Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HUK Logo
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Akademifag i ledelse

Det strategiske lederskab

Aars

Det strategiske lederskab (10 ECTS-point)  Opgrader dig selv til det strategiske ledelsesniveau, så dine input om netop de strategiske forandringer er med til at realisere din organisations mål.Du lærer om forandringsledelse og -processer, så du kan udvikle og implementere en proces, der skaber ejerskab, mening og handling hos dine medarbejdere og organisation.Du skaber og formidler udviklingsmæssige tiltag med din indsigt i organisationens værdisæt, branche og relationer til interessenter og din egen ledelsestilgang.Når modulet er gennemført, kan du: Forstå det strategiske lederskabs processer, vilkår og perspektiver Forstå virkninger af konkret ledelsespraksis i forbindelse med strategiske tiltag og udviklingsprocesser på organisatorisk og personlig plan Identificere dine egne og din organisations udviklingsbehov ud fra din organisations strategi Omsætte strategiske mål til konkrete og realistiske kulturtilpassede udviklingsprocesser, som skaber ejerskab og handling Anvende forandringsledelse på alle niveauer i organisationen Undervisningen finder sted på skolens adresse i perioden 3. januar – 29.februar 2024. Undervisningsdatoer: 3. - 4. januar, 15. – 17. januar og 5. – 6. februar. Eksamen er mundtlig og forventes afholdt 29. februar 2024. Du kan tilmelde dig akademifaget ved at udfylde tilmeldingsformularen. AkademiuddannelseVi kan i samarbejde med Erhvervsakademi Dania tilbyde akademiuddannelse og -fag. En akademiuddannelse er din mulighed for at efter- eller videreuddanne dig på niveau med en kort videregående uddannelse mens du er i job. Du kan både læse enkeltfag eller tage en hel akademiuddannelser. En fuld akademiuddannelse giver dig, ud over adgangen til at læse på diplomniveau, også et stærkere fundament for dit daglige virke. AdgangskravFor at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring. LedelseVil du som leder gerne have en personlig ledelsesstil med fokus på ledelse af dine medarbejdere, teams og ledelse gennem forandringer, så er deltidsuddannelsen i ledelse et oplagt valg for dig. På uddannelsen vil du lære at bringe dine egne kompetencer i spil, på en måde, så du har et godt fundament til at opnå gode resultater som leder.

Lederens forretningsforståelse

Aars

Lederens forretningsforståelse (10 ECTS-point)  Træf ledelsesmæssige beslutninger på baggrund af din organisations økonomiske data. Du kommer til at kunne snakke med om likviditet, balance, resultatopgørelse og KPI’er, når du eksempelvis har lært at aflæse et årsregnskab. Forretningsforståelse som ledelsesværktøj giver dig mulighed justere din ledelsespraksis efter din organisations økonomiske data og levere input med udgangspunkt i dine egne investerings- og finansieringsanalyser. Du bliver i stand til at definere nøgletal for din egen ledelsessituation ud fra din organisations forretningsplan. Når modulet er gennemført, kan du: Forstå økonomiske begreber som resultatopgørelse, balance, likviditet, driftskapital m.v. Forstå og definere lederens behov for økonomisk information Forstå sammenhængen mellem resultatopgørelse, balance og likviditet Aflæse et årsregnskab og din organisations nøgletal/ KPI’er Lave analyser for likviditet, investering og finansiering Anvende forskellige former for økonomirapportering Definere behovet for økonomiske data for at kunne sikre et korrekt ledelsesmæssigt beslutningsgrundlag Undervisningen finder sted på skolens adresse i perioden 3. januar - 2. marts 2023. Undervisningsdatoer: 3. - 4. januar, 16. – 18. januar og 6. – 7. februar 2023. Eksamen er mundtlig og forventes afholdt 2. marts 2023. Du kan tilmelde dig akademifaget ved at udfylde tilmeldingsformularen. AkademiuddannelseVi kan i samarbejde med Erhvervsakademi Dania tilbyde akademiuddannelse og -fag. En akademiuddannelse er din mulighed for at efter- eller videreuddanne dig på niveau med en kort videregående uddannelse mens du er i job. Du kan både læse enkeltfag eller tage en hel akademiuddannelser. En fuld akademiuddannelse giver dig, ud over adgangen til at læse på diplomniveau, også et stærkere fundament for dit daglige virke. AdgangskravFor at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring. LedelseVil du som leder gerne have en personlig ledelsesstil med fokus på ledelse af dine medarbejdere, teams og ledelse gennem forandringer, så er deltidsuddannelsen i ledelse et oplagt valg for dig. På uddannelsen vil du lære at bringe dine egne kompetencer i spil, på en måde, så du har et godt fundament til at opnå gode resultater som leder.

Projektledelse

Aars

Projektledelse (10 ECTS-point)  Vil du kunne lede et projekt fra start til slut? Dette fag giver dig viden og redskaber til alle faser fra forberedelse, gennemførsel og til afslutning. Du får overblik over forskellige projekttyper, og hvordan du anvender dem i din organisations kontekst. Med din viden kan du identificere problemstillinger under hele forløbet og styre projektet på rette vej ved at justere arbejdsgange og -processer i relation til projektmål og delmål. Du lærer at formidle din projektstyring til alle interessenter, så de kan se dit overblik. Når du har gennemført, kan du Forstå alle faser i et projekt, de forskellige projekttyper og den organisatoriske kontekst Identificere problemstillinger og lave løbende justeringer i relation til projektformål og delformål Formidle dine identificerede problemstillinger og løsningsmuligheder til projektets interessenter Udvikle din egen ledelsespraksis inden for projektstyringsområdet UndervisningsdatoUndervisningen finder sted på skolens adresse i perioden 19. september – 17. november 2022. Undervisningsdatoer: 19. - 20. september, 3. – 5. oktober og 24. - 25. oktober. Eksamen er mundtlig og forventes afholdt 17. november 2022. Du kan tilmelde dig akademifaget ved at udfylde tilmeldingsformularen. AkademiuddannelseVi kan i samarbejde med Erhvervsakademi Dania tilbyde akademiuddannelse og -fag. En akademiuddannelse er din mulighed for at efter- eller videreuddanne dig på niveau med en kort videregående uddannelse mens du er i job. Du kan både læse enkeltfag eller tage en hel akademiuddannelser. En fuld akademiuddannelse giver dig, ud over adgangen til at læse på diplomniveau, også et stærkere fundament for dit daglige virke. AdgangskravFor at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring. LedelseVil du som leder gerne have en personlig ledelsesstil med fokus på ledelse af dine medarbejdere, teams og ledelse gennem forandringer, så er deltidsuddannelsen i ledelse et oplagt valg for dig. På uddannelsen vil du lære at bringe dine egne kompetencer i spil, på en måde, så du har et godt fundament til at opnå gode resultater som leder.

Organisation og arbejdspsykologi

Aars

Organisation og arbejdspsykologi (10 ECTS-point)  Vil du forstå, hvordan struktur, processer og kultur fungerer i organisationer, så du kan sikre god motivation og trivsel hos både teams og individer på din arbejdsplads?I dette fag får du et teoretisk grundlad med afsæt i både lokale og globale sammenhænge.Du får konkrete redskaber til at kunne identificere symptomer og de relaterede problemstillinger i praksis, så du kan udarbejde og formidle løsningsforslag med fokus på samarbejdsprocesser og organisationens formål.  Når du har gennemført, kan du Forstå kompleksiteten ved og udvikle organisationers struktur, processer, kultur og etik Forstår arbejdspsykologi med fokus på motivation og trivsel og arbejdsmiljø for teams og individer Identificere symptomer og problemstillinger for at kunne udarbejde praktiske løsningsforslag Bidrage til organisatoriske samarbejdsprocesser og organisationens målopfyldelse Håndtere og justere udviklingsorienterede og tværlige samarbejdsprocesser Gennemføre dataindsamling ud fra metodeteori Udvikle din egen praksis ud fra en struktureret sammenhæng inden for organisation og arbejdspsykologi UndervisningsdatoUndervisningen finder sted på skolens adresse i perioden 25. september – 17. november 2023. Undervisningsdatoer: 25. - 26. september, 9. – 11. oktober og 23. - 24. oktober. Eksamen er mundtlig og forventes afholdt 17. november 2023. Du kan tilmelde dig akademifaget ved at udfylde tilmeldingsformularen. AkademiuddannelseVi kan i samarbejde med Erhvervsakademi Dania tilbyde akademiuddannelse og -fag. En akademiuddannelse er din mulighed for at efter- eller videreuddanne dig på niveau med en kort videregående uddannelse mens du er i job. Du kan både læse enkeltfag eller tage en hel akademiuddannelser. En fuld akademiuddannelse giver dig, ud over adgangen til at læse på diplomniveau, også et stærkere fundament for dit daglige virke. AdgangskravFor at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring. LedelseVil du som leder gerne have en personlig ledelsesstil med fokus på ledelse af dine medarbejdere, teams og ledelse gennem forandringer, så er deltidsuddannelsen i ledelse et oplagt valg for dig. På uddannelsen vil du lære at bringe dine egne kompetencer i spil, på en måde, så du har et godt fundament til at opnå gode resultater som leder.

Afsluttende projekt

Aars

Afsluttende projekt (10 ECTS-point) Afgangsprojektet giver dig mulighed for at afprøve de kompetencer og færdigheder, som du har opnået i løbet af uddannelsen. Du arbejder med din egen valgte problemstilling, som knytter sig til ledelsesområdet. Du får mulighed for at arbejde strategisk med et projekt og anvende de praktiske redskaber, som gør, at du kan vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til ledelse. Du arbejder tværfagligt og er med til identificere og udvikle din egen ledelsespraksis undervejs. Afgangsprojektet giver dig mulighed for at • Arbejde med et projekt i alle dets faser fra research til formidling• Deltage i strategisk arbejde som udvikler, fortolker, formidler af mål og strategier i forhold til den valgte problemstilling• Arbejde udviklingsorienteret og/eller tværfagligt• Anvende ledelsesteorier og metoder på en reflekteret måde• Udvikle og formidle løsningsmuligheder• Identificere og udvikle din egen ledelsespraksis undervejs UndervisningsdatoUndervisningen finder sted på skolens adresse i perioden 22. april – 25. juni 2024. Undervisningsdatoer: 22. - 23. april, 24. april 2024, 6. – 7. maj (AMU-mål 47671: faglig skrivning). Aflevering af afsluttende projekt 4. marts og mundtligt eksamen forventes afholdt 25. juni 2024. Du kan tilmelde dig akademifaget ved at udfylde tilmeldingsformularen. AkademiuddannelseVi kan i samarbejde med Erhvervsakademi Dania tilbyde akademiuddannelse og -fag. En akademiuddannelse er din mulighed for at efter- eller videreuddanne dig på niveau med en kort videregående uddannelse mens du er i job. Du kan både læse enkeltfag eller tage en hel akademiuddannelser. En fuld akademiuddannelse giver dig, ud over adgangen til at læse på diplomniveau, også et stærkere fundament for dit daglige virke. AdgangskravFor at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring. LedelseVil du som leder gerne have en personlig ledelsesstil med fokus på ledelse af dine medarbejdere, teams og ledelse gennem forandringer, så er deltidsuddannelsen i ledelse et oplagt valg for dig. På uddannelsen vil du lære at bringe dine egne kompetencer i spil, på en måde, så du har et godt fundament til at opnå gode resultater som leder.