Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HUK Logo
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag understøtter kvalitets- og samarbejdsstrategien

 

 1. Hver enkelt elev skal have de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter

        Vi fokuserer især på:

 • differentieret, målrettet og elevtilpasset undervisning.
 • variation i læringsformer.
 • løbende feedback, der understøtter elevens videre læringsforløb.
 • at lærerne ved fælles forberedelse, gennemførelse og evaluering sikrer den enkelte elevs samlede uddannelse.
 • at alle elever på ungdomsuddannelser i gennemsnit har mindst 26 klokketimers undervisning pr. uge.
 • at der på erhvervsuddannelserne er en tæt dialog mellem lærer og elevens praktikvirksomhed.
 1. Elevens samarbejdskompetencer styrkes ved, at eleven i undervisningen arbejder i lærersammensatte elevteams.

 2. Elevens faglige og innovative kompetencer styrkes i en anvendelses- og internationalt orienteret undervisning med størst mulig inddragelse af erhvervsliv og videregående uddannelsesinstitutioner.

 3. Elevens læring, trivsel og personlige kompetencer styrkes i og uden for undervisningen gennem tætte elev-/lærerrelationer, elevindflydelse i hverdagen og et stort udbud af elevaktiviteter i et spændende studie- og ungemiljø.

 4. Tidssvarende teknologi og medier anvendes som pædagogisk værktøj i undervisningen.

 5. Udvikling af elevernes demokratiske dannelse.