Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HUK Logo
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Type

Kategorier

Lederuddannelser (kursusforløb)

Den grundlæggende lederuddannelse er et anerkendt kursusforløb som klæder dig på til at blive en bedre leder.

AMU 49728, 49729, 49732, 49730, 49733, 40406, 49734

Den grundlæggende lederuddannelse

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Den grundlæggende lederuddannelse er et kursusforløb, hvor du som deltager kan blive klogere på dig selv, og det du har i dit lederskab, samtidig med, at du kan blive klogere på dine medarbejdere og kollegaer, og hvordan I sammen kan skabe endnu mere værdi i hverdagen. Hvis du ønsker at udvikle dig som leder og som menneske, så er uddannelsen et godt udgangspunkt. I løbet af de 13 kursusdage vil du også blive en del af et netværk, hvor du vil opleve, at de andre deltagere ”bøvler” med ledelsesmæssige udfordringer, der ligner dem, du selv har. Vores erfaring er, at dette netværk lever også efter de 13 dages uddannelse. Den grundlæggende lederuddannelse består af fem moduler af to eller tre dages varighed.De fem moduler er bygget op omkring seks forskellige AMU-mål, så de tilsammen giver en grundlæggende indsigt i, hvad ledelse er, hvem du er som leder, og hvordan du bedst leder dine medarbejdere i virksomheden, så du styrker motivationen. Vi tilbyder alle deltagere en DiSC personprofil til kr. 2.000,00 ekskl. moms. Analyserne præsenteres på modul 1 og bearbejdes på modul 2. Modul 1 Ledelse og det personlige lederskabModul 2 Kommunikation som ledelsesværkstøjModul 3 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler & mødeledelseModul 4 Situationsbestemt ledelseModul 5 Forandringsledelse  

AMU 49728, 49729, 49730, 49732, 49733, 49734

Den grundlæggende lederuddannelse

Hobro

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Den grundlæggende lederuddannelse er et kursusforløb, hvor du som deltager kan blive klogere på dig selv, og det du har i dit lederskab, samtidig med, at du kan blive klogere på dine medarbejdere og kollegaer, og hvordan I sammen kan skabe endnu mere værdi i hverdagen. Hvis du ønsker at udvikle dig som leder og som menneske, så er uddannelsen et godt udgangspunkt. I løbet af de 13 kursusdage vil du også blive en del af et netværk, hvor du vil opleve, at de andre deltagere ”bøvler” med ledelsesmæssige udfordringer, der ligner dem, du selv har. Vores erfaring er, at dette netværk lever også efter de 13 dages uddannelse. Den grundlæggende lederuddannelse består af fem moduler af to eller tre dages varighed.De fem moduler er bygget op omkring seks forskellige AMU-mål, så de tilsammen giver en grundlæggende indsigt i, hvad ledelse er, hvem du er som leder, og hvordan du bedst leder dine medarbejdere i virksomheden, så du styrker motivationen. Vi tilbyder alle deltagere en DiSC personprofil til kr. 2.000,00 ekskl. moms. Analyserne præsenteres på modul 1 og bearbejdes på modul 2. Modul 1 Ledelse og det personlige lederskabModul 2 Kommunikation som ledelsesværkstøjModul 3 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler & mødeledelseModul 4 Situationsbestemt ledelseModul 5 Forandringsledelse  

AMU 40446, 42833, 44568

Ledelse og ressourceoptimering

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Den grundlæggende lederuddannelse har givet mange et godt fundament, som de kan bygge deres egen ledelse på. Det behøver ikke slutte her, hvis du forsat vil udvikle dit lederskab. Nu får du mulighed for at lægge flere lag på det, du allerede kan og gør. Ledelse handler ofte om at skabe resultater med og gennem andre, og det er netop det at skabe resultater, der er  omdrejningspunktet i Ledelse og ressourceoptimering. Ledelse og ressourceoptimering bygger videre på de emner, der blev arbejdet med i den grundlæggende lederuddannelse. Udvikling, af de medarbejdere man er leder for, bør være en naturlig del af det at være leder, men det er lettere sagt end gjort. Derfor handler ledelse og ressourceoptimering i stor udstrækning om udvikling af medarbejdere. Det at sætte mål for den enkelte medarbejder, være tydelig i sin ledelse og følge op og give feedback, er en del af kurset. Desuden vil vi arbejde med optimering af de arbejdsprocesser, der udgør deltagernes hverdag. Ofte er det små ændringer, der kan skabe store forandringer. Ledelse af egen og andres tid er en hjørnesten i uddannelsen. Modul 1 Anerkendende ledelseModul 2 Gennemførsel af personalesamtalerModul 3 Lederens ressourceoptimering

Projektledelse (kursusforløb)

AMU 43573, 49445, 43572

Den grundlæggende projektleder-uddannelse

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Uddannelsen er et udviklingsforløb på i alt 9 dage, opbygget af tre moduler af tre dages varighed. Uddannelsen er kompetencegivende i forhold til offentlig videreuddannelse. Derfor er der offentlig tilskud til uddannelsen. Det betyder, at der kun skal betales et mindre deltagergebyr. Det overordnede formål med uddannelsen er at du lærer, hvordan man praktiserer god projektledelse.- Hvad er god projektledelse og hvordan bliver jeg god til det?- Projektlederrollen fra start til slut.- Hvordan vælger jeg den rigtige projektstyringsmodel?- Projektlederens værktøjer.- Hvordan styrer du et projekt til succes, herunder faldgruber i de forskellige projektfaser og måder at undgå disse?- Udarbejdelse af en projektplan med aktivitetsoversigt, resurseoversigt, tidsplan med milepæle.- Hvordan skaber du motivation og engagement, når du skal starte et projekt og sammensætte og udvikle en projektgruppe?- Hvordan forankres projektet i forhold til anvendelse og læring?Uddannelsen giver dig også mulighed for at opbygge et netværk med andre projektledere.

AMU 49445

Projektledelse

Aars

Efter kurset kan du anvende relevante projektstyringsværktøjer som udgangspunkt for god projektledelse, karakteriseret ved håndtering af teamudvikling gennem motivation og engagement, konflikthåndtering samt kommunikation i projektorganisationen.

Ledelse

AMU 49734

Forandringsledelse

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset indgår også i den grundlæggende lederuddannelse. Efter uddannelsen kan du gennemføre forandrings- og udviklingsprocesser inden for organisatoriske og teknologiske forandringer, som fx digital og bæredygtig omstilling. Du bliver bevidst om faktorer, der kan påvirke medarbejderens motivation, trivsel, effektivitet og kompetenceudvikling i forandringsprocesser. Du er bevidst om sin egen ledelsesrolle i forandrings- og udviklingsprocesser samt initiativer, der fremmer det gode arbejdsmiljø i forbindelse med forandringsledelse.

AMU 49729

Kommunikation som ledelsesværktøj

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset indgår også i den grundlæggende lederuddannelse. Efter uddannelsen er du bevidst om kommunikationens betydning for egen lederrolle, og du kan aktivt bruge forskellige kommunikationsformer i kommunikationen med medarbejdere, lederkolleger og egen leder.

AMU 49732

Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset indgår også i den grundlæggende lederuddannelse. Efter uddannelsen kan du i ledelsesfunktionen - gennem sit kendskab til teorier om konflikter, deres udvikling og parternes reaktioner - forebygge og håndtere konflikter og gennemføre samtaler med konfliktpotentiale.

AMU 49728

Ledelse og det personlige lederskab

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset indgår også i den grundlæggende lederuddannelse. Deltageren udvikler sit kendskab til egen ledelsesstil og bliver bevidst om sin ledelsesrolle i forhold til samarbejdssituationer på alle niveauer i organisationen. Deltageren lærer at skabe rum til ledelse ved fx at skabe overblik, prioritere og delegere opgaver.

Se alle kurser inden for Ledelse