Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HUK Logo
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Type

Kategorier

Maskintegning & svejsning

AMU 49653

MAG-svejsning proces 135

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Efter gennemført kursus har deltageren opnået teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af MAG svejsning proces 135 af kant- og stumpsømme i plade, på følgende områder: Tilsatsmaterialer Svejsefejl og kontrolmetoder Fugeformer og tildannelse Miljø og sikkerhed Efter gennemført kursus kan deltageren, ud fra instruktion og vejledning på et grundlæggende niveau udføre MAG-svejsning proces135 af kant- og stumpsømme i plade i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.4 jf. CR/ISO 15608 i, godstykkelse 3-6 mm. Deltageren kan udføre nedennævnte svejsninger: FW-P-PA – kantsøm liggende FW-P-PG – kantsøm lodret faldende FW-P-PB – kantsøm stående BW-P-PA – stumpsøm oven ned BW-P-PG – stumpsøm lodret faldende Alle øvelsesopgaver gennemføres på grundlag af såvel mundtlige som skriftlige instruktioner og bedømmes visuelt iht. DS/EN ISO 5817, level C. Lånt godkendelse fra Mercantec, Viborg

AMU 49626

TIG-svejsning proces 141

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Efter gennemført kursus har deltageren opnået teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af TIG svejsning proces 141 af kant- og stumpsømme i plade, på følgende områder: Tilsatsmaterialer Svejsefejl og kontrolmetoder Fugeformer og tildannelse Miljø og sikkerhed Efter gennemført kursus kan deltageren, ud fra instruktion og vejledning på et grundlæggende niveau udføre Tig-svejsning proces 141 af kant- og stumpsømme i plade i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.4 jf. CR/ISO 15608, godstykkelse 2-6 mm. Deltageren kan udføre nedennævnte svejsninger: BW-P-PA - hjørnesømme med / uden spalte      BW-P-PA - stumpsømme I-fuge      BW-P-PC - stumpsømme I-fuge FW-P- PB - kantsømme stående Alle øvelsesopgaver gennemføres på grundlag af såvel mundtlige som skriftlige instruktioner og bedømmes visuelt iht. DS/EN ISO 5817, level C. Lånt godkendelse fra Mercantec, Viborg

AMU 49625

Lysbuesvejsning

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Efter gennemført kursus har du opnået teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af lysbuesvejsning proces 111 af kantsømme i plade, på følgende områder: Tilsatsmaterialer Svejsefejl og kontrolmetoder Fugeformer og tildannelse Miljø og sikkerhed Efter gennemført kursus kan du, ud fra instruktion og vejledning på et grundlæggende niveau udføre lysbuesvejsning med beklædt elektrode proces 111, af kantsømme i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.4 defineret i DS/ISO 15608 i, godstykkelse 5-8 mm. Du kan udføre nedennævnte svejsninger: FW-P-PA - kantsømme liggende FW-P-PB - kantsømme stående FW-P-PF - kantsømme lodret stigende Alle øvelsesopgaverne gennemføres på grundlag af mundtlige som skriftlige instruktioner og bedømmes visuelt iht. DS/EN-ISO 5817, level C. Lånt godkendelse fra Mercantec, Viborg

AMU 48926

Grundlæggende CAD

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Anvende tegneprogrammets basale funktioner til tegning af simple solider med huller og rejfninger. Fremstille og målsætte arbejdstegning i 2D fra 3D solid samt definere materialetyper. Tilpasse og redigere solider (mål på sketch/extrudering) samt gemme filerne i forskellige formater (stp, sat, dxf mv). Konstruere givne assemblys af egen eller udleverede part filer og importere standardkomponenter fra toolbox/content center. Fremstille arbejdstegninger, herunder eksploderede, af assemblys inkl. stykliste og positionsnumre. Lånt godkendelse fra Marcantec, Viborg

Se alle kurser inden for Maskintegning & svejsning

Byggeri & montering

AMU 21698

Grundlæggende AI-baserede værktøjer i industrien

Aars

På kurset lærer du grundlæggende om virkemåden og mulighederne med AI-baserede værktøjer (Artificial Intelligence "Kunstig intelligens¿) i industrien, samt anvende AI-baserede værktøjer under hensyntagen til datasikkerhed og uforvarende datalæk.

AMU 40905

Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds

Aars

Deltageren kan vurdere mørteltypers egenskaber og anvendelsesmuligheder i såvel teglstensmurværk, blokmurværk og ved pudseopgaver og kan desuden blande og anvende såvel færdigdesignede mørtler samt mørtler, der blandes på byggepladsen.

AMU 42905

PCB - håndtering, fjernelse og bortskaffelse

Aars

Deltagerne kan ud fra kendskab til branchevejledningen om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer arbejdsmiljømæssigt forsvarligt håndtere og fjerne elastiske og plastiske fuger og andre materialer, der indeholder PCB - såvel indendørs som udendørs. Deltagerne kan planlægge og gennemføre arbejdet, herunder afgrænse arbejdsstedet, vælge hensigtsmæssigt værktøj og arbejdsmetoder samt nødvendige beskyttelsesforanstaltninger, dels i forhold til den personlige beskyttelse, og dels i forhold til at undgå spredning af PCB til omgivelserne. Endelig kan deltagerne fjerne PCB-holdigt affald under hensyn til bestemmelserne om bortskaffelse af farligt affald og kommunale retningslinier for PCB-holdige materialer.

AMU 47338

Farlige stoffer i byggebranchen, fortidens synder

Aars

Deltagerne kan identificere farlige byggematerialer ved renoveringsarbejde, herunder asbest, PCB, bly, kloredede paraffiner og forurenet jord på baggrund af kendskab til hvor og hvornår farlige byggematerialer har været anvendt.

Se alle kurser inden for Byggeri & montering