Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HUK Logo
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Type

Kategorier

Truck- og teleskoplæssercertifikat

AMU 47592

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Efter uddannelsen kan deltagerne føre og betjene gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere, foretage daglig vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere. Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort). Lånt godkendelse fra EUC Nordvest  

AMU 48671

Teleskoplæsser - Certifikat

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Du vil få kendskab til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold i forbindelse med arbejdet med teleskoplæssere, når de anvendes til løft af ting på gafler, kranarbejde eller personløft. Udover dette lærer du at arbejde helt konkret med teleskoplæssere. Du lærer at anvende korrekt køreteknik, stuve og stable gods korrekt, vælge egnet løft-tilbehør, ligesom du også lærer at betjene teleskoplæsseren, når det gælder løft af mennesker i mandskabskurv. Kurset indeholder teoretisk og praktisk viden om sikkerheden i brugen af teleskoplæsseren i henhold til arbejdstilsynets bekendtgørelse 1346, samt færdselsloven. Lånt godkendelse fra EUC Nord

Sikkerhed

HEG tilbyder flere forskellige typer af sikkerhedskurser fx lovpligtigt eftersyn af marksprøjter, årligt sikkerhedseftersyn på personlifte, teleskoplæsser og meget mere.

AMU 49628

Eftersyn på personløftere

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset indeholder:- Lovgivning bag lovpligtigt hovedeftersyn- CE-mærkning- Overensstemmelseserklæring- Relevante standarder til mobile personløftere- Krav til det lovpligtige hovedeftersyn- Krav til dokumentation for det lovpligtige hoved-eftersyn- Krav til virksomheder der udfører lovpligtigt hovedeftersyn- Krav til den der udfører lovpligtigt hovedeftersyn- Brug af eftersynsmapper og checklister til mobile personløftere- Gennemgang af sikkerhedsfunktioner og kategori inddeling- Krav til udskifteligt udstyr- Krav til arbejdsstandplads- Krav til lastholderventiler- Praktiske øvelser i udførelse af lovpligtigt hoved-eftersyn på mobile personløftere- Praktiske øvelser i udfyldelse af checklister- Teoritest- Praktisk test Kurset omhandler: sakselift, trailerlift, teleskoplift, knækarmslift og teleskoplæsser.

AMU 46899

Sikkerhed på løfte- og hejseredskaber

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren vil efter kurset, kunne foretage 12 mdr. lovpligtig sikkerhedseftersyn, herunder statisk belastningsprøve på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis, efter Arbejdstilsynets forskrifter AT-anvisning nr. 2.3.0.2 og 2.3.0.3 og maskindirektiv. Kurset tager afsæt i gældende lovgivning, standarder fx EN 12999, direktiver og andre krav til  køretøjsmonterede løfte- og hejseredskaber fx kraner, wirehejs og læssebagsmæk. Deltageren får udleveret kompendier og andet materiale, der anvendes som opslagsværk og baggrundsviden til eftersynsrunden og vil bagefter kunne dokumentere eftersynets gennemførsel ved hjælp af kontrolskema. Kontrolskema og kompendiet dækker alle hovedpunkterne som skal efterses ved eftersynsrunden, også wirekontrol efter ISO standard 4309.

AMU 47364

Sikkerhedseftersyn anhuggergrej / udskifteligt udstyr

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset henvender sig til de personer som foretager eftersyn på løfte, hejse og transportmateriel og som gerne vil tilbyde kunderne en totalløsning på lovpligtige sikkerhedseftersyn. Kursets tager afsæt i de gældende love, standarder og Arbejdstilsynets vejledninger i eftersyn af anhuggergrej samt journalpligt. Deltageren vil herefter kunne foretage hovedeftersyn af anhuggergrej og udskifteligt udstyr til løfte og hejseredskaber, efter fabrikantens krav, gældende lovkrav og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Deltageren vil ydermere få kendskab til brugsanvisning, mærkning, konstruktionsopbygning, Arbejdstilsynets sikkerhedskrav og kassationskriterier. Samt belastningsprøve og revneprøve. Deltageren vil kunne kontrollere det udskifteligt udstyrs mekaniske og hydrauliske sikkerheds tilstand samt anvende og udfylde tjekliste. På kurset vil der blive gennemgået eftersyn på flere typer anhuggergrej fx:- Rundsling og fladstropper- Wire, kovser, ferule, wirelåse,- Kroge, kæder, garniturering, overgangsled, samle led- Pladekløer, C-krog, vakuumløftere, løfte åg, pallegafler, tangkrog, grab osv.

AMU 45141

Brandforanstalt-ninger ved gnistproducerende værktøj

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren vil være bekendt med de forsikringsmæssige forhold ved udførsel af varmt arbejde.Det indebærer gennemgang af en aftale blanket der er udstedt af et forsikringsselskab.Deltageren vil få udleveret et bevis på bestået kursus i form af et plastikkort der gælder i fem år.Deltageren vil være bekendt med håndtering af trykflasker der fjernes ved brand.Deltageren vil være bekendt med forskellige automatiske brandsluknings anlæg i bygninger og alarmering af brandvæsen. Kurset er gældende i 5 år, hvorefter det skal fornyes.

Se alle kurser inden for Sikkerhed