Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HEG logo i rød
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Type

Kategorier

Salg & kundeservice

AMU 47190

Opsøgende salgsarbejde på B2B-markedet

Aars

På kurset kommer du til at arbejde med planlægning og gennemførelse af salg til B2B markedet, herunder salg af produkter og produktløsninger. Med fokus på relationen til din kunde arbejder du med forskellige salgsteknikker.  

AMU 49229

Rådgiverrollen inden for B2B handel

Aars

På kurset lærer du, hvad der er vigtigt i forhold til rollen som rådgiver og vejleder. Andre emner er anvendelse af IT-systemer og programmer, fx CRM og ERP.

AMU 49446

Det effektive lager

Aars

Lagerfunktionen i enhver virksomhed skal fungere så effektivt som muligt. Derfor bruger vi her 2 dage på at kigge ind på dit lager med friske øjne for at sikre netop det. Du får indsigt i hvordan budgetter og årsregnskaber er påvirket af lagerfunktionen, og hvilke nøgletal og KPI´er er særlig relevante for lageret.  På kursus deler vi erfaringer både samlet og i mindre grupper, og forhåbentlig giver det, sammenholdt med praktisk viden fra undervisningen, ny inspiration og blod på tanden til små eller store forandringer.  Dette kursus afsluttes ikke med prøve.   I praksis kan de 2 dage forløbe sådan: Dag 1Hvordan indgår lageret i virksomhedens forretning, budgetter og regnskaber? Hvilke retningslinjer er der for dit lager? Hvor er der muligheder for at optimere, dvs. spare penge og tid eller øge værdi og kvalitet , i.f.t. lageret?  Dag 2Hvilke konkrete nøgletal eller målinger kan vi bruge i forhold til vores lager? Fx. sammensætning, omsætningshastighed, lagerdage. Hvilke mål kan vi sætte os for effektivisering? Hvordan følger vi op?

AMU 47190, 49929, 40448

Sælgeruddannelsen

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Salg er et håndværk, der kræver det rigtige værktøj, hvis resultatet skal blive godt. Derfor har du som sælger også brug for at bruge værktøjet rigtigt. Du kan sikkert allerede meget, men det er altid inspirerende at lære nyt og få nye input – også fra kollegaer i branchen. Derfor udbyder vi nu en uddannelse, der er målrettet sælgerne på B2B markedet i Danmark. Uddannelsen er sat sammen af tre AMU-kurser, så de tilsammen kommer hele vejen rundt om salgets discipliner. Du kommer til at arbejde med planlægning, opsøgende arbejde og gennemførsel af salget. Sælgeren som rådgiver i et konkurrencepræget marked er også en del af uddannelsen, og endelig bliver salgsledelse det, der kommer til at binde det hele sammen. Her kommer du til at arbejde med at sætte mål for din indsats, skabe aktiviteter, der støtter op om dit salgsarbejde, bryde de overordnede mål ned, så de kan omsættes til konkrete handlinger i hverdagen og meget mere. Brugen af CRM er også et af omdrejningspunkterne i uddannelsen. Vi tilbyder alle deltagere en DISC-personprofil og opfordrer alle deltagere til at benytte tilbuddet, da analysen danner fundamentet for meget af undervisningen på første modul. Prisen for DISC-profilanalysen er 2.400,00 kr. ekskl. moms. Modul 1 Sælgerens roller – Hvem er jeg som sælger?Modul 2 Sælgerens værktøjskasse – Hvordan hjælper jeg kunden på bedste vis?Modul 3 Salgets discipliner – Hvordan vil jeg arbejde med salg i morgen?

AMU 45261

Mødet med kunden - trin 1

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset er for dig, der ønsker at forbedre dine kompetencer indenfor kundekontakt. Kunden oplever oftest dig som den, der løser problemer i tilspidsede situationer. Den oplevelse gør, at relationen mellem du og kunde er meget tillidsbaseret. Den tillid kan bruges til mersalg og til at udbygge den gode relation, således at kunden bliver knyttet endnu tættere til virksomheden. Tanken er ikke at du skal til at være sælger! Tanken er, at du kan anvende sin relation med kunden til at åbne døren for mersalg. Du lærer at varetage den indledende kontakt til kunden på en positiv måde, og lytte til kundens behov og forventninger. Du lærer at gennemføre salg, herunder bruge teknikker til at afslutte salg og til at afslutte kontakten på en positiv måde. Du lærer at arbejde med grundlæggende salgsteknikker, løse konflikter og behandle reklamationer.

AMU 40003, 45389

Mødet med kunden - trin 2

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset er for dig, der ønsker at forbedre dine kompetencer indenfor kundekontakt. Kunden oplever oftest dig som den, der løser problemer i tilspidsede situationer. Den oplevelse gør, at relationen mellem du og kunde er meget tillidsbaseret. Den tillid kan bruges til mersalg og til at udbygge den gode relation, således at kunden bliver knyttet endnu tættere til virksomheden. Tanken er ikke at du skal til at være sælger! Tanken er, at du kan anvende sin relation med kunden til at åbne døren for mersalg. Du lærer at varetage den indledende kontakt til kunden på en positiv måde, og lytte til kundens behov og forventninger. Du lærer at gennemføre salg, herunder bruge teknikker til at afslutte salg og til at afslutte kontakten på en positiv måde. Du lærer at arbejde med grundlæggende salgsteknikker, løse konflikter og behandle reklamationer.

AMU 45350

Kundeservice i detailhandelen

Aars

Salgsmedarbejderen kan yde kundeservice, der er i overensstemmelse med butikkens serviceprofil, servicekoncept og målgruppens forventninger, og kan derved tiltrække og fastholde kundegruppen.

AMU 40068

Konceptopfølgning i detailhandlen

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Efter uddannelsen kan deltageren aktivt foretage opfølgning og tilpasning af det fastlagte koncept. Deltageren kan foretage mindre justeringer i planlægning og gennemførsel af ønskede profilmål.

AMU 46472

Personligt salg - kundens behov og løsninger

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Efter uddannelsen kan deltageren anvende forskellige salgsteknikker til at afdække kundens købsbehov og -motiver samt præsentere kunden for en optimal løsning. Deltageren bliver i stand til at aflæse forskellige kundetyper, så der kan gennemføres en tilpasset salgssamtale.

AMU 47598

Konceptanvendelse i detailhandlen

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Efter uddannelsen kan deltageren anvende forskellige koncepter og delkoncepter til salgs- og profilarbejde samt kundeservice. Deltageren kan forstå betydningen i at følge forskellige koncepter i butiksarbejdet i forhold til salg, profil og kundeservice.

AMU 45362

Personlig udvikling til arbejde og uddannelse

Aars

På dette kursus lærer du at opstille faglige og personlige mål for at kvalificering og uddannelse inden for dit fagområde.

AMU 46473

Styring af butikkens nøgletal

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Efter uddannelsen kan deltageren arbejde med salgs- og driftsoptimering ud fra relevante økonomiske nøgletal. Deltageren kan finde relevante indsatsområder og udarbejde handlingsplaner for salgs- og indtjeningsoptimering.

AMU 40331

Salgsplanlægning i Detailhandlen

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Efter uddannelsen kan deltageren i forbindelse med gennemførelsen af virksomhedens salgsaktiviteter, samarbejde med kolleger om planlægningen af salgsarbejdet, så der opnås sammenhæng på tværs af afdelinger, der matcher butikkens overordnede profil.

AMU 40655

Selvevaluering i praksis

Aars

Lær at bruge sociale medier til at markedsføre og brande virksomheden. På kurset lærer du om sælgende tekster, gode billeder, brug af konkurrencer, kundeservice etc.  

AMU 40003

Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere (montørens møde med kunden)

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? På kurset arbejdes der med de grundlæggende teknikker indenfor salg og kundeservice, således at deltageren vil have en forståelse for, hvordan generelle salgsteknikker benyttes i forhold til kunden i det direkte salg og service.

Markedsføring

AMU 49556

Anvendelse af sociale medier i virksomheden

Aars Hobro

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Efter kurset kan du anvende sociale medier til markedsføring og branding af virksomheden. Du kan formulere tekst og anvende billeder med det mål at fasholde og tiltrække kunder i virksomheden. Du kan bidrage til udvikling af e-koncept og har kendskab til lovmæssige krav. 

AMU 40995

Nye kunder via viral markedsføring

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren lærer at anvende viral markedsføring til at styrke virksomhedens online markedsføringsindsats. Der arbejdes med forskellige virale markedsføringsmedier og -kanaler, bl.a. sociale netværk, nichesites, communities, blogs mm. Deltageren kan placere/uploade markedsføringskampagnen i de relevante medier.

AMU 47341

Sociale medier som markedsføringskanal i detail

Aars Fjernundervisning

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Efter uddannelsen kan deltageren vurdere relevansen i anvendelsen af sociale medier i detailhandlen. Deltageren kan bruge sociale medier til at udveksle informationer, nyheder og dele viden imellem medarbejderne og kunderne.

AMU 40335

Rytmer og rutiner til "salgsklar" butik

Aars

Efter uddannelsen kan deltageren arbejde systematisk og struktureret med de arbejdsopgaver der indgår i "salgsklar butik", anvende butikskonceptet på en sådan måde, at butikken fremstår spændende, inspirerende og højaktuel, for derved at skabe mest mulig salg og hvor der arbejdes efter fastlagte rytmer og rutiner samt forstå nødvendigheden af effektivitet i form af rutiner i butikkens koncept for at sikre butikkens profil og så det sker i en rytme, der virker bedst for medarbejderne og butikken.

AMU 46475

Varepræsentation i detailhandlen

Aars

Efter uddannelsen kan deltageren anvende forskellige former for varepræsentation, der understøtter en klar butiksprofil, og deltageren kan udarbejde forslag til, hvor og hvordan varepræsentationen i butikken kan justeres for at øge salget.

AMU 46128

Mersalg i butikken

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Efter uddannelsen kan deltageren i salgssituationen anvende teknikker til mersalg. Deltageren bliver bevidst om kundens behov og kan gennem sit engagement give kunden en god oplevelse og opnå et mersalg til butikken.

AMU 49786

Sociale medier som markedsføringskanal

Aars

Kurset er et splitkursus, hvor undervisningsdagene foregår hhv. d. 25/9-23 og 25/10-23. Efter kurset kan du udarbejde og udføre markedsføringsaktiviteter på de sociale medier ved hjælp af viden om forskellige sociale medier, analyse af målgruppe, samt indsamling og analyse af data. Du kan tilpasse markedsføringen og valg af sociale medier efter den målgruppe, som er i fokus og du kan bruge relevant data til optimering af aktiviteterne. Du vil bl.a. stifte bekendtskab med de mest relevante sociale medier, SOME strategi og Content Markedsføring. Fokus er på at tiltrække og fastholde kunder.

Konflikthåndtering

AMU 49824

Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd

Hobro Aars

Formålet med kurset er at være bedre klædt på til at forstå, håndtere og udnytte situationer, hvor mennesker er uenige. Vi ser på hvad der sker, når mennesker bliver pressede og - måske uden at ville det - optrapper konflikter. Fokus er på, hvad vi kan gøre for mest hensigtsmæssigt at bidrage til at nedtrappe konflikter. Vi vil tale om eksempler fra dagligdagen i virksomheden, og om hvordan begge parter har mulighed (og ansvar) for at samarbejde konstruktivt.

AMU 49823

Konflikthåndtering og grundlægende kommunikation

Aars

Du får viden om kommunikative teknikker og hvordan man kan håndtering forskellige mennesketyper, når der opstår konflikter.

AMU 49732

Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset indgår også i den grundlæggende lederuddannelse. Efter uddannelsen kan du i ledelsesfunktionen - gennem sit kendskab til teorier om konflikter, deres udvikling og parternes reaktioner - forebygge og håndtere konflikter og gennemføre samtaler med konfliktpotentiale.

AMU 45389

Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren kan håndtere vanskelige kunder ved at anvende teknikker til konflikthåndtering. Deltageren kan, ud fra kendskabet til egne styrker og begrænsninger, vurdere hvornår en konflikt er uundgåelig og kender teknikker til at håndtere konflikter, der ikke umiddelbart kan løses.

Sprog

AMU 44979

Engelsk på jobbet - for begyndere

Aars

Det er ikke til at komme udenom: Engelsk sniger sig ind over det hele. På kurset arbejder vi med typiske arbejdssituationer, hvor man kan have brug for et basalt engelsk ordforråd. Og så øver vi os sammen med andre, der sikkert heller ikke føler sig helt trygge ved det engelske sprog.

AMU 44978

Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Efter uddannelsen kan deltageren anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

AMU 44979-0223, 44979-0323

Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset er for dig, som ønsker at blive bedre til teknisk engelsk inden for entreprenør– eller landbrugsmaskiner. Efter uddannelsen kan deltageren anvende det givne fremmedsprog i typiske og basale kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.   TYSK - Bliv klar til at tale med sommerens mange tyske turister. Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske og basale kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget. Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. ENGELSK - Få løftet dine engelsk kompetencer. Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske og basale kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget. Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie.