Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HUK Logo
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Skolens håndtering af coronavirus

På denne side kan du følge med i seneste nyt ift. HEG og corona-situationen. Vi holder elever og medarbejdere orienteret via intranet, Uddata+, mail m.m.

Vi står i en helt særlig situation, som stadig påvirker både eleverne og skolens personale. Det er derfor vigtigt, at alle tager ansvar og hjælper hinanden med at overholde retningslinjerne for Covid-19, så vi kan begrænse smitte.

 

VIGTIG BESKED TIL ALLE ELEVER OG KURSISTER 

 

Opdatering 4. januar 2021

En medarbejder i bogholderiet er testet positiv for Covid-19. Der er taget god hånd om situationen jf.sundhedsmyndighedernes vejledninger.

Ansatte, som har været i nær kontakt med vedkommende er sendt hjem. Der er således taget god hånd om situationen.

Du skal være opmærksomme på symptomer på sygdom, men der er ellers ikke er grund til yderligere forholdsregler ud over, at være ekstra opmærksom på de smitteforebyggende tiltag. Skulle du få symptomer (også milde symptomer) skal du kontakte egen læge samt rette henvendelse til nedenstående kontaktperson.

For yderligere information om COVID-19 henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside

 

Opdatering 19. november 2020

De fleste restriktioner lempes i Nordjylland, og vi ser nu frem til at kunne byde flere elever og kursister velkommen tilbage til undervisningen på skolen. 

Vi opfordrer derfor alle elever til at holde sig orienteret i Uddata+ vedr. undervisningen fra næste uge. Kursister får direkte besked via mail.

I kan kontakte os på 9698 1000 hvis I mod forventning ikke har modtaget information inden weekenden.

 

Opdatering 5. november 2020

Statsministeren har netop offentliggjort nye tiltag for at forhindre smitte med coronavirus (covid-19) i de nordjyske kommuner.

Vi opfordrer alle elever til at holde øje med Uddata+, hvor alle vil modtage nærmere informationer vedr. de kommende ugers tilrettelæggelse af undervisning. 

Vi forventer i løbet af fredagen at informere kursister omkring status på de planlagte kurser. 

I kan kontakte os på tlf. 9698 1000 fra fredag morgen kl. 7.45 eller sende mail til heg@HEGuddannelser.dk.

 

Nye retningslinjer fra 29. oktober gælder alle elever/kursister:

Vi gør opmærksom på, at der på landsplan er indført nye COVID-19 tiltag gældende fra og med torsdag den 29. oktober 2020. Det betyder, at du skal bære mundbind eller visir, når du opholder dig i skolens kantine, på gange, øvrige fællesarealer el. lign. Du skal således også bære mundbind eller visir, når du ankommer, og når du forlader skolen. Du skal i udgangspunktet ikke bære mundbind eller visir i undervisningssituationen. Der kan dog være særlige tilfælde, hvor det er påkrævet, men så vil læreren instruere dig i det. Du skal selv sørge for at købe mundbind eller visir.

På sst.dk kan du læse nærmere om valg af mundbind, og hvordan du bruger et mundbind korrekt. Se gerne denne korte video "Sådan bruger du mundbind"

Skolens retningslinjer for Covid-19 retningslinjer opdateres, når der er kommet nærmere retningslinjer fra ministeriet. Hvis der er afgørende nyt heri, hører du nærmere.

 

Smittetilfælde på skolen

Opdatering 1. december 2020

En elev i vores smedeafdeling er testet positiv for Covid-19. Der er taget god hånd om situationen jf. sundhedsmyndighedernes vejledninger.

Elever og ansatte, som har været i nær kontakt med vedkommende er sendt hjem. 

Øvrige elever er blevet bedt om at holde sig klassevis og selvfølgelig med skærpet opmærksomhed på hygiejne og afstand. Der er således taget god hånd om situationen.

For øvrige elever fortsætter undervisningen.

Du skal være opmærksomme på symptomer på sygdom, men der er ellers ikke er grund til yderligere forholdsregler ud over, at være ekstra opmærksom på de smitteforebyggende tiltag. Skulle du få symptomer (også milde symptomer) skal du kontakte egen læge samt rette henvendelse til nedenstående kontaktperson.

For yderligere information om COVID-19 henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Skulle du have været i nær kontakt med pågældende, er det meget vigtigt, du straks tager kontakt til nedenstående kontaktperson, hvis det ikke allerede er sket. Det er ligeledes vigtigt, at du forholder dig til indholdet i nedenstående pjecen: "Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus".

Kontaktperson: uddannelseschef Per Stig Andersen på tlf 61554085.

 

Opdatering 6. november 2020

En elev, som går i 3g i Aars er testet positiv for Covid-19. Der er taget god hånd om situationen jf. sundhedsmyndighedernes vejledninger.

Klassekammerater er orienteret og ansatte i afdelingen har modtaget yderligere informationer.

Du skal være opmærksomme på symptomer på sygdom, men der er ellers ikke er grund til yderligere forholdsregler ud over at være ekstra opmærksom på de smitteforebyggende tiltag som hygiejne og afstand. Skulle du få symptomer (også milde symptomer), skal du kontakte egen læge samt rette henvendelse til mig.

Skulle du have været i nær kontakt med pågældende, er det meget vigtigt, du straks tager kontakt til mig. Det er ligeledes vigtigt, at du forholder dig til indholdet i pjecen "Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus".

 

Opdatering 2. november:
En af vores skolehjemsvagter er testet positiv for Covid-19. Der er taget god hånd om situationen jf. sundhedsmyndighedernes vejledninger.

Der er ikke elever eller ansatte, som har været i nær kontakt med vedkommende.  Kollegaer er blevet bedt om skærpet opmærksomhed på hygiejne og afstand.

 

Opdatering 28. oktober:
En af vores rengøringsmedarbejdere er testet positiv for Covid-19. Der er taget god hånd om situationen jf. sundhedsmyndighedernes vejledninger.

Der er ikke ansatte, som har været i nær kontakt med vedkommende.  Kollegaer er blevet bedt om skærpet opmærksomhed på hygiejne og afstand.


Opdatering 18 oktober:
En medarbejder i smedeafdelingen er testet positiv for Covid-19. Der er taget god hånd om situationen jf. sundhedsmyndighedernes vejledninger. Elever og ansatte, som har været i nær kontakt med vedkommende har fået besked på at blive hjemme. Hjemsendte elever modtager nødundervisning. Da hjemsendelsen omfatter et helt hold er dette dags dato godkendt af bestyrelsen. For øvrige elever fortsætter undervisningen. 

Du skal være opmærksomme på symptomer på sygdom, men der er ellers ikke grund til yderligere forholdsregler ud over, at være ekstra opmærksom på de smitteforebyggende tiltag. Skulle du få symptomer (også milde symptomer), skal du kontakte egen læge samt rette henvendelse til nedenstående kontaktperson.  

Skulle du have været i nær kontakt med pågældende, er det meget vigtigt, du straks tager kontakt til nedenstående kontaktperson, hvis det ikke allerede er sket. Det er ligeledes vigtigt, at du forholder dig til indholdet i pjecen "Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus"

Kontaktperson: Uddannelseschef Per Stig Andersen på tlf. 61554085 eller Administrationschef Knud Erik Segerström på tlf. 96981010.

Link til indberetning til Styrelsen for undervisning og kvalitet

 

Opdatering 30. september:
En elev på Teknologi, byggeri og transport (grundforløb 2 personvogn) er d. 28 september testet positiv for Covid-19 og er i isolation hjemme.  Eleven havde ikke været på skolen i 4 dage, da de første symptomer viste sig. Der er således ikke elever og ansatte, som kan have haft kontakt med eleven i den periode, hvor Covid-19 kan smitte.

 

Opdatering 28. september:
En elev på 1. hovedforløb i vores entreprenør- og landbrugsmaskinafdeling er testet positiv for Covid-19. Der er taget god hånd om situationen jf. sundhedsmyndighedernes vejledninger.

Elever og ansatte, som har været i nær kontakt med vedkommende er sendt hjem.  Øvrige elever er blevet bedt om at holde sig klassevis og selvfølgelig med skærpet opmærksomhed på hygiejne og afstand. For øvrige elever fortsætter undervisningen.

Skulle du have været i nær kontakt med pågældende, er det meget vigtigt, du straks tager kontakt til nedenstående kontaktperson, hvis det ikke allerede er sket. Det er ligeledes vigtigt, at du forholder dig til indholdet i pjecen: "Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus".

Kontaktperson: Uddannelseschef Aksel Gaardsted Christiansen på tlf. 61554035 eller Administrationschef Knud Erik Segerström på tlf. 96981010.

 

Opdatering 11. september:
En elev på vores gymnasieafdeling blev d. 11 september testet positiv for Covid-19. Elevens klassekammerater, elever, som har været i nær kontakt med vedkommende, og de undervisere, som har haft pågældende elev, blev sendt hjem. Øvrige elever blev bedt om at holde sig klassevis og selvfølgelig med skærpet opmærksomhed på hygiejne og afstand. Der blev således taget god hånd om situationen.

Der er pr. 28. september ikke konstateret flere tilfælde i gymnasieafdelingen hvorfor en potentiel smittekæde anses for brudt.
Ved yderligere spørgsmål kontaktes uddannelseschef Else Ravn Rasmussen på 2925 6961.

 

 

Retningslinjer for elever:
Der gennemføres undervisning for alle skolens elever på skolen. 

Vi opfordrer til, at du holder dig orienteret på Uddata+ eller Yourspace (Moodle).

Retningslinjer for kursister:
Der gennemføres kurser. Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Malene Terp på telefon 61 55 40 71 eller mbt@erhvervsskolerne.dk

TRYG GENÅBNING:
Ved genåbningen har vi sørget for at skabe nogle trygge rammer, hvor Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes.


I den forbindelse har vi brug for alles hjælp til at sørge for, at det er trygt og sikkert for at færdes på skolen, og vi beder om at alle nøje følger de retningslinjer, der bliver udstukket.

Retningslinjer for elever og kursister
Retningslinjer for dig der bor på skolehjem

Formular for beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning

 

KONTAKT:
Ved spørgsmål kan I kontakte os på tlf. 9698 1000 eller sende mail til heg@heguddannelser.dk

 

For yderligere information om COVID-19 henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside.