Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HEG logo i rød
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Nyt samarbejde arbejder på at unge kan vælge en HHX-uddannelse i Støvring fra 2025

Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser og Støvring Gymnasium har indledt et samarbejde om at udvide tilbuddene for unge i Rebild Kommune. Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser ansøger derfor Børne- og undervisningsministeriet om at oprette et HHX-tilbud på Støvring Gymnasium fra august 2025.

Rent praktisk skal HHX-uddannelsen varetages i et tæt samarbejde mellem Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser og Støvring Gymnasium. I dag kan man tage STX og FGU i Støvring, men ønsker man HHX, HF, HTX, EUX eller en erhvervsuddannelse, skal man pendle ud af kommunen og tage enten til Aalborg, Aars eller Hobro.

HHX vælges af mange unge i Rebild Kommune. Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser har to eksisterende HHX-udbud i hhv. Aars Hobro, men ved at oprette et tredje hhx-tilbud i Støvring med 1-2 klasser pr. årgang vil unge fremover få mulighed for at tage HHX lokalt. Det vil gøre det mere attraktivt og tilgængeligt for lokale unge at tage en ungdomsuddannelse.

 

 

Anna Amby Frejbaek 640X960
Citat tegn

Vi ser frem til at kunne tilbyde HHX til unge, der gerne vil tage deres ungdomsuddannelse lokalt. HHX-eleverne bliver en del af vores rigtig gode fællesskab på tværs af klasser og årgange, og vi glæder os til at tage imod dem.

Anna Amby Frejbæk, Rektor på Støvring Gymnasium

Stærkt samarbejde

Samarbejdet om det nye tilbud vil skabe synergi og udvikling på tværs, og styrke læringsmiljøet i de to institutioner, og dermed styrke uddannelsesmiljøet i Rebild Kommune og Himmerland generelt.

Bestyrelsesformand på Støvring Gymnasium og uddannelseschef på UCN, Iben Bøgh Bahnsen, udtaler: ”Vi er glade for samarbejdet med HEG. Det er en stor fordel med et mere mangfoldigt uddannelsestilbud i Støvring, både for de unge, der gerne vil uddanne sig lokalt, og for læringsmiljøet og det sociale miljø på gymnasiet”.

Elevrepræsentant i Støvring Gymnasiums bestyrelse Dicte Hyldal Nielsen udtaler: "Jeg synes, det er godt, at unge kan tage en hhx lokalt i Støvring frem for at skulle rejse langt. Det vil også styrke mangfoldigheden på gymnasiet at have hhx. Det er vigtigt, at hhx-eleverne bliver en del af vores gode fællesskab, og at eleverne inddrages i processen med at etablere et hhx-tilbud".

Direktør Ulf Givskov HEG 12.01.2024 2
Citat tegn

At sørge for nem adgang til et bredt udvalg af uddannelser, er noget der har højt fokus på den politiske arena, både på landsplan, regionalt plan og lokalt. Dét er en af hjørnestenene i HEG’s historie, der rækker tilbage til 1885, og som stadig den dag i dag betyder meget for os. Derfor glæder vi os til at kunne udvide uddannelsesudbuddet til gavn for de unge i Rebild Kommune, i tæt samarbejde med Støvring Gymnasium, såfremt ministeriet imødekommer vores ansøgning

Ulf Givskov Bender, Direktør for Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

Fakta

  • Hhx er en 3-årig gymnasial uddannelse, hvor du især har fag inden for økonomi og erhvervsforhold kombineret med sprog og andre almene fag. 
  • Rebild Kommune har gennemsnitligt over de seneste 5 år haft 60 1. prioritets-ansøgere til hhx årligt. Heraf søger (48) ca. 80% mod Aalborg, 18% mod Himmerland og 2 % andre steder.
  • Ca. 175 hhx elever pendler daglig ud af kommunen for at tage en hhx uddannelse.
  • Støvring Gymnasium har dagligt ca. 500 elever.
  • Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieelever har til dagligt ca. 1.400 elever i Aars og Hobro, heraf ca. 400 på gymnasiale uddannelser (hhx og htx).