Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HUK Logo
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Hydraulik

Vi anbefaler kursister, at deltage i hydraulikkurserne trin for trin (1-4) for at få optimalt udbytte af kurserne.

AMU 48110

Hydraulik & diagramlæsning (1)

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Vi anbefaler, at alle kursister starter med kurset 48110: Hydraulik og diagramlæsning på offroad materiel (1), hvorved det bedste kursusudbytte opnås. Efterfølgende kan vi tilbyde disse kurser:48111 - Hydraulikteknik på offroad materiel (2)49816 - Mobilhydraulisk anlæg: sammenkobling og indregulering 1 (3a)49817 - Mobilhydraulisk anlæg: sammenkobling og indregulering 2 (3b)41693 - LS-hydraulik på mobile maskiner (4) Deltageren kan montere og idriftsætte hydrauliske styringer for tryk og flow på offroad materiel, herunder udvælge komponenter som fx retningsventiler, strømreguleringsventiler, cylindre og motorer. Deltageren forstår principperne bag hydrauliske pumper og motorer med fast deplacement og kanudføre pumpetest samt beregne pumpekapacitet og virkningsgrad. Deltageren kan fremstille og læse hydraulikdiagrammer for mindre hydrauliske anlæg i henhold til Dansk Standard.

AMU 48111

Hydraulikteknik på offroad materiel (2)

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren kan montere og idriftsætte hydrauliske systemer med proportionalventiler og hydraulikpumper med variabel deplacement på offroad materiel. Deltageren kan kontrollere og redegøre for hydrauliske anlægs olierenhed og foretage en olieprøvetagning, og ud fra måleresultatet rådgive kunden om anbefalet vedligeholdelsesprogram for det hydrauliske anlæg.

AMU 49816

Mobilhydraulisk anlæg: Sammenkobling og indregulering 1

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren vil efterkurset kunne sammenkoble og indregulere proportionale retningsventiler, montere og indregulere sikkerhedsventiler, indregulere variable pumper, sammenkoble og indregulere belastningsfølsomme hydrauliske systemer samt montere og indregulere hydrauliske fodbremseventiler.

AMU 41693

LS-hydraulik på mobile maskiner (4)

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Under kurset vil deltageren hovedsageligt arbejde med fejlsøgning på LS-hydraulik. Der arbejdes med korrekt brug af måleudstyr samt test og udmåling af velfungerende anlæg og pumper i forskellige situationer. Deltageren vil derefter lave udmålinger på anlæg med forskellige indbyggede fejl, for efter kurset at kunne genkende de forskellige symptomer på anlæg der ikke kører optimalt. I forløbet vil deltageren arbejde med de forskellige muligheder for fejlretning på hydrauliksystemerne.Undervisningen er fordelt skiftevis som teoriundervisning i klasselokalet samt gruppearbejde med praktiskeopgaver i hydraulikværkstedet, hvor der laves forsøg med de forskellige komponenter på testbænkene.

AMU 48406

Hydrauliske forbindelser til off road materiel

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren har kendskab til regler og standarder omkring hydrauliske forbindelser og kan blandt andet på den baggrund fremstille rør- og slangeforbindelser til hydrauliske anlæg.

Elektronik

Vi anbefaler kursister, at deltage i elektronikkurserne trin for trin (1-3) for at få optimalt udbytte af kurserne.

AMU 48114

Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset er grundlæggende, og deltagerne behøver ikke at have kendskab til elektriske kredsløb i forvejen. Deltageren vil lære, at analysere, mindre el diagrammer og fejlfinde i enkle elektroniske kredsløb. Der vil blive arbejdet med strøm, spænding, modstand og effekt samt disse begrebers indbyrdes påvirkning. I løbet af kurset vil du også få kendskab til funktionen og udmålingen af almindeligt forekommende elektroniske komponenter.

AMU 48115

Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 2

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset henvender sig til alle, som skal foretage eftersyn eller reparation af elektriske kredsløb på mobile maskiner. Kurset er grundlæggende, og deltagerne behøver ikke at have kendskab til elektriske kredsløb i forvejen. Kurset bibringer deltagerne et godt fundament for efterfølgende at deltage i produktspecifikke kurser. Deltageren vil lære grundlæggende begreber i elektriske kredsløb. Derudover lægges der især vægt på diagramlæsning, måleteknik og systematisk fejlfinding. Efter kurset kan deltageren:- Anvende multimeterets funktioner effektivt- Analysere diagrammer og anvende disse i forbindelse med fejlfinding- Afgøre om fejl i et elektrisk kredsløb skyldes defekte komponenter eller forsyningsfejl. Desuden opnår deltageren kendskab til:- Almindeligt forekommende komponenter, herunder relæer, dioder - Styringskredsløb, hvori der indgår følere- Computerstyring, herunder PWM- Grundlæggende canbusstyring

AMU 49457

Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 3

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren vil lære principperne i spændingsregulering og kunne lave de nødvendige beregninger for at kunne opbygge og fejlfinde på proportionalventiler med spændingsregulering. Deltageren vil få kendskab til PWM signaler og kunne udmåle spænding og duty cycle. På kurset vil deltageren lære at idriftsætte og justere analoge og digitale controllere til styring af forskellige ventiler. Herunder også CAN-BUS controllere. Der vil blive arbejdet med principperne i CAN-BUS. Derunder digital kommunikation, udmåling samt fejlfinding, både på enkelte komponenter samt komplette  systemer. Under forløbet vil deltageren lære at anvende forskellige typer måleudstyr, bl.a. oscilloskop og CAN-BUS logger. Undervisningen er fordelt skiftevis som teoriundervisning i klasselokalet, samt gruppearbejde med praktiske opgaver i hydraulikværkstedet hvor der udmåles på komponenter og anlæg.

El drevne køretøjer

AMU 48113

El-sikkerhed på offroad køretøjer

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Du vil selvstændigt kunne udføre L-AUS (Lavspænding Arbejde Under Spænding) på offroad køretøjer efter gældende love og regler med anvendelse af stærkstrømsbekendtgørelsen. Du vil kunne forstår og anvende viden om sikkerhedsaspekter ved udmåling af elektriske anlæg i drift. Du forstår og kan anvende viden om valg og korrekt anvendelse af relevant værktøj i henhold til gældende måleteknik, love, regler og standarder. Du kan foretage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger under afprøvning af elektriske anlæg på offroad materiel. Du kan yde den nødvendige førstehjælp til tilskadekomne personer i forbindelse med L-AUS.

AMU 49967

El drevne off road køretøjer, fejlfinding og rep.

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Du kan med den opnåede viden: Foretage kontrol, fejlfinding og reparation på den eldrevne entreprenør- og landbrugsmaskines el-mekaniske, el-hydrauliske og eldrevne transmissionssystemer. Anvende relevant dokumentation og værktøjer til kontrol og fejlfinding på den eldrevne entreprenør- og landbrugsmaskines el-mekaniske, el-hydrauliske og eldrevne transmissionssystemer.

Sikkerhed

HEG tilbyder flere forskellige typer af sikkerhedskurser fx lovpligtigt eftersyn af marksprøjter, årligt sikkerhedseftersyn på personlifte, teleskoplæsser og meget mere.

AMU 49628

Eftersyn på personløftere

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset indeholder:- Lovgivning bag lovpligtigt hovedeftersyn- CE-mærkning- Overensstemmelseserklæring- Relevante standarder til mobile personløftere- Krav til det lovpligtige hovedeftersyn- Krav til dokumentation for det lovpligtige hoved-eftersyn- Krav til virksomheder der udfører lovpligtigt hovedeftersyn- Krav til den der udfører lovpligtigt hovedeftersyn- Brug af eftersynsmapper og checklister til mobile personløftere- Gennemgang af sikkerhedsfunktioner og kategori inddeling- Krav til udskifteligt udstyr- Krav til arbejdsstandplads- Krav til lastholderventiler- Praktiske øvelser i udførelse af lovpligtigt hoved-eftersyn på mobile personløftere- Praktiske øvelser i udfyldelse af checklister- Teoritest- Praktisk test Kurset omhandler: sakselift, trailerlift, teleskoplift, knækarmslift og teleskoplæsser.

AMU 48495

Personlift: Lovpligtigt eftersyn, faldhindrende udstyr

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset henvender sig til de personer som foretager eftersyn på mobile løfte og transportredskaber(personlifte) og som gerne vil tilbyde kunderne en totalløsning på lovpligtige sikkerhedseftersyn. Kurset tager afsæt i de gældende love, standarder og Arbejdstilsynets vejledninger i eftersyn af faldhindrende udstyr. Deltageren vil herefter kunne foretage hovedeftersyn af faldhindrende udstyr, efter fabrikantens krav, gældende lovkrav og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Deltageren vil ydermere få kendskab til brugsanvisning, mærkning, konstruktionsopbygning, Arbejdstilsynets sikkerhedskrav og kassationskriterier. Deltageren vil kunne kontrollere det faldhindrende udstyrs sikkerheds tilstand, samt anvende og udfylde tjekliste. På kurset vil der blive gennemgået eftersyn på flere typer af faldhindrende udstyr.

AMU 49630

Eftersyn på Entreprenør og landbrugsmaskiner

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kursusindhold:-Lovgivning bag lovpligtigt hovedeftersyn- CE-mærkning- Overensstemmelseserklæring- Relevante standarder til entreprenør og landbrugsmaskiner- Krav til det lovpligtige hovedeftersyn- Krav til dokumentation for det lovpligtige hovedeftersyn- Krav til virksomheder der udfører lovpligtigt hovedeftersyn- Krav til den der udfører lovpligtigt hovedeftersyn- Hvilke maskintyper ved entreprenør og landbrug skal have udført lovpligtigt hovedeftersyn- Brug af eftersynsmapper og checklister til entreprenør og landbrugsmaskiner- Gennemgang af sikkerhedsfunktioner- Krav til udskifteligt udstyr- Praktiske øvelser i udførelse af lovpligtigt hoved-eftersyn på entreprenør og landbrugsmaskiner- Praktiske øvelser i udfyldelse af checklister- Teori test- Praktisk test

AMU 46899

Sikkerhed på løfte- og hejseredskaber

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren vil efter kurset, kunne foretage 12 mdr. lovpligtig sikkerhedseftersyn, herunder statisk belastningsprøve på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis, efter Arbejdstilsynets forskrifter AT-anvisning nr. 2.3.0.2 og 2.3.0.3 og maskindirektiv. Kurset tager afsæt i gældende lovgivning, standarder fx EN 12999, direktiver og andre krav til  køretøjsmonterede løfte- og hejseredskaber fx kraner, wirehejs og læssebagsmæk. Deltageren får udleveret kompendier og andet materiale, der anvendes som opslagsværk og baggrundsviden til eftersynsrunden og vil bagefter kunne dokumentere eftersynets gennemførsel ved hjælp af kontrolskema. Kontrolskema og kompendiet dækker alle hovedpunkterne som skal efterses ved eftersynsrunden, også wirekontrol efter ISO standard 4309.

Se alle kurser inden for Sikkerhed

Aircondition

AMU 49459

Aircondition og klimaanlæg

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset er KMO godkendt, og uddannelsen giver hermed mulighed for at opfylde kravene, for at kunne besidde fyldebevis og derved kunne servicere, efterse og fejlsøge på køretøjsmonteret køle- og klimaanlæg op til 2,5 kg. Deltageren vil kunne håndtere kølemiddel og trykflasker på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, og være bekendt med sikkerhedsdatablad, lovgivning omkring transport, registrering og korrekt miljøhåndtering af kølemidler. På kurset vil aircondition anlæggets virkemåde og anlæggets forskellige komponenter blive gennemgået med funktion og virkemåde, herunder kompressor med fast og variabel fortrængning, kondensator, filter, skueglas, ekspansionsventil, termostat, pressostat, fordamper, isvagt og vedligehold og reparation af komponenterne. Deltagerne får udleveret kompendier og undervisningsmaterialer, som afklarer de fysiske love og regler som ligger til grunde for funktionen i aircondition anlæg af forskellige typer. På kurset vil deltagerne også blive bekendt med trykbetegnelser, datasøgning, temperaturforskelle og  andre termologier inden for området. I det praktiske kommer deltagerne til at aftappe kølemiddel, trykprøvers anlæg, vacuumsuge og påfylde korrekt fyldemængde ud fra data, og vil kunne anvende intalpiskema til fastsættelse af korrekt fyldemængde. Dette vil blive udført på forskellige fyldestation og efter vægt.

Have- & parkmaskiner

AMU 48573

2- og 4-taktsmotor, reparation af have/parkmaskiner, 1

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren har efter kurset viden og færdigheder til at, foretage kontrol, eftersyn og simpel fejlfinding af 2- og 4-taktsmotorer, herunder motorens enkeltkomponenter og udskifte defekte komponenter. Blandt andet vil emner som brændstofsystemer, tændingssystemer, kølesystemer, udmåling af motorkomponenter og fejlfinding være indeholdt i kurset. Undervisningen vil veksle mellem teoriundervisning i både klasselokale og værksted og praktisk arbejde i værkstedet. Alt i et behageligt og uformelt undervisningsmiljø. Kurset vil give et godt fundament for at arbejde med motorer inden for skov-, have– og parkbranchen og motorer af lignende karakter.

AMU 48505

Håndholdt have/parkmaskiner, justering og enkel reparation, 1

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Under kurset opnår kursisten kendskab til funktion, simpel fejlsøgning og justering af håndholdte have og parkmaskiner. Dette sker gennem undervisning i værksted såvel som teorilokale.Efter kurset vil kursisten være i stand til at råde og vejlede kunder inden for vedligehold af have ogparkmaskiner. Kurset vil omfatte maskiner som motorsav, buskrydder, hækkeklippere og lignende maskiner ogder vil være arbejde med instruktionsbøger tilhørende disse maskiner. Generel forståelse for 2- og 4- taktmotorer er en forudsætning for at kunne få et optimalt udbytte af kurset.

AMU 48503

Håndholdt have/parkmaskiner, fejlfinding og reparation, 2

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kursisten som deltager på dette kursus har typisk allerede deltaget i Håndholdte have- og parkmaskiner, 1 og ønsker at bygge oven på dette kursus. Der vil være undervisning inden for elektriske og mekaniske systemer på have og parkmaskiner og 2- og 4- taktmotorer vil blive udbygget med diagnoseværktøjer til indstilling og fejlsøgning. En grundlæggende forståelse for funktionen i eksempelvis motorsave og buskryddere er en forudsætning for at få et optimalt udbytte af kurset.

AMU 48502

Kørende have/parkmaskiner, justering og enkel reparation, 1

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren kan foretage grundlæggende justeringer på kørende have- og parkmaskiner. Endvidere kan deltageren fejlsøge og foretage mindre reparationer ved hjælp af tilhørende instruktionsmateriale.

AMU 48504

Kørende have/parkmaskiner, fejlfinding og reparation, 2

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Deltageren kan indstille, fejlsøge og reparere kørende have- og parkmaskiner. Endvidere kan deltageren benytte relevante diagnoseværktøjer til indstilling, udmåling og fejlsøgning på maskinernes systemer.

Truck- og teleskoplæssercertifikat

AMU 47592

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

Aars POSITIVLISTEN

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Efter uddannelsen kan deltagerne føre og betjene gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere, foretage daglig vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere. Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

AMU 48671

Teleskoplæsser - Certifikat

Aars POSITIVLISTEN

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Du vil få kendskab til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold i forbindelse med arbejdet med teleskoplæssere, når de anvendes til løft af ting på gafler, kranarbejde eller personløft. Udover dette lærer du at arbejde helt konkret med teleskoplæssere. Du lærer at anvende korrekt køreteknik, stuve og stable gods korrekt, vælge egnet løft-tilbehør, ligesom du også lærer at betjene teleskoplæsseren, når det gælder løft af mennesker i mandskabskurv. Kurset indeholder teoretisk og praktisk viden om sikkerheden i brugen af teleskoplæsseren i henhold til arbejdstilsynets bekendtgørelse 1346, samt færdselsloven.