Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HEG logo i rød
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (erhvervsskole) trodser regionens ellers faldende elevoptag

På trods af dalende antal unge i nærområdet og at lignende uddannelsesinstitutioner i Region Nordjylland overordnet set har nedadgående elevtal, så skaber HEG – Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser fremgang i Vesthimmerland - og Mariagerfjord Kommune.

Antallet af elever på landets ungdomsuddannelser er generelt dalende. Siden 2016 er antallet faldet med 5%, og i region Nordjylland er udviklingen endnu tydeligere med et fald på 8% i samme periode. Den nedadgående udviklingen er særligt fremtrædende i mindre kommuner, hvor der er færre unge mennesker, og flere af disse vælger at tage deres ungdomsuddannelse i større byer. Mariagerfjord - og Vesthimmerlands Kommune er mængden af unge også faldende.

På trods af disse negative udsigter har HEG formået at modarbejde denne udvikling og opnå et bedre elevoptag end nogensinde før. Blandt uddannelsesinstitutioner, der tilbyder samme ungdomsuddannelser, er HEG en mindre institution med 1.384 årselever og 230 ansatte. Alligevel har skolen i 2023 en fremgang på 5 % i antallet af årselever i forhold til 2022. ”Antallet af elever, der tager en uddannelse på skolen, har faktisk aldrig været større. Det måler vi overordnet set på alle vores ungdomsuddannelser – hhx, htx, eud og eux – og på vores kurser”, udtaler direktør Ulf Givskov, HEG.

På skolens erhvervsfaglige forløb er fuldførelsesprocenten på 92% i 2023 og ifølge direktør Ulf Givskov er det en af grundene til, at skolen har vendt det ellers negative elevoptag: ”Det er en flot og meget høj gennemførelsesprocent; mere end ni af ti gennemfører den uddannelse, de er startet på. Dét kombineret med vores meget lave fraværsprocenter fortæller kommende elever, at de kan være trygge ved at vælge os”, tilføjer han. Tallene bakker op om udtalelsen for ifølge Uddannelsesstatistik har HEG overordnet set det gennemsnitlige laveste fravær på uddannelsesinstitutioner i Nordjylland, der tilbyder både gymnasie- og erhvervsuddannelser.

Også fremadrettet ser det ud til at HEG er i vækst. Skolen budgetterer i 2024 med en elevfremgang på 6% og allerede her i januar er forventningerne overgået. Mandag den 15. januar starter der således 26 elever mere end budgetteret, og skolen kan byde velkommen til 326 nye elever, som påbegynder en erhvervsuddannelse.

Denne fremgang bliver yderligere understøttet at et særligt initiativ for ordblinde. Fra august 2024 åbner HEG et kollegie for ordblinde. Her vil der være ekstra fokus og hjælp til ordblinde elever: ”Vi tror at efterspørgslen er størst på hhx og htx, og derfor vil det i første omgang være disse unge, vi forsøger at tiltrække. Men i princippet kan vi huse unge studerende hvad enten de går på hhtx, htx, eux eller eud”, uddyber Ulf Givskov.

Efteruddannelserne er også i positiv udvikling på HEG. Her ses der en stigning på 57% i 2023 set i forhold til 2022. Skolen tiltrækker hovedsageligt kursister fra Nordjylland mens enkelte kurser tiltrækker kursister fra hele Danmark og flere lande i Europa. I 2023 renoverede og indrettede skolen en kursistføj med plads til 41 overnattende kursister. ”Og der har allerede været perioder med fuld belægning” fortæller Ulf Givskov stolt.

Fremgang over hele linjen

På trods af dalende antal unge i nærområdet og at lignende uddannelsesinstitutioner i Region Nordjylland overordnet set har nedadgående elevtal, så skaber HEG – Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser fremgang i Vesthimmerland - og Mariager Fjord Kommune.

Antallet af elever, der tager en uddannelse på skolen, har faktisk aldrig været større. Det måler vi overordnet set på alle vores ungdomsuddannelser – hhx, htx, eud og eux – og på vores kurser

direktør Ulf Givskov, HEG.

Gør det det kan stadig nås

Mandag den 15. januar starter vores erhvervsuddannelser på Grundforløb 2 i Aars og Hobro. Selv om vi allerede er startet, så kan du søge hele januar.
Det er din mulighed for endelig at gøre noget ved drømmene eller få papir på det, du allerede kan - og det tager kun 20 uger, så er du klar til lønnet praktik.
Ring til vores vejleder og hør mere.

Trine Ibsen

Mandag den 15. januar starter vores erhvervsuddannelser på Grundforløb 2 i Aars og Hobro. Selv om vi allerede er startet, så kan du søge hele januar.
Det er din mulighed for endelig at gøre noget ved drømmene eller få papir på det, du allerede kan - og det tager kun 20 uger, så er du klar til lønnet praktik.
Ring til vores vejleder og hør mere.

Kontakt studie- og erhvervsvejleder

Faktaboks

- HEG – Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser ligger i Aars og Hobro
- Fraværsprocent for hhx og htx er 6,5% total for HEG i Aars og Hobro, og på HEG’s eud og eux er den 6,4% samlet.
- I 2020 fusionerede skolen med Tradium Mariagerfjord Handelsgymnasium og fik derved sin første afdeling i Hobro
- HEG udbyder nu hhx, htx, eux, eud og efteruddannelse i både Aars og Hobro
- HEG er landsskole på entreprenør- og landbrugsmaskinmekanikeruddannelserne og tilbyder skolehjem for de elever, som kommer langvejs fra
- Skolehjemmet på HEG har plads til 345 elever og har i gennemsnit en belægning på ca. 85%
- I 2024 forventes det at et nyt Ordblinde-kollegie åbner op på HEG i Aars
- På HEG i Aars findes også Sosu Nord og Klassecenter Vesthimmerland, som er områdets 10.klassecenter.
- Kilder: Danmarks statistik, Uddannelsesstatistik og Kursistdatabase