1 og bearbejdes på modul 2. Modul 1 Ledelse og det personlige lederskabModul 2 Kommunikation som ledelsesværkstøjModul 3 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler & mødeledelseModul 4 Situationsbestemt ledelseModul 5 Forandringsledelse  

AMU 49728, 49729, 49730, 49732, 49733, 49734

Den grundlæggende lederuddannelse (Hobro)

Hobro

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Den grundlæggende lederuddannelse er et kursusforløb, hvor du som deltager kan blive klogere på dig selv, og det du har i dit lederskab, samtidig med, at du kan blive klogere på dine medarbejdere og kollegaer, og hvordan I sammen kan skabe endnu mere værdi i hverdagen. Hvis du ønsker at udvikle dig som leder og som menneske, så er uddannelsen et godt udgangspunkt. I løbet af de 13 kursusdage vil du også blive en del af et netværk, hvor du vil opleve, at de andre deltagere ”bøvler” med ledelsesmæssige udfordringer, der ligner dem, du selv har. Vores erfaring er, at dette netværk lever også efter de 13 dages uddannelse. Den grundlæggende lederuddannelse består af fem moduler af to eller tre dages varighed.De fem moduler er bygget op omkring seks forskellige AMU-mål, så de tilsammen giver en grundlæggende indsigt i, hvad ledelse er, hvem du er som leder, og hvordan du bedst leder dine medarbejdere i virksomheden, så du styrker motivationen. Vi tilbyder alle deltagere en DiSC personprofil til kr. 2.000,00 ekskl. moms. Analyserne præsenteres på modul 1 og bearbejdes på modul 2. Modul 1 Ledelse og det personlige lederskabModul 2 Kommunikation som ledelsesværkstøjModul 3 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler & mødeledelseModul 4 Situationsbestemt ledelseModul 5 Forandringsledelse  

AMU 43573, 49445, 43572

Den grundlæggende projektleder-uddannelse

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Uddannelsen er et udviklingsforløb på i alt 9 dage, opbygget af tre moduler af tre dages varighed. Uddannelsen er kompetencegivende i forhold til offentlig videreuddannelse. Derfor er der offentlig tilskud til uddannelsen. Det betyder, at der kun skal betales et mindre deltagergebyr. Det overordnede formål med uddannelsen er at du lærer, hvordan man praktiserer god projektledelse.- Hvad er god projektledelse og hvordan bliver jeg god til det?- Projektlederrollen fra start til slut.- Hvordan vælger jeg den rigtige projektstyringsmodel?- Projektlederens værktøjer.- Hvordan styrer du et projekt til succes, herunder faldgruber i de forskellige projektfaser og måder at undgå disse?- Udarbejdelse af en projektplan med aktivitetsoversigt, resurseoversigt, tidsplan med milepæle.- Hvordan skaber du motivation og engagement, når du skal starte et projekt og sammensætte og udvikle en projektgruppe?- Hvordan forankres projektet i forhold til anvendelse og læring?Uddannelsen giver dig også mulighed for at opbygge et netværk med andre projektledere.

AMU 49445

Projektledelse

Aars

Efter kurset kan du anvende relevante projektstyringsværktøjer som udgangspunkt for god projektledelse, karakteriseret ved håndtering af teamudvikling gennem motivation og engagement, konflikthåndtering samt kommunikation i projektorganisationen.

AMU 43572

Ledelse af forandringsprocesser

Aars

Du lærer at diagnosticere, organisere og sturkturere forskellige problembehandlingsprocesser, herunder kendskab til forskellige værktøjer, der fremmer de kreative og dynamiske processer i forskellige produktionsmiljøer. Du får kendskab til lederrollen og hvilke krav, du skal opfylde, for at kunne agere som sparringspartner.

AMU 40446, 42833, 44568

Ledelse og ressourceoptimering

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Den grundlæggende lederuddannelse har givet mange et godt fundament, som de kan bygge deres egen ledelse på. Det behøver ikke slutte her, hvis du forsat vil udvikle dit lederskab. Nu får du mulighed for at lægge flere lag på det, du allerede kan og gør. Ledelse handler ofte om at skabe resultater med og gennem andre, og det er netop det at skabe resultater, der er  omdrejningspunktet i Ledelse og ressourceoptimering. Ledelse og ressourceoptimering bygger videre på de emner, der blev arbejdet med i den grundlæggende lederuddannelse. Udvikling, af de medarbejdere man er leder for, bør være en naturlig del af det at være leder, men det er lettere sagt end gjort. Derfor handler ledelse og ressourceoptimering i stor udstrækning om udvikling af medarbejdere. Det at sætte mål for den enkelte medarbejder, være tydelig i sin ledelse og følge op og give feedback, er en del af kurset. Desuden vil vi arbejde med optimering af de arbejdsprocesser, der udgør deltagernes hverdag. Ofte er det små ændringer, der kan skabe store forandringer. Ledelse af egen og andres tid er en hjørnesten i uddannelsen. Modul 1 Anerkendende ledelseModul 2 Gennemførsel af personalesamtalerModul 3 Lederens ressourceoptimering

AMU 43573

Ledelse af teams/produktionsgrupper

Aars

Du lærer at organisere og sammensætte forskellige grupper ud fra deltagernes forudsætninger, gruppernes formål og beslutningskompetence samt afdække og anvende relevant lederstil ud fra gruppens aktuelle udviklingstrin. Du lærer forskellige teknikker til at udvikle og fremme samspillet i grupper.

AMU 42833

Aars

Deltageren har viden om anerkendende ledelse, herunder hvilken rolle kommunikation og dialog spiller i anerkendende ledelse. Deltageren kan i forlængelse heraf operationalisere de kommunikationsformer, der er karakteristiske for anerkendende ledelse. Deltageren kan anvende den anerkendende tilgang som et operationelt dialogredskab til udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Det kan fx være gennem MUS-samtaler og coaching. Derudover kan deltageren anvende den anerkendende tilgang til at sikre en fremadrettet, konsensusorienteret og løsningsorienteret tilgang til problemer og konflikter.

AMU 47671

Faglig skrivning

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder i at fastholde informationer og skrive korte tekster med henblik på løsning af faglige opgaver i den aktuelle branche eller i erhvervsrettet voksenuddannelse.

Bæredygtighed

AMU 49979

Medspiller til grøn omstilling i produktionen

Aars

Hvad er det nu lige med grøn omstilling? Og hvad betyder det for mig og min virksomhed? På kurset bliver du klædt på til at være en aktiv medspiller til virksomhedens strategi for grøn omstilling i produktionen.   Lånt godkendelse af EUC Nordvest.

AMU 49785

Introduktion til bæredygtig omstilling

Aars

Efter kurset kan deltageren aktivt komme med forslag til og vurdere bæredygtighed i egen praksis og jobfunktion, på baggrund af kendskab til begrebet "bæredygtighed". Deltageren kan medvirke til at omstille en proces, et produkt eller en service i virksomheden, med henblik på udvikling af virksomhedens bæredygtighedsmål og indsatsområder.

Samarbejde

AMU 49376

Samarbejde i teams

Aars

Formålet med kurset er at forbedre samarbejdet i teamet og med kolleger. Deltagerne arbejder derfor sammen i forskellige sammensætninger og får diskuteret med udgangspunkt i de ideer og værktøjer, som de bliver præsenteret for. Diskussionerne handler om deltagernes dagligdag, og hvordan samarbejdet kan blive bedre, så vi når vores mål og trives godt, mens vi arbejder henimod målene. Dagene bliver krydret med en del samarbejdsøvelser. Også her skal vi afslutningsvis bruge en time på at lave en lille AMU prøve. Her får en lille case, en situation (ca. 10 linjer), hvor holdet i grupper diskuterer situaationen, og hvordan den viden, de har fået i løbet af ugen, kan bruges til at forbedre samarbejdet. Grupperne deler til sidst deres tanker med holdet. Efter denne prøve kan alle deltagere få deres AMU-bevis. I praksis kan de 2 dage fx. forløbe som følger: Dag 1:  Om teams, mål, gruppedynamik, roller (fx. Belbins teamroller) Dag 2:  Om kommunikation og feedback.   Godkendelsen er lånt af EUC-Nordvest.

LEAN-værktøjer

AMU 49086

Anvendelse af leanværktøjer i produktionen

Aars Hobro

Formålet med kurset er at arbejde i praksis med lean principper. Deltagerne arbejder sammen i grupper omkring en arbejdsproces efter deres eget valg. Vi krydrer dagene med små pauser eller afbræk med fx samarbejdsøvelser. De første 3 dage drypper vi ideer og værktøjer fra Lean ind. Grupperne arbejder med det enkelte værktøj og afprøver/tager stilling til, hvordan det værktøj kan skabe en forbedring i deres arbejdsproces. De sidste 2 dage arbejder grupperne med deres "svendestykke". Torsdagen går med at grupperne laver deres "svendestykke", deres forslag til forbedringer, og hvordan forbedringerne kan realiseres i praksis. Fredag præsenterer gruppernes deres forslag for holdet. Afslutningsvis skal vi også bruge en time på at lave en lille AMU prøve, hvor holdet i grupper samler op på den viden, de har fået i løbet af ugen. Grupperne deler til sidst deres tanker med holdet. Efter denne prøve kan alle deltagere få deres AMU bevis. I praksis kan ugen fx. forløbe som følger: Dag 1: Lean grundprincipper - og noget om hvordan vi som mennesker håndterer forandringer. Dag 2: Status: Deltagerne arbejder i grupper og laver overblik over de arbejdsgange, som de er en del af, og identificerer problemer/forbedringspunkter. Dag 3: Mulige lean løsninger introduceres: Fx. 5S, 7 spildformer. Dag 4: Grupperne arbejder på deres "svendestykke": Hvad der kan forbedres, og hvordan det kan forbedres. Dag 5: Grupperne præsenterer deres "svendestykke" for holdet.   Lånt godkendelse af EUC Nordvest.

AMU 49262

Brug af Lean i teams

Aars

På dette kursus introduceres du til teamets rolle i lean, og lærer at skabe sammenhæng mellem teamets arbejde og lean, og derigennem få eget team til at understøtte virksomhedens brug af lean. Du får viden om, hvor teams og samarbejde i teams kan understøtte virksomhedens anvendelse af lean.   Lånt godkendelse fra EUC-Nordvest.

Sidemandsoplæring

AMU 40373

Sidemandsoplæring

Aars

Deltageren kan anvende oplæringsmetoder, oplæringsmaterialer og kommunikation. Deltageren har kendskab til kompetence og indlæringsstil.

EUD-Virksomhedsvejledning - for den daglige oplærer

AMU 49234

Indenfor entreprenør og landbrug

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? - Planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab (fx sjak). - Introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål. - Integrere eleven/lærlingen i virksomhedens arbejdskultur. - Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i virksomheden. - Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen. - Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer fagligprogression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.

AMU 49234

Indenfor Smedebranchen

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? - Planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab (fx sjak). - Introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål. - Integrere eleven/lærlingen i virksomhedens arbejdskultur. - Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i virksomheden. - Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen. - Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer fagligprogression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.

AMU 49234

Indenfor Tømrebranchen

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?   - Planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab (fx sjak). - Introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål. - Integrere eleven/lærlingen i virksomhedens arbejdskultur. - Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i virksomheden. - Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen. - Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer fagligprogression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.

AMU 49234

Indenfor kontor, handel og detail

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? - Planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab (fx sjak). - Introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål. - Integrere eleven/lærlingen i virksomhedens arbejdskultur. - Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i virksomheden. - Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen. - Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer fagligprogression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.