Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HEG logo i rød
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Type

Kategorier

Førstehjælp

AMU 49265

Håndtering af uheld og ulykker

Aars

På dette kursus lærer du om håndtering og forebyggelse af uheld og ulykker. Alarmering og support til redningsmandskab, politi, myndigheder m.v. samt medvirken til førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.   Lånt godkendelse af EUC Nordvest.

Grundlæggende førstehjælp

Aars Hobro

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset afholdes over 2 dage.Pris kr. 16.000 optil 16 deltagere

Sikkerhed

AMU 45141

Brandforanstalt-ninger ved gnistproducerende værktøj

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren vil være bekendt med de forsikringsmæssige forhold ved udførsel af varmt arbejde.Det indebærer gennemgang af en aftale blanket der er udstedt af et forsikringsselskab.Deltageren vil få udleveret et bevis på bestået kursus i form af et plastikkort der gælder i fem år.Deltageren vil være bekendt med håndtering af trykflasker der fjernes ved brand.Deltageren vil være bekendt med forskellige automatiske brandsluknings anlæg i bygninger og alarmering af brandvæsen. Kurset er gældende i 5 år, hvorefter det skal fornyes.

Ergonomi