Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HUK Logo
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Covid-19 retningslinjer for elever og kursister på Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

Version 1.6 gældende fra 1. august 2021

COVID-19 retningslinjer for elever, kursister og gæster (version 1.6)

HEG følger Sundhedsstyrelsens vejledning: 'COVID-19: Forebyggelse af smittespredning'.

Som elev, kursist og gæst skal du læse og følge Sundhedsstyrelsens vejledning.
Du finder vejledningen på dette link:
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2021/covid-19-forebyggelse-af-smittespredning

Ved ankomsten skal du spritte hænder. Du skal i øvrigt under dit ophold medvirke til at skolens hygiejnetiltag opretholdes.

Der gøres opmærksom på, at alle aktiviteter, der er forbundet med skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling. Du vil derfor kunne opleve, at vi i nødvendigt omfang afviger herfra.
Når du færdes på skolen og ikke deltager i undervisning eller i konkrete aktiviteter tilrettelagt af skolen henstilles der til, at du overholder Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefalinger.
Du skal respektere de opstillinger, afskærmninger og anvisninger for færdsel og brug af lokaler og faciliteter, som skolen måtte have etableret.

Er du konstateret smittet med COVID-19, har du symptomer på COVID-19 eller er du nær kontakt til en smittet, må du ikke møde op på skolen. Du kontakter i stedet skolen telefonisk og vil blive vejledt i, hvordan du skal forholde dig.
Er du kommet hjem fra en udlandsrejse, skal du efterleve myndighedernes retningslinjer om test og evt. karantæne, inden du må møde op på skolen.