Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HEG logo i rød
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

I 2020 kan hele tømreruddannelsen tages i Aars

Fra august 2020 får unge (og lidt ældre) i himmerlandsområdet et nyt uddannelsestilbud. Fremover er det nemlig muligt at tage hele tømreruddannelsen på Erhvervsskolerne Aars

Det kommer som en meget glædelig nyhed på Erhvervsskolerne Aars, hvor man ellers hidtil kun har udbudt uddannelsens grundforløb. ”Vi glæder os meget til at kunne tilbyde lærlinge og virksomheder, at de kan tage uddannelsen lokalt.”, siger Gert Sørensen som for Dansk Byggeri er formand i det lokale uddannelsesudvalg for tømreruddannelsen på Erhvervsskolerne Aars.

Lokalt uddannelsesudvalg har banet vejen

”Skolen valgte for to år siden at oprette et lokalt uddannelsesudvalg for uddannelsen, som skolen siden 2007 har haft på grundforløbsniveau. Jeg gik selv ind i arbejdet, fordi jeg synes, der bør være et lokalt alternativ til uddannelsen på de store skoler.”, fortæller Gert Sørensen.

”Det er ikke fordi, at skolerne i de store byer ikke gør et rigtig godt stykke arbejde, for det gør de, men det betyder meget, at der er et lokalt samarbejde om uddannelse. Det er lettere for os som lokal virksomhed at tage hen på skolen i nærheden og tage en snak med lærerne og med eleven, end når det hele foregår langt væk og på en stor skole. Så allerede på vores første møde i udvalget bad vi skolen om at gå i gang med at se på mulighederne”, forklarer Gert Sørensen om baggrunden for processen.

De unge i fokus

Også Frank Treumer Christiansen, som er næstformand i samme udvalg, hvor han har en post for 3F Midtfjord, er der glæde over det nye tilbud: ”Jeg tror, det kan være med til at skaffe flere unge mennesker muligheden for at komme i gang inden for et rigtig godt fag, hvor der virkelig er brug for arbejdskraft fremover”, siger han.

”Fremadrettet vil vi opleve en del afgang fra arbejdsmarkedet fra vores medlemmer, for en del af dem går jo hen og bliver lidt grå i toppen!”, forklarer Frank Treumer Christiansen, og fortsætter: ”og skulle der nu være elever, der finder ud af, at det er et andet håndværksfag som ligger bedre for dem, så tror jeg, det er rigtig vigtigt med et godt, lokalt forankret samarbejde om uddannelse til dem”.

Stigende interesse for tømrerfaget

På Erhvervsskolerne Aars har man oplevet en stigende interesse for at uddanne sig til tømrer. Til januar forventes det, at omkring 30 elever påbegynder grundforløbets 2. del, og disse elever vil så fra efteråret 2020 kunne tage deres hovedforløb på samme skole.

”Interessen for tømreruddannelsen har været støt stigende siden uddannelsens start i 2007”, siger uddannelseschef Per Stig Andersen. ”Vi kan mærke, at det er lidt af en modeuddannelse lige nu, men det gør ikke noget, for ude i virksomhederne er der brug for alle de elever, vi får. Vi er meget glade for al den positive interesse og støtte, der har været fra det lokale erhvervsliv omkring det her”, og fortsætter: ”Det har været en helt klar forudsætning for at sætte processen omkring vores godkendelse til at udbyde hovedforløb i gang. Vi ville aldrig være gået i gang med dette, hvis vi ikke troede, det førte noget godt og vigtigt med sig for lokalområdet og for virksomhederne.”

Men hvorfor er uddannelsen mon så populær? Faglærer på Erhvervsskolerne Aars, Karsten Nielsen, kommer med et bud: ”Jeg tror, at bl.a. tømreruddannelsen er så populær, fordi det er rart for et menneske at mestre et håndværk”, forklarer han og fortsætter: ”Det er simpelthen en tilfredsstillelse. Og så er der jo masser af videreuddannelsesmuligheder bagefter. Eleverne kan jo fx læse til bygningskonstruktør, og med en eux har de umiddelbar adgang til ingeniøruddannelser også. Det er desværre noget, som en del overser i deres uddannelsesvalg”, siger han.

Godt nordjysk samarbejde

For uddannelseschef for afdelingen for Teknologi, byggeri og transport på Erhvervsskolerne Aars, Per Stig Andersen, er det vigtigt at fremhæve det særdeles gode nordjyske samarbejde, der er gået forud for ansøgningen og godkendelsen til hovedforløbet på tømreruddannelsen:

”Det lokale uddannelsesudvalg har virkelig haft et rigtig godt samarbejde med Træfagenes byggeuddannelse på Tech College i Aalborg”, fortæller han. ”Det har hele vejen igennem været deres indstilling, at selvfølgelig skulle vi have et lokalt udbud i Aars, når der nu var opbakning til det i området. Så de har støttet os fuldt ud i processen, hvilket har haft en stor betydning”, afslutter uddannelseschefen, der ser frem til at få de første hovedforløbselever i gang til august 2020.